阿A 毘Tỳ 曇Đàm 八Bát 犍Kiền 度Độ 論Luận
Quyển 25
迦Ca 栴Chiên 延Diên 子Tử 造Tạo 符Phù 秦Tần 僧Tăng 伽Già 提Đề 婆Bà 共Cộng 竺Trúc 佛Phật 念Niệm 譯Dịch

阿a 毘tỳ 曇đàm 八bát 犍kiền 度độ 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ

迦ca 旃chiên 延diên 子tử 造tạo

符phù 秦tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 僧Tăng 伽già 提đề 婆bà 共cộng 竺trúc 佛Phật 念niệm 譯dịch

定định 犍kiền 度độ 第đệ 七thất (# 盡tận 三tam 十thập 八bát 品phẩm )#

過quá 去khứ 得đắc 。 是thị 謂vị 緣duyên 。 解giải 脫thoát 。 阿A 那Na 含Hàm 。 一nhất 行hành 觀quán 在tại 後hậu 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 過quá 去khứ 得đắc 跋bạt 渠cừ 第đệ 一nhất 之chi 一nhất

若nhược 得đắc 過quá 去khứ 法pháp 彼bỉ 得đắc 過quá 去khứ 。 設thiết 得đắc 過quá 去khứ 彼bỉ 得đắc 過quá 去khứ 法pháp 。 若nhược 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 思tư 惟duy 斷đoạn 。 若nhược 得đắc 不bất 斷đoạn 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 不bất 斷đoạn 。 設thiