阿A 毘Tỳ 曇Đàm 八Bát 犍Kiền 度Độ 論Luận
Quyển 3
迦Ca 栴Chiên 延Diên 子Tử 造Tạo 符Phù 秦Tần 僧Tăng 伽Già 提Đề 婆Bà 共Cộng 竺Trúc 佛Phật 念Niệm 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 曇Đàm 八Bát 犍Kiền 度Độ 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam

迦ca 旃chiên 延diên 子tử 造tạo

符phù 秦tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 僧Tăng 伽già 提đề 婆bà 共cộng 竺trúc 佛Phật 念niệm 譯dịch

阿a 毘tỳ 曇đàm 雜tạp 犍kiền 度độ 色sắc 跋bạt 渠cừ 第đệ 六lục

色sắc 法pháp 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 當đương 言ngôn 色sắc 耶da 。 非phi 色sắc 耶da 。 無vô 色sắc 可khả 見kiến 不bất 可khả 見kiến 。 有hữu 對đối 無vô 對đối 。 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 有hữu 為vi 無vô 為vi 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 。 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 法pháp 。 無vô 斷đoạn 法pháp 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 當đương 言ngôn 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 。 當đương 言ngôn 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 。 當đương 言ngôn 無vô 斷đoạn 耶da 。 云vân 何hà 老lão 。 云vân 何hà 死tử 。 云vân 何hà 無vô 常thường 。 諸chư 死tử 彼bỉ 無vô 常thường 耶da 。 設thiết 無vô 常thường 彼bỉ 死tử 邪tà 。 行hành 力lực 強cường/cưỡng 無vô 常thường 力lực 強cường/cưỡng 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 此thử 三tam 有hữu 為vi 有hữu 為vi 相tương/tướng 。 興hưng 衰suy 住trụ 若nhược 干can 。 彼bỉ 一nhất 心tâm 中trung 云vân 何hà 興hưng 。 云vân 何hà 衰suy 。 云vân 何hà 住trụ 。 若nhược 干can 此thử 章chương 義nghĩa 願nguyện 具cụ 演diễn 說thuyết 。

色sắc 法pháp 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 當đương 言ngôn 色sắc 耶da 。 當đương 言ngôn 非phi 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

當đương 言ngôn 非phi 色sắc 。 無vô 色sắc 當đương 言ngôn 即tức 無vô 色sắc 。 可khả 見kiến 當đương 言ngôn 不bất 可khả 見kiến 。 不bất 可khả 見kiến 當đương 言ngôn 即tức 不bất 可khả 見kiến 。 有hữu 對đối 當đương 言ngôn 即tức 無vô 對đối 。 無vô 對đối 當đương 言ngôn 即tức 無vô 對đối 。 有hữu 漏lậu 當đương 言ngôn 即tức 有hữu 漏lậu 。 無vô 漏lậu 當đương 言ngôn 即tức 無vô 漏lậu 。 有hữu 為vi 當đương 言ngôn 即tức 有hữu 為vi 。 無vô 為vi 當đương 言ngôn 即tức 無vô 為vi 。 過quá 去khứ 當đương 言ngôn 即tức 過quá 去khứ 。 未vị 來lai 當đương 言ngôn 即tức 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 當đương 言ngôn 即tức 現hiện 在tại 。 善thiện 當đương 言ngôn 即tức 善thiện 。 不bất 善thiện 當đương 言ngôn 即tức 不bất 善thiện 。 無vô 記ký 當đương 言ngôn 即tức 無vô 記ký 。 欲dục 界giới 繫hệ 當đương 言ngôn 即tức 欲dục 界giới 繫hệ 。 色sắc 界giới 繫hệ 當đương 言ngôn 即tức 色sắc 界giới 繫hệ 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 當đương 言ngôn 即tức 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 學học 當đương 言ngôn 即tức 是thị 學học 。 不bất 學học 當đương 言ngôn 即tức 不bất 學học 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 當đương 言ngôn 即tức 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 。 當đương 言ngôn 即tức 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 。 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 當đương 言ngôn 即tức 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 。 非phi 斷đoạn 法pháp 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 當đương 言ngôn 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 。 當đương 言ngôn 即tức 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 。 當đương 言ngôn 非phi 斷đoạn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

當đương 言ngôn 即tức 無vô 斷đoạn 。 云vân 何hà 老lão 。 云vân 何hà 死tử 。 云vân 何hà 無vô 常thường 。 云vân 何hà 老lão 。

答đáp 曰viết 。

行hành 衰suy 退thoái 根căn 熟thục 壞hoại 身thân 色sắc 變biến 得đắc 老lão 毀hủy 。 是thị 謂vị 老lão 。 云vân 何hà 死tử 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 眾chúng 生sanh 生sanh 彼bỉ 彼bỉ 生sanh 處xứ 。 若nhược 命mạng 終chung 當đương 命mạng 終chung 退thoái 不bất 現hiện 。 喪táng 沒một 壽thọ 失thất 捨xả 陰ấm 命mạng 根căn 閉bế 。 是thị 謂vị 死tử 。 云vân 何hà 無vô 常thường 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 行hành 散tán 退thoái 沒một 是thị 謂vị 無vô 常thường 。 諸chư 謂vị 死tử 即tức 無vô 常thường 耶da 。 答đáp 曰viết 如như 是thị 。 諸chư 死tử 彼bỉ 無vô 常thường 。 頗phả 有hữu 無vô 常thường 。 彼bỉ 非phi 死tử 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 除trừ 死tử 諸chư 餘dư 行hành 。 無vô 常thường 行hành 力lực 強cường/cưỡng 無vô 常thường 力lực 強cường/cưỡng 。

答đáp 曰viết 。

行hành 力lực 強cường/cưỡng 非phi 無vô 常thường 。 行hành 者giả 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 行hành 。 滅diệt 無vô 常thường 者giả 現hiện 在tại 行hành 散tán 。 或hoặc 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 常thường 力lực 強cường/cưỡng 非phi 行hành 。 行hành 亦diệc 無vô 常thường 如như 我ngã 意ý 行hành 力lực 強cường/cưỡng 。 非phi 無vô 常thường 行hành 者giả 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 行hành 滅diệt 。 無vô 常thường 者giả 現hiện 在tại 行hành 散tán 也dã 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 此thử 三tam 有hữu 為vi 相tướng 。 有hữu 為vi 相tương/tướng 興hưng 衰suy 住trụ 若nhược 干can 。 彼bỉ 一nhất 心tâm 云vân 何hà 興hưng 。 云vân 何hà 衰suy 。 云vân 何hà 住trụ 若nhược 干can 。

答đáp 曰viết 。

興hưng 者giả 生sanh 。 衰suy 者giả 無vô 常thường 。 住trụ 若nhược 干can 老lão 也dã 。

色sắc 品phẩm 第đệ 六lục 竟cánh (# 梵Phạm 本bổn 三tam 十thập 七thất 首thủ 盧lô 秦tần 六lục 百bách 八bát 十thập 九cửu 言ngôn )# 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 雜tạp 犍kiền 度độ 無vô 義nghĩa 跋bạt 渠cừ 第đệ 七thất

又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。

知tri 無vô 義nghĩa 俱câu 。 諸chư 空không 持trì 戒giới 。 彼bỉ 不bất 得đắc 義nghĩa 。

如như 出xuất 時thời 沒một 。

以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 與dữ 無vô 義nghĩa 俱câu 諸chư 空không 持trì 戒giới 世Thế 尊Tôn 說thuyết 苦khổ 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 彼bỉ 正chánh 身thân 坐tọa 。 繫hệ 念niệm 在tại 前tiền 。 彼bỉ 云vân 何hà 繫hệ 念niệm 在tại 前tiền 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 目mục 犍kiền 連liên 鞮đê 舍xá 梵Phạm 天Thiên 。 不bất 說thuyết 第đệ 六lục 人nhân 行hành 無vô 想tưởng (# 三tam 道đạo 向hướng 得đắc )# 。 云vân 何hà 第đệ 六lục 人nhân 行hành 無vô 想tưởng 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 此thử 聞văn 法Pháp 已dĩ 時thời 地địa 神thần 舉cử 聲thanh 放phóng 聲thanh 。 如Như 來Lai 轉chuyển 法Pháp 輪luân 於ư 波ba 羅la 㮈nại 鹿lộc 苑uyển 園viên 中trung 。 若nhược 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 天thiên 魔ma 梵Phạm 天Thiên 若nhược 世thế 間gian 未vị 曾tằng 轉chuyển 。 地địa 神thần 有hữu 此thử 智trí 知tri 如Như 來Lai 轉chuyển 法Pháp 輪luân 不phủ 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 漏lậu 盡tận 阿A 羅La 漢Hán 。 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 集tập 坐tọa 善thiện 法Pháp 講giảng 堂đường 。 數sác 數sác 雲vân 集tập 行hành 彼bỉ 某mỗ 名danh 尊tôn 者giả 。 彼bỉ 某mỗ 名danh 尊tôn 者giả 弟đệ 子tử 。 於ư 某mỗ 村thôn 某mỗ 聚tụ 落lạc 出xuất 家gia 。 信tín 家gia 非phi 家gia 。 剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát 。 著trước 袈ca 裟sa 衣y 。 作tác 道Đạo 人Nhân 盡tận 有hữu 漏lậu 成thành 無vô 漏lậu 。 心tâm 解giải 脫thoát 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 於ư 現hiện 法pháp 自tự 知tri 行hành 作tác 證chứng 。 生sanh 已dĩ 盡tận 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 成thành 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 名danh 色sắc 已dĩ 有hữu 知tri 如như 真chân 。 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 有hữu 此thử 智trí 知tri 比Bỉ 丘Khâu 漏lậu 盡tận 不phủ 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 彼bỉ 諸chư 化hóa 法pháp 教giáo 化hóa 亦diệc 諸chư 。 向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp 。 此thử 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 摩ma 竭kiệt 大đại 臣thần 三tam 結kết 已dĩ 盡tận 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。 法pháp 定định 正Chánh 道Đạo 至chí 七thất 有hữu 。 往vãng 來lai 七thất 生sanh 天thiên 人nhân 盡tận 苦khổ 際tế 。 彼bỉ 云vân 何hà 化hóa 法pháp 教giáo 化hóa 。 云vân 何hà 向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp 。 云vân 何hà 多đa 欲dục 云vân 何hà 無vô 厭yếm 。 多đa 欲dục 無vô 厭yếm 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 少thiểu 欲dục 云vân 何hà 知tri 足túc 。 少thiểu 欲dục 知tri 足túc 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 難nạn/nan 滿mãn 云vân 何hà 難nạn/nan 養dưỡng 。 云vân 何hà 易dị 滿mãn 云vân 何hà 易dị 養dưỡng 。 此thử 章chương 義nghĩa 願nguyện 具cụ 演diễn 說thuyết 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。

知tri 無vô 義nghĩa 俱câu 。 諸chư 空không 持trì 戒giới 。 彼bỉ 不bất 得đắc 義nghĩa 。

如như 出xuất 時thời 沒một 。

以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 與dữ 無vô 義nghĩa 俱câu 。 諸chư 空không 持trì 戒giới 世Thế 尊Tôn 說thuyết 苦khổ 。

答đáp 曰viết 。

此thử 是thị 死tử 道đạo 共cộng 死tử 死tử 相tướng 。 不bất 能năng 如như 是thị 苦khổ 離ly 死tử 。 以dĩ 是thị 故cố 與dữ 無vô 義nghĩa 俱câu 諸chư 空không 持trì 戒giới 世Thế 尊Tôn 說thuyết 苦khổ 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 彼bỉ 正chánh 身thân 坐tọa 。 繫hệ 念niệm 在tại 前tiền 。 彼bỉ 云vân 何hà 繫hệ 念niệm 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 近cận 明minh 善thiện 方phương 便tiện 正chánh 念niệm 。 骨cốt 想tưởng 青thanh 想tưởng 骨cốt 瑣tỏa 想tưởng 。 膖phùng 脹trướng 想tưởng 。 食thực 不bất 盡tận 想tưởng 。 燒thiêu 焦tiêu 想tưởng 。 骨cốt 節tiết 異dị 處xứ 想tưởng 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 目mục 犍kiền 連liên 鞮đê 舍xá 梵Phạm 天Thiên 不bất 說thuyết 第đệ 六lục 人nhân 行hành 無vô 想tưởng 。 云vân 何hà 第đệ 六lục 人nhân 行hành 無vô 想tưởng 。

答đáp 曰viết 。

堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 於ư 此thử 義nghĩa 現hiện 第đệ 六lục 無vô 想tưởng 人nhân 。 彼bỉ 無vô 想tưởng 不bất 可khả 數số 。 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 若nhược 此thử 住trụ 若nhược 彼bỉ 住trụ 不bất 可khả 數số 。 若nhược 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 若nhược 苦khổ 法pháp 智trí 。 若nhược 苦khổ 未vị 知tri 忍nhẫn 若nhược 苦khổ 未vị 知tri 智trí 。 若nhược 習tập 法Pháp 忍Nhẫn 若nhược 習tập 法pháp 智trí 。 若nhược 習tập 未vị 知tri 忍nhẫn 若nhược 習tập 未vị 知tri 智trí 。 若nhược 盡tận 法Pháp 忍Nhẫn 若nhược 盡tận 法pháp 智trí 。 若nhược 盡tận 未vị 知tri 忍nhẫn 若nhược 盡tận 未vị 知tri 智trí 。 若nhược 道Đạo 法Pháp 忍nhẫn 若nhược 道Đạo 法Pháp 智trí 。 若nhược 道đạo 未vị 知tri 忍nhẫn 若nhược 道đạo 未vị 知tri 智trí 。 如như 是thị 無vô 想tưởng 不bất 可khả 數số 。 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 若nhược 此thử 住trụ 若nhược 彼bỉ 住trụ 。 以dĩ 是thị 故cố 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 於ư 此thử 義nghĩa 現hiện 第đệ 六lục 無vô 想tưởng 人nhân 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 此thử 聞văn 法Pháp 已dĩ 時thời 地địa 神thần 舉cử 聲thanh 放phóng 聲thanh 。 世Thế 尊Tôn 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 於ư 波ba 羅la 㮈nại 仙tiên 人nhân 鹿lộc 苑uyển 園viên 中trung 。 若nhược 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 若nhược 世thế 間gian 未vị 曾tằng 轉chuyển 。 地địa 神thần 有hữu 此thử 智trí 知tri 世Thế 尊Tôn 轉chuyển 法Pháp 輪luân 不phủ 耶da 。 答đáp 曰viết 不phủ 也dã 。 云vân 何hà 知tri 。

答đáp 曰viết 。

世Thế 尊Tôn 起khởi 世thế 俗tục 心tâm 。 我ngã 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 名danh 某mỗ 比Bỉ 丘Khâu 見kiến 法pháp 。 此thử 彼bỉ 知tri 亦diệc 告cáo 他tha 。 我ngã 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 名danh 某mỗ 比Bỉ 丘Khâu 見kiến 法pháp 此thử 彼bỉ 聞văn 彼bỉ 尊tôn 者giả 亦diệc 起khởi 世thế 俗tục 心tâm 。 世Thế 尊Tôn 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 我ngã 已dĩ 見kiến 法pháp 。 此thử 彼bỉ 知tri 亦diệc 告cáo 他tha 。 佛Phật 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 我ngã 已dĩ 見kiến 法pháp 。 此thử 彼bỉ 聞văn 彼bỉ 。 或hoặc 從tùng 大đại 尊tôn 天thiên 聞văn 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 漏lậu 盡tận 阿A 羅La 漢Hán 。 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 集tập 坐tọa 善thiện 法Pháp 講giảng 堂đường 。 數sác 數sác 雲vân 集tập 行hành 彼bỉ 某mỗ 名danh 尊tôn 者giả 。 彼bỉ 某mỗ 名danh 尊tôn 者giả 弟đệ 子tử 。 於ư 某mỗ 村thôn 某mỗ 聚tụ 落lạc 出xuất 家gia 。 信tín 家gia 非phi 家gia 。 剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát 。 著trước 袈ca 裟sa 衣y 。 作tác 道Đạo 人Nhân 盡tận 有hữu 漏lậu 成thành 無vô 漏lậu 。 心tâm 解giải 脫thoát 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 於ư 現hiện 法pháp 自tự 知tri 行hành 作tác 證chứng 。 生sanh 已dĩ 盡tận 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 成thành 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 名danh 色sắc 已dĩ 有hữu 知tri 如như 真chân 。 是thị 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 有hữu 此thử 智trí 知tri 比Bỉ 丘Khâu 漏lậu 盡tận 不phủ 。

答đáp 曰viết 。

不bất 知tri 。 云vân 何hà 知tri 。

答đáp 曰viết 。

世Thế 尊Tôn 起khởi 世thế 俗tục 心tâm 。 名danh 某mỗ 比Bỉ 丘Khâu 漏lậu 。 盡tận 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 彼bỉ 知tri 亦diệc 告cáo 他tha 。 名danh 某mỗ 比Bỉ 丘Khâu 漏lậu 。 盡tận 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 彼bỉ 聞văn 彼bỉ 尊tôn 者giả 亦diệc 起khởi 世thế 俗tục 心tâm 。 我ngã 漏lậu 盡tận 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 彼bỉ 知tri 亦diệc 告cáo 他tha 。 我ngã 漏lậu 盡tận 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 彼bỉ 聞văn 彼bỉ 。 或hoặc 從tùng 大đại 尊tôn 天thiên 聞văn 。 又hựu 世Thế 尊Tôn 言ngôn 。 彼bỉ 諸chư 化hóa 法pháp 教giáo 化hóa 亦diệc 諸chư 。 向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp 。 此thử 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 摩ma 竭kiệt 大đại 臣thần 三tam 結kết 已dĩ 盡tận 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。 法pháp 定định 正Chánh 道Đạo 至chí 七thất 有hữu 。 往vãng 來lai 七thất 生sanh 人nhân 天thiên 盡tận 苦khổ 際tế 。 彼bỉ 云vân 何hà 化hóa 法pháp 教giáo 化hóa 云vân 何hà 。 向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp 。 云vân 何hà 化hóa 法pháp 教giáo 化hóa 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 摩ma 竭kiệt 大đại 臣thần 已dĩ 生sanh 天thiên 見kiến 法pháp 。 此thử 謂vị 化hóa 法pháp 教giáo 化hóa 。 云vân 何hà 向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 摩ma 竭kiệt 大đại 臣thần 本bổn 為vi 人nhân 時thời 見kiến 法pháp 。 此thử 謂vị 向hướng 法Pháp 次thứ 法Pháp 。 云vân 何hà 多đa 欲dục 。 云vân 何hà 無vô 厭yếm 。 多đa 欲dục 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

未vị 得đắc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 細tế 滑hoạt 。 衣y 食thực 床sàng 臥ngọa 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 具cụ 。 諸chư 欲dục 已dĩ 欲dục 當đương 欲dục 。 此thử 謂vị 多đa 欲dục 。 無vô 厭yếm 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 得đắc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 細tế 滑hoạt 。 衣y 食thực 床sàng 臥ngọa 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 具cụ 。 不bất 喜hỷ 不bất 善thiện 喜hỷ 。 亦diệc 不bất 喜hỷ 他tha 不bất 厭yếm 不bất 善thiện 厭yếm 亦diệc 不bất 厭yếm 他tha 。 此thử 謂vị 無vô 厭yếm 。 多đa 欲dục 無vô 厭yếm 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。

答đáp 曰viết 。

未vị 得đắc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 細tế 滑hoạt 。 衣y 食thực 床sàng 臥ngọa 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 具cụ 。 若nhược 索sách 求cầu 索sách 強cường/cưỡng 索sách 巧xảo 方phương 便tiện 緣duyên 。 已dĩ 得đắc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 細tế 滑hoạt 。 衣y 食thực 床sàng 臥ngọa 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 具cụ 。 復phục 方phương 便tiện 復phục 欲dục 復phục 願nguyện 復phục 念niệm 。 少thiểu 不bất 喜hỷ 少thiểu 不bất 善thiện 喜hỷ 得đắc 他tha 少thiểu 不bất 喜hỷ 。 多đa 欲dục 無vô 厭yếm 。 此thử 謂vị 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 少thiểu 欲dục 云vân 何hà 厭yếm 。 少thiểu 欲dục 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

未vị 得đắc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 細tế 滑hoạt 。 衣y 食thực 床sàng 臥ngọa 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 具cụ 。 諸chư 非phi 欲dục 非phi 已dĩ 欲dục 非phi 當đương 欲dục 。 此thử 謂vị 少thiểu 欲dục 。 厭yếm 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 得đắc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 細tế 滑hoạt 。 衣y 食thực 床sàng 臥ngọa 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 具cụ 。 諸chư 喜hỷ 善thiện 喜hỷ 亦diệc 善thiện 喜hỷ 他tha 厭yếm 善thiện 厭yếm 善thiện 厭yếm 他tha 。 此thử 謂vị 厭yếm 。 少thiểu 欲dục 厭yếm 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。

答đáp 曰viết 。

未vị 得đắc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 細tế 滑hoạt 。 衣y 食thực 床sàng 臥ngọa 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 具cụ 。 若nhược 不bất 索sách 不bất 求cầu 索sách 不bất 強cường/cưỡng 索sách 。 不bất 巧xảo 方phương 便tiện 緣duyên 方phương 便tiện 。 已dĩ 得đắc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 細tế 滑hoạt 。 衣y 食thực 床sàng 臥ngọa 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 具cụ 。 不bất 復phục 方phương 便tiện 不bất 復phục 作tác 欲dục 不bất 復phục 作tác 願nguyện 不bất 復phục 作tác 念niệm 少thiểu 喜hỷ 少thiểu 善thiện 喜hỷ 得đắc 他tha 喜hỷ 。 少thiểu 欲dục 厭yếm 。 此thử 謂vị 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 難nạn/nan 滿mãn 云vân 何hà 難nạn/nan 養dưỡng 。 難nạn/nan 滿mãn 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

欲dục 多đa 食thực 欲dục 多đa 噉đạm 此thử 謂vị 難nạn/nan 滿mãn 。 云vân 何hà 難nạn/nan 養dưỡng 。

答đáp 曰viết 。

貪tham 餮thiết 常thường 悕hy 望vọng 食thực 此thử 謂vị 難nạn/nan 養dưỡng 。 云vân 何hà 易dị 滿mãn 云vân 何hà 易dị 養dưỡng 易dị 滿mãn 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 不bất 大đại 食thực 不bất 大đại 噉đạm 不bất 悕hy 望vọng 食thực 此thử 謂vị 易dị 滿mãn 。 云vân 何hà 易dị 養dưỡng 。

答đáp 曰viết 。

不bất 貪tham 餮thiết 常thường 不bất 悕hy 望vọng 食thực 。 此thử 謂vị 易dị 養dưỡng 也dã 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 無vô 義nghĩa 跋bạt 渠cừ 第đệ 七thất 竟cánh (# 梵Phạm 本bổn 九cửu 十thập 七thất 首thủ 盧lô 晉tấn 言ngôn 一nhất 千thiên 五ngũ 百bách 八bát 十thập 言ngôn )# 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 雜tạp 犍kiền 度độ 思tư 跋bạt 渠cừ 首thủ 第đệ 八bát

云vân 何hà 為vi 思tư 云vân 何hà 為vi 想tưởng 。 思tư 想tưởng 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 為vi 覺giác 云vân 何hà 為vi 觀quán 。 覺giác 觀quán 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 為vi 掉trạo 云vân 何hà 心tâm 亂loạn 。 掉trạo 心tâm 亂loạn 何hà 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 無vô 明minh 。 云vân 何hà 不bất 順thuận 智trí 。 云vân 何hà 為vi 慢mạn 云vân 何hà 為vi 憍kiêu 。 慢mạn 憍kiêu 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 若nhược 生sanh 增tăng 上thượng 慢mạn 我ngã 見kiến 苦khổ 是thị 苦khổ 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 。 何hà 緣duyên 若nhược 生sanh 增tăng 上thượng 慢mạn 我ngã 見kiến 習tập 是thị 習tập 見kiến 盡tận 。 是thị 盡tận 見kiến 道đạo 是thị 道đạo 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 。 何hà 緣duyên 若nhược 生sanh 增tăng 上thượng 慢mạn 我ngã 生sanh 已dĩ 盡tận 。 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 成thành 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 名danh 色sắc 已dĩ 有hữu 知tri 如như 真chân 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 。 何hà 緣duyên 云vân 何hà 不bất 勝thắng 生sanh 慢mạn 上thượng 慢mạn 作tác 慢mạn 。 云vân 何hà 覺giác 欲dục 自tự 害hại 。 云vân 何hà 害hại 他tha 。 云vân 何hà 俱câu 害hại 。 云vân 何hà 覺giác 恚khuể 自tự 害hại 。 云vân 何hà 害hại 他tha 。 云vân 何hà 俱câu 害hại 。 云vân 何hà 覺giác 殺sát 自tự 害hại 。 云vân 何hà 害hại 他tha 。 云vân 何hà 俱câu 害hại 。 知tri 為vi 多đa 智trí 。 為vi 多đa 智trí 為vi 多đa 識thức 。 為vi 多đa 有hữu 漏lậu 行hành 多đa 無vô 漏lậu 行hành 。 多đa 有hữu 為vi 多đa 無vô 為vi 多đa 。 云vân 何hà 行hành 事sự 成thành 云vân 何hà 除trừ 事sự 成thành 。 云vân 何hà 凡phàm 夫phu 性tánh 凡phàm 夫phu 事sự 。 當đương 言ngôn 善thiện 耶da 。 不bất 善thiện 耶da 無vô 記ký 耶da 。 當đương 言ngôn 欲dục 界giới 繫hệ 耶da 。 當đương 言ngôn 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 耶da 。 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 耶da 。 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 耶da 。 凡phàm 夫phu 性tánh 名danh 何hà 等đẳng 法pháp 。 諸chư 法pháp 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 。 彼bỉ 邪tà 志chí 耶da 。 設thiết 邪tà 志chí 彼bỉ 邪tà 見kiến 耶da 。 所sở 有hữu 諸chư 法pháp 。 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 。 彼bỉ 邪tà 方phương 便tiện 邪tà 念niệm 邪tà 定định 耶da 。 設thiết 邪tà 定định 彼bỉ 邪tà 見kiến 耶da 。 諸chư 法pháp 乃nãi 至chí 邪tà 念niệm 相tương 應ứng 彼bỉ 邪tà 定định 耶da 。 設thiết 邪tà 定định 彼bỉ 邪tà 念niệm 耶da 。 此thử 章chương 義nghĩa 願nguyện 具cụ 演diễn 說thuyết 。

云vân 何hà 為vi 思tư 。 云vân 何hà 為vi 想tưởng 。 云vân 何hà 為vi 思tư 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 思tư 等đẳng 思tư 增tăng 思tư 心tâm 行hành 意ý 作tác 是thị 謂vị 思tư 。 云vân 何hà 為vi 想tưởng 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 想tưởng 等đẳng 想tưởng 緣duyên 想tưởng 稱xưng 觀quán 此thử 謂vị 想tưởng 。 思tư 想tưởng 何hà 差sai 別biệt 。

答đáp 曰viết 。

思tư 者giả 行hành 想tưởng 者giả 慧tuệ 。 思tư 想tưởng 此thử 為vi 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 為vi 覺giác 云vân 何hà 為vi 觀quán 。 云vân 何hà 為vi 覺giác 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 心tâm 覺giác 稍sảo 稍sảo 覺giác 案án 。 次thứ 分phân 別biệt 稍sảo 稍sảo 分phân 別biệt 是thị 謂vị 覺giác 。 云vân 何hà 觀quán 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 擇trạch 一nhất 一nhất 擇trạch 順thuận 擇trạch 順thuận 迴hồi 案án 。 次thứ 順thuận 往vãng 界giới 是thị 謂vị 觀quán 。 覺giác 觀quán 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 麁thô 心tâm 為vi 覺giác 細tế 心tâm 為vi 觀quán 。 覺giác 觀quán 是thị 謂vị 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 為vi 掉trạo 云vân 何hà 心tâm 亂loạn 。 云vân 何hà 為vi 掉trạo 。

答đáp 曰viết 。

心tâm 不bất 息tức 不bất 休hưu 掉trạo 心tâm 熾sí 盛thịnh 。 是thị 謂vị 掉trạo 。 云vân 何hà 心tâm 亂loạn 。

答đáp 曰viết 。

心tâm 散tán 心tâm 亂loạn 心tâm 妄vọng 心tâm 動động 不bất 一nhất 心tâm 。 是thị 謂vị 心tâm 亂loạn 。 掉trạo 心tâm 亂loạn 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。

答đáp 曰viết 。

不bất 息tức 相tương/tướng 調điều 。 不bất 一nhất 心tâm 相tương/tướng 心tâm 亂loạn 。 是thị 謂vị 差sai 別biệt 。 云vân 何hà 無vô 明minh 。 云vân 何hà 不bất 順thuận 智trí 。 無vô 明minh 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

三tam 界giới 無vô 知tri 也dã 。 云vân 何hà 不bất 順thuận 智trí 。

答đáp 曰viết 。

無vô 巧xảo 便tiện 慧tuệ 也dã 。 如như 是thị 無vô 巧xảo 便tiện 慧tuệ 。 不bất 順thuận 智trí 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 頗phả 作tác 是thị 語ngữ 諸chư 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 失thất 意ý 不bất 順thuận 智trí 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 頗phả 作tác 是thị 語ngữ 順thuận 智trí 無vô 妄vọng 語ngữ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

不phủ 也dã 。 聽thính 我ngã 所sở 說thuyết 。 諸chư 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 失thất 意ý 不bất 順thuận 智trí 。 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 彼bỉ 作tác 是thị 語ngữ 順thuận 智trí 無vô 妄vọng 語ngữ 。

答đáp 曰viết 。

雖tuy 作tác 是thị 語ngữ 。 此thử 事sự 不bất 然nhiên 。 不bất 應ưng 作tác 是thị 語ngữ 順thuận 智trí 無vô 妄vọng 語ngữ 但đãn 諸chư 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 失thất 意ý 不bất 順thuận 智trí 。 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 不bất 應ưng 作tác 是thị 語ngữ 諸chư 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 失thất 意ý 不bất 順thuận 智trí 。 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 此thử 事sự 不bất 然nhiên 。 頗phả 作tác 是thị 說thuyết 。 一nhất 切thiết 無vô 明minh 。 不bất 順thuận 智trí 相tương 應ứng 諸chư 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 明minh 。 往vãng 無vô 明minh 愚ngu 無vô 明minh 所sở 纏triền 失thất 意ý 不bất 順thuận 智trí 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 頗phả 作tác 是thị 說thuyết 順thuận 智trí 無vô 妄vọng 語ngữ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

不phủ 也dã 。 聽thính 我ngã 所sở 說thuyết 。 若nhược 一nhất 切thiết 無vô 明minh 。 不bất 順thuận 智trí 相tương 應ứng 。 諸chư 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 明minh 。 往vãng 無vô 明minh 愚ngu 無vô 明minh 所sở 纏triền 失thất 意ý 不bất 順thuận 智trí 。 頗phả 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 彼bỉ 如như 是thị 說thuyết 順thuận 智trí 無vô 妄vọng 語ngữ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

雖tuy 有hữu 是thị 語ngữ 。 此thử 事sự 不bất 然nhiên 。 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 順thuận 智trí 無vô 妄vọng 語ngữ 。 但đãn 一nhất 切thiết 無vô 明minh 。 不bất 順thuận 智trí 相tương 應ứng 。 諸chư 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 明minh 。 往vãng 無vô 明minh 愚ngu 無vô 明minh 所sở 纏triền 失thất 意ý 不bất 順thuận 智trí 。 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 不bất 應ưng 作tác 是thị 語ngữ 。 一nhất 切thiết 無vô 明minh 。 不bất 順thuận 智trí 相tương 應ứng 諸chư 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 明minh 。 往vãng 無vô 明minh 愚ngu 無vô 明minh 所sở 纏triền 失thất 意ý 不bất 順thuận 智trí 。 順thuận 智trí 言ngôn 妄vọng 語ngữ 。 此thử 事sự 不bất 然nhiên 。 云vân 何hà 慢mạn 。 云vân 何hà 憍kiêu 。 慢mạn 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

於ư 卑ty 謂vị 妙diệu (# 自tự 謂vị 勝thắng 也dã )# 。 於ư 妙diệu 相tướng 似tự 從tùng 此thử 起khởi 慢mạn 。 作tác 慢mạn 心tâm 熾sí 盛thịnh 是thị 謂vị 慢mạn 。 憍kiêu 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

我ngã 生sanh 勝thắng 姓tánh 。 色sắc 族tộc 伎kỹ 術thuật 業nghiệp 富phú 端đoan 正chánh 。 從tùng 此thử 起khởi 憍kiêu 作tác 憍kiêu 一nhất 一nhất 憍kiêu 一nhất 一nhất 作tác 憍kiêu 。 是thị 謂vị 憍kiêu 。 慢mạn 憍kiêu 何hà 差sai 別biệt 。

答đáp 曰viết 。

於ư 他tha 勝thắng 心tâm 熾sí 盛thịnh 是thị 謂vị 慢mạn 相tương/tướng 。 自tự 於ư 法pháp 中trung 心tâm 有hữu 染nhiễm 污ô 。 是thị 謂vị 憍kiêu 相tương/tướng 慢mạn 憍kiêu 。 是thị 謂vị 差sai 別biệt 。 若nhược 生sanh 增tăng 上thượng 慢mạn 我ngã 見kiến 苦khổ 是thị 苦khổ 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

如như 一nhất (# 非phi 辟tịch )# 。 與dữ 善Thiện 知Tri 識Thức 。 相tương/tướng 得đắc 從tùng 其kỳ 聽thính 法Pháp 內nội 思tư 惟duy 得đắc 順thuận 苦khổ 忍nhẫn 。 彼bỉ 苦khổ 是thị 苦khổ 忍nhẫn 欲dục 意ý 喜hỷ 。 如như 是thị 彼bỉ 思tư 惟duy 忍nhẫn 相tương 應ứng 思tư 惟duy 不bất 妄vọng 時thời 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 見kiến 疑nghi 不bất 行hành 。 設thiết 有hữu 行hành 者giả 亦diệc 復phục 不bất 覺giác (# 不bất 得đắc 忍nhẫn 不bất 覺giác 有hữu 此thử 行hành 也dã )# 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 見kiến 苦khổ 是thị 苦khổ 。 從tùng 此thử 起khởi 慢mạn 是thị 謂vị 增tăng 上thượng 慢mạn 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

即tức 彼bỉ 苦khổ 緣duyên 智trí 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 生sanh 增tăng 上thượng 慢mạn 我ngã 見kiến 盡tận 是thị 盡tận 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

如như 一nhất 與dữ 善Thiện 知Tri 識Thức 。 相tương/tướng 得đắc 從tùng 其kỳ 聞văn 法Pháp 。 內nội 思tư 惟duy 得đắc 順thuận 盡tận 忍nhẫn 。 彼bỉ 盡tận 是thị 盡tận 忍nhẫn 欲dục 意ý 喜hỷ 。 如như 是thị 彼bỉ 思tư 惟duy 忍nhẫn 相tương 應ứng 思tư 惟duy 不bất 妄vọng 時thời 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 見kiến 疑nghi 不bất 行hành 。 設thiết 有hữu 行hành 者giả 亦diệc 復phục 不bất 覺giác 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 見kiến 盡tận 是thị 盡tận 從tùng 此thử 起khởi 慢mạn 。 是thị 謂vị 增tăng 上thượng 慢mạn 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

即tức 彼bỉ 盡tận 緣duyên 。 道đạo 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 生sanh 增tăng 上thượng 慢mạn 。 我ngã 生sanh 已dĩ 盡tận 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

如như 一nhất 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 此thử 道đạo 此thử 迹tích 我ngã 依y 此thử 道đạo 依y 此thử 迹tích 。 已dĩ 知tri 苦khổ 已dĩ 斷đoạn 習tập 。 已dĩ 盡tận 作tác 證chứng 已dĩ 思tư 惟duy 。 道đạo 我ngã 生sanh 已dĩ 盡tận 。 從tùng 此thử 起khởi 慢mạn 。 是thị 謂vị 增tăng 上thượng 慢mạn 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

即tức 彼bỉ 生sanh 緣duyên 。 若nhược 生sanh 增tăng 上thượng 慢mạn 。 我ngã 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 成thành 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

如như 一nhất 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 此thử 道đạo 此thử 迹tích 。 我ngã 依y 此thử 道đạo 依y 此thử 迹tích 。 已dĩ 知tri 苦khổ 已dĩ 斷đoạn 習tập 。 已dĩ 盡tận 作tác 證chứng 已dĩ 思tư 惟duy 。 道đạo 我ngã 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 成thành 。 從tùng 此thử 起khởi 慢mạn 。 是thị 謂vị 增tăng 上thượng 慢mạn 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。 答đáp 曰viết 即tức 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 念niệm 法pháp 緣duyên 。 若nhược 生sanh 增tăng 上thượng 慢mạn 。 我ngã 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

如như 一nhất 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 此thử 道đạo 此thử 迹tích 。 我ngã 依y 此thử 道đạo 依y 此thử 迹tích 。 我ngã 已dĩ 知tri 苦khổ 已dĩ 斷đoạn 習tập 。 已dĩ 盡tận 作tác 證chứng 已dĩ 思tư 惟duy 。 道đạo 我ngã 已dĩ 斷đoạn 使sử 。 已dĩ 害hại 結kết 已dĩ 吐thổ 結kết 。 我ngã 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 從tùng 此thử 起khởi 慢mạn 。 是thị 謂vị 增tăng 上thượng 慢mạn 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

即tức 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 念niệm 法pháp 緣duyên 。 若nhược 生sanh 增tăng 上thượng 慢mạn 。 我ngã 名danh 色sắc 已dĩ 有hữu 知tri 如như 真chân 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

如như 一nhất 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 此thử 道đạo 此thử 迹tích 。 我ngã 依y 此thử 道đạo 依y 此thử 迹tích 。 我ngã 已dĩ 知tri 苦khổ 。 不bất 復phục 當đương 知tri 。 已dĩ 斷đoạn 習tập 不bất 復phục 當đương 斷đoạn 。 以dĩ 盡tận 作tác 證chứng 不bất 復phục 當đương 作tác 證chứng 。 以dĩ 思tư 惟duy 道đạo 不phủ 。 復phục 當đương 思tư 惟duy 。 我ngã 名danh 色sắc 已dĩ 有hữu 知tri 如như 真chân 。 從tùng 此thử 起khởi 慢mạn 。 是thị 謂vị 增tăng 上thượng 慢mạn 。 此thử 增tăng 上thượng 慢mạn 何hà 緣duyên 。

答đáp 曰viết 。

即tức 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 念niệm 法pháp 緣duyên 。 云vân 何hà 於ư 卑ty 起khởi 慢mạn 。

答đáp 曰viết 。

此thử 一nhất 見kiến 他tha 勝thắng 我ngã 。 若nhược 生sanh 若nhược 姓tánh 若nhược 色sắc 若nhược 族tộc 伎kỹ 術thuật 行hành 業nghiệp 。 若nhược 富phú 若nhược 戒giới 。 見kiến 已dĩ 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 此thử 少thiểu 勝thắng 我ngã 生sanh 姓tánh 色sắc 族tộc 伎kỹ 術thuật 行hành 業nghiệp 富phú 戒giới 。 此thử 彼bỉ 非phi 十thập 倍bội 二nhị 十thập 倍bội 非phi 百bách 倍bội 不bất 如như 是thị 。 謂vị 於ư 卑ty 起khởi 慢mạn 。 云vân 何hà 覺giác 欲dục 而nhi 自tự 害hại 。 云vân 何hà 害hại 彼bỉ 。 云vân 何hà 俱câu 害hại 。 云vân 何hà 自tự 害hại 答đáp 曰viết 。 如như 婬dâm 欲dục 所sở 纏triền 身thân 。 生sanh 熱nhiệt 心tâm 熱nhiệt 身thân 燒thiêu 心tâm 燒thiêu 。 亦diệc 復phục 婬dâm 欲dục 所sở 纏triền 長trường 夜dạ 不bất 忍nhẫn 不bất 軟nhuyễn 不bất 愛ái 受thọ 報báo 。 如như 是thị 自tự 害hại 。 云vân 何hà 害hại 他tha 。

答đáp 曰viết 。

如như 婬dâm 欲dục 所sở 纏triền 悕hy 望vọng 他tha 妻thê 。 若nhược 見kiến 彼bỉ 夫phu 便tiện 起khởi 瞋sân 恚khuể 。 如như 是thị 害hại 他tha 。 云vân 何hà 俱câu 害hại 。

答đáp 曰viết 。

如như 婬dâm 欲dục 所sở 纏triền 竊thiết 盜đạo 他tha 妻thê 。 若nhược 彼bỉ 夫phu 見kiến 捉tróc 其kỳ 妻thê 執chấp 。 其kỳ 人nhân 捶chúy 打đả 縛phược 殺sát 如như 是thị 俱câu 害hại 。 云vân 何hà 覺giác 恚khuể 。 自tự 害hại 云vân 何hà 害hại 他tha 。 云vân 何hà 俱câu 害hại 。 云vân 何hà 自tự 害hại 。

答đáp 曰viết 。

如như 瞋sân 恚khuể 所sở 纏triền 身thân 。 生sanh 熱nhiệt 心tâm 熱nhiệt 身thân 燒thiêu 心tâm 燒thiêu 。 亦diệc 復phục 瞋sân 恚khuể 所sở 纏triền 。 長trường 夜dạ 不bất 忍nhẫn 不bất 軟nhuyễn 。 不bất 愛ái 受thọ 報báo 。 如như 是thị 自tự 害hại 。 云vân 何hà 害hại 他tha 。

答đáp 曰viết 。

如như 瞋sân 恚khuể 所sở 纏triền 。 打đả 他tha 若nhược 手thủ 若nhược 杖trượng 若nhược 石thạch 。 若nhược 刀đao 如như 是thị 害hại 他tha 。 云vân 何hà 俱câu 害hại 。

答đáp 曰viết 。

如như 瞋sân 恚khuể 所sở 纏triền 打đả 他tha 。 若nhược 手thủ 若nhược 杖trượng 若nhược 石thạch 若nhược 刀đao 。 為vi 彼bỉ 所sở 打đả 若nhược 手thủ 若nhược 杖trượng 若nhược 石thạch 若nhược 刀đao 。 如như 是thị 俱câu 害hại 。 云vân 何hà 覺giác 殺sát 自tự 害hại 。 云vân 何hà 害hại 他tha 。 云vân 何hà 俱câu 害hại 。 云vân 何hà 自tự 害hại 。

答đáp 曰viết 。

如như 殺sát 心tâm 所sở 纏triền 身thân 。 生sanh 熱nhiệt 心tâm 熱nhiệt 身thân 燒thiêu 心tâm 燒thiêu 。 亦diệc 復phục 殺sát 所sở 纏triền 長trường 夜dạ 不bất 忍nhẫn 不bất 軟nhuyễn 不bất 愛ái 受thọ 報báo 。 如như 是thị 自tự 害hại 。 云vân 何hà 害hại 他tha 。

答đáp 曰viết 。

如như 害hại 所sở 纏triền 斷đoạn 他tha 命mạng 。 如như 是thị 害hại 他tha 。 云vân 何hà 俱câu 害hại 。

答đáp 曰viết 。

如như 害hại 所sở 纏triền 斷đoạn 他tha 命mạng 他tha 亦diệc 報báo 此thử 斷đoạn 命mạng 。 如như 是thị 俱câu 害hại 。 知tri 多đa 耶da 智trí 多đa 耶da 。

答đáp 曰viết 。

知tri 多đa 非phi 智trí 多đa 彼bỉ 智trí 者giả 知tri 也dã 。 智trí 多đa 耶da 識thức 多đa 耶da 。

答đáp 曰viết 。

識thức 多đa 非phi 智trí 多đa 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 識thức 所sở 攝nhiếp 。 識thức 非phi 智trí 所sở 攝nhiếp 。 不bất 攝nhiếp 何hà 等đẳng 。

答đáp 曰viết 。

忍nhẫn 相tương 應ứng 識thức 。 有hữu 漏lậu 行hành 多đa 無vô 漏lậu 行hành 多đa 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 漏lậu 行hành 多đa 非phi 無vô 漏lậu 行hành 。 有hữu 漏lậu 行hành 十thập 入nhập 二nhị 入nhập 少thiểu 有hữu 所sở 入nhập 。 無vô 漏lậu 行hành 二nhị 入nhập 少thiểu 有hữu 所sở 入nhập 。 有hữu 為vi 多đa 無vô 為vi 多đa 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 為vi 多đa 非phi 無vô 為vi 。 有hữu 為vi 十thập 一nhất 入nhập 一nhất 入nhập 少thiểu 有hữu 所sở 入nhập 。 無vô 為vi 一nhất 入nhập 少thiểu 有hữu 所sở 入nhập 。 云vân 何hà 行hành 事sự 成thành 。 云vân 何hà 除trừ 事sự 成thành 。 云vân 何hà 凡phàm 夫phu 性tánh 。 行hành 事sự 成thành 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

無Vô 學Học 身thân 護hộ 口khẩu 護hộ 命mạng 清thanh 淨tịnh 。 是thị 謂vị 行hành 事sự 成thành 。 云vân 何hà 除trừ 事sự 成thành 。

答đáp 曰viết 。

無Vô 學Học 根căn 護hộ 。 是thị 謂vị 除trừ 事sự 成thành 。 云vân 何hà 凡phàm 夫phu 性tánh 。

答đáp 曰viết 。

聖thánh 法pháp 若nhược 不bất 得đắc 已dĩ 不bất 得đắc 當đương 不bất 得đắc 。

復phục 次thứ 諸chư 聖thánh 煖noãn 聖thánh 忍nhẫn 聖thánh 見kiến 聖thánh 味vị 聖thánh 慧tuệ 。 若nhược 不bất 得đắc 已dĩ 不bất 得đắc 當đương 不bất 得đắc 。 是thị 謂vị 凡phàm 夫phu 性tánh 。 凡phàm 夫phu 性tánh 當đương 言ngôn 善thiện 耶da 。 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 耶da 。 當đương 言ngôn 無vô 記ký 耶da 。

答đáp 曰viết 。

凡phàm 夫phu 性tánh 當đương 言ngôn 無vô 記ký 。 不bất 當đương 言ngôn 善thiện 。 不bất 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 也dã 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 當đương 言ngôn 善thiện 。

答đáp 曰viết 。

方phương 便tiện 求cầu 善thiện 法Pháp 。 已dĩ 得đắc 善thiện 法Pháp 。 不bất 求cầu 方phương 便tiện 我ngã 作tác 凡phàm 夫phu 也dã 。 已dĩ 斷đoạn 善thiện 根căn 永vĩnh 滅diệt 善thiện 法Pháp 。 不bất 得đắc 成thành 就tựu 善thiện 法Pháp 。 設thiết 凡phàm 夫phu 性tánh 是thị 善thiện 者giả 。 彼bỉ 斷đoạn 善thiện 根căn 彼bỉ 非phi 凡phàm 夫phu 。 以dĩ 是thị 故cố 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 得đắc 言ngôn 善thiện 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 。

答đáp 曰viết 。

得đắc 欲dục 愛ái 盡tận 。 不bất 善thiện 根căn 永vĩnh 盡tận 。 不bất 成thành 就tựu 不bất 善thiện 法pháp 。 設thiết 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 善thiện 者giả 。 彼bỉ 凡phàm 夫phu 欲dục 愛ái 盡tận 。 彼bỉ 非phi 凡phàm 夫phu 人nhân 耶da 以dĩ 是thị 故cố 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 也dã 。 凡phàm 夫phu 性tánh 當đương 言ngôn 欲dục 界giới 繫hệ 。 當đương 言ngôn 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。

答đáp 曰viết 。

凡phàm 夫phu 性tánh 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 定định 言ngôn 欲dục 界giới 繫hệ 。

答đáp 曰viết 。

欲dục 界giới 沒một 生sanh 色sắc 界giới 。 永vĩnh 滅diệt 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 。 得đắc 不bất 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 。 若nhược 凡phàm 夫phu 性tánh 定định 欲dục 界giới 繫hệ 者giả 。 彼bỉ 諸chư 凡phàm 夫phù 生sanh 無vô 色sắc 界giới 者giả 。 彼bỉ 非phi 凡phàm 夫phu 耶da 。 以dĩ 是thị 故cố 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 當đương 言ngôn 定định 欲dục 界giới 繫hệ 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 當đương 言ngôn 定định 色sắc 界giới 繫hệ 。

答đáp 曰viết 。

色sắc 界giới 沒một 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 永vĩnh 滅diệt 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 不bất 得đắc 成thành 就tựu 。 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 若nhược 凡phàm 夫phu 性tánh 定định 色sắc 界giới 繫hệ 。 彼bỉ 諸chư 凡phàm 夫phu 無vô 色sắc 界giới 生sanh 。 彼bỉ 非phi 凡phàm 夫phu 耶da 。 以dĩ 是thị 故cố 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 當đương 言ngôn 定định 色sắc 界giới 繫hệ 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 當đương 言ngôn 定định 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。

答đáp 曰viết 。

等đẳng 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 先tiên 從tùng 欲dục 界giới 於ư 苦khổ 思tư 苦khổ 後hậu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 同đồng 。 聖thánh 道Đạo 已dĩ 生sanh 先tiên 辦biện 欲dục 界giới 事sự 。 後hậu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 同đồng 。 若nhược 等đẳng 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 先tiên 從tùng 無vô 色sắc 界giới 於ư 苦khổ 思tư 苦khổ 。 後hậu 欲dục 界giới 色sắc 界giới 同đồng 。 聖thánh 道Đạo 已dĩ 生sanh 先tiên 辦biện 無vô 色sắc 界giới 事sự 。 後hậu 欲dục 界giới 色sắc 界giới 同đồng 。 如như 是thị 凡phàm 夫phu 性tánh 定định 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 但đãn 等đẳng 越việt 次thứ 取thủ 證chứng 。 先tiên 從tùng 欲dục 界giới 於ư 苦khổ 思tư 苦khổ 。 後hậu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 同đồng 。 聖thánh 道Đạo 已dĩ 生sanh 先tiên 辦biện 欲dục 界giới 事sự 。 後hậu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 同đồng 。 以dĩ 是thị 故cố 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 當đương 言ngôn 定định 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 凡phàm 夫phu 性tánh 當đương 言ngôn 見kiến 諦Đế 斷đoạn 。 當đương 言ngôn 思tư 惟duy 斷đoạn 。 答đáp 曰viết 凡phàm 夫phu 性tánh 當đương 言ngôn 思tư 惟duy 斷đoạn 。 不bất 當đương 言ngôn 見kiến 諦Đế 斷đoạn 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 凡phàm 夫phu 性tánh 思tư 惟duy 斷đoạn 非phi 見kiến 諦Đế 斷đoạn 。

答đáp 曰viết 。

見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 。 法pháp 永vĩnh 染nhiễm 污ô 。 凡phàm 夫phu 性tánh 不bất 染nhiễm 污ô 此thử 云vân 何hà 。 世Thế 間Gian 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 在tại 前tiền 速tốc 滅diệt 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 現hiện 在tại 前tiền 速tốc 生sanh 。 如như 此thử 世Thế 間Gian 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 滅diệt 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 生sanh 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 三tam 界giới 凡phàm 夫phu 性tánh 得đắc 不bất 成thành 就tựu 。 非phi 餘dư 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 法pháp 永vĩnh 滅diệt 。 凡phàm 夫phu 性tánh 名danh 何hà 等đẳng 法pháp 。

答đáp 曰viết 。

三tam 界giới 無vô 染nhiễm 污ô 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 諸chư 法pháp 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 彼bỉ 邪tà 志chí 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 邪tà 見kiến 非phi 邪tà 志chí 。 云vân 何hà 邪tà 見kiến 非phi 邪tà 志chí 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 見kiến 相tương 應ứng 邪tà 志chí 。 諸chư 餘dư 邪tà 志chí 不bất 相tương 應ứng 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 法pháp 。 是thị 謂vị 邪tà 見kiến 非phi 邪tà 志chí 。 云vân 何hà 邪tà 志chí 非phi 邪tà 見kiến 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 志chí 相tương 應ứng 邪tà 見kiến 諸chư 餘dư 邪tà 見kiến 不bất 相tương 應ứng 邪tà 志chí 相tương 應ứng 法pháp 。 是thị 謂vị 邪tà 志chí 非phi 邪tà 見kiến 。 云vân 何hà 邪tà 見kiến 邪tà 志chí 。

答đáp 曰viết 。

除trừ 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 邪tà 志chí 。 諸chư 餘dư 邪tà 見kiến 邪tà 志chí 相tương 應ứng 法pháp 。 是thị 謂vị 邪tà 見kiến 邪tà 志chí 。 云vân 何hà 非phi 邪tà 見kiến 非phi 邪tà 志chí 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 見kiến 不bất 相tương 應ứng 邪tà 志chí 。 邪tà 志chí 不bất 相tương 應ứng 邪tà 見kiến 。 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 念niệm 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 是thị 謂vị 非phi 邪tà 見kiến 非phi 邪tà 志chí 。 諸chư 法pháp 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 彼bỉ 邪tà 方phương 便tiện 也dã 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 邪tà 見kiến 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。 云vân 何hà 邪tà 見kiến 。 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 見kiến 相tương 應ứng 邪tà 方phương 便tiện 。 是thị 謂vị 邪tà 見kiến 。 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。 云vân 何hà 邪tà 方phương 便tiện 非phi 邪tà 見kiến 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 見kiến 諸chư 餘dư 邪tà 見kiến 不bất 相tương 應ứng 。 邪tà 方phương 便tiện 相tương 應ứng 法pháp 。 是thị 謂vị 邪tà 方phương 便tiện 非phi 邪tà 見kiến 。 云vân 何hà 邪tà 見kiến 邪tà 方phương 便tiện 。

答đáp 曰viết 。

除trừ 邪tà 方phương 便tiện 。 諸chư 餘dư 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 法pháp 是thị 謂vị 邪tà 見kiến 邪tà 方phương 便tiện 。 云vân 何hà 非phi 邪tà 見kiến 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 見kiến 不bất 相tương 應ứng 。 邪tà 方phương 便tiện 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 念niệm 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 是thị 謂vị 非phi 邪tà 見kiến 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。 邪tà 念niệm 邪tà 定định 亦diệc 如như 是thị 。 諸chư 法pháp 邪tà 志chí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 邪tà 方phương 便tiện 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 邪tà 志chí 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。 云vân 何hà 邪tà 志chí 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 志chí 相tương 應ứng 邪tà 方phương 便tiện 。 是thị 謂vị 邪tà 志chí 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。 云vân 何hà 邪tà 方phương 便tiện 非phi 邪tà 志chí 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 志chí 諸chư 餘dư 邪tà 志chí 不bất 相tương 應ứng 。 邪tà 方phương 便tiện 相tương 應ứng 法pháp 。 是thị 謂vị 邪tà 方phương 便tiện 非phi 邪tà 志chí 。 云vân 何hà 邪tà 志chí 邪tà 方phương 便tiện 。 答đáp 曰viết 除trừ 邪tà 方phương 便tiện 。 諸chư 餘dư 邪tà 志chí 相tương 應ứng 法pháp 。 是thị 謂vị 邪tà 志chí 邪tà 方phương 便tiện 也dã 。 云vân 何hà 非phi 邪tà 志chí 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 志chí 不bất 相tương 應ứng 。 邪tà 方phương 便tiện 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 念niệm 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 是thị 謂vị 非phi 邪tà 志chí 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。 邪tà 念niệm 邪tà 定định 亦diệc 如như 是thị 。 諸chư 法pháp 邪tà 方phương 便tiện 相tương 應ứng 彼bỉ 邪tà 念niệm 耶da 答đáp 曰viết 。 或hoặc 邪tà 方phương 便tiện 非phi 邪tà 念niệm 。 云vân 何hà 邪tà 方phương 便tiện 非phi 邪tà 念niệm 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 念niệm 是thị 謂vị 邪tà 方phương 便tiện 非phi 邪tà 念niệm 。 云vân 何hà 邪tà 念niệm 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 方phương 便tiện 是thị 謂vị 邪tà 念niệm 非phi 邪tà 方phương 便tiện 。 云vân 何hà 邪tà 方phương 便tiện 邪tà 念niệm 。

答đáp 曰viết 。

除trừ 邪tà 念niệm (# 去khứ 不bất 與dữ 所sở 念niệm 相tương 應ứng 也dã )# 。 諸chư 餘dư 邪tà 方phương 便tiện 相tương 應ứng 法pháp 。 是thị 謂vị 邪tà 方phương 便tiện 。 邪tà 念niệm 云vân 何hà 非phi 邪tà 方phương 便tiện 非phi 邪tà 念niệm 。 答đáp 曰viết 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 念niệm 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 是thị 謂vị 非phi 邪tà 方phương 便tiện 非phi 邪tà 念niệm 。 邪tà 定định 亦diệc 如như 是thị 。 諸chư 法pháp 邪tà 念niệm 相tương 應ứng 彼bỉ 邪tà 定định 耶da 。 答đáp 曰viết 或hoặc 邪tà 念niệm 非phi 邪tà 定định 。 云vân 何hà 邪tà 念niệm 非phi 邪tà 定định 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 定định 是thị 謂vị 邪tà 念niệm 非phi 邪tà 定định 。 云vân 何hà 邪tà 定định 非phi 邪tà 念niệm 。

答đáp 曰viết 。

邪tà 念niệm 是thị 謂vị 邪tà 定định 非phi 邪tà 念niệm (# 同đồng 故cố 言ngôn 非phi )# 。 云vân 何hà 邪tà 念niệm 邪tà 定định 。

答đáp 曰viết 。

除trừ 邪tà 定định 諸chư 餘dư 邪tà 念niệm 相tương 應ứng 法pháp 。 是thị 謂vị 邪tà 念niệm 。 邪tà 定định 云vân 何hà 非phi 邪tà 念niệm 非phi 邪tà 定định 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 念niệm 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 是thị 謂vị 非phi 邪tà 念niệm 非phi 邪tà 定định 。

思tư 想tưởng 品phẩm 第đệ 八bát 竟cánh (# 梵Phạm 本bổn 二nhị 百bách 二nhị 十thập 首thủ 盧lô 長trường/trưởng 十thập 八bát 字tự )# 。

雜tạp 犍kiền 度độ 第đệ 一nhất 盡tận (# 自tự 初sơ 訖ngật 此thử 三tam 千thiên 五ngũ 百bách 言ngôn )# 。

阿A 毘Tỳ 曇Đàm 八Bát 犍Kiền 度Độ 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam

Print Friendly, PDF & Email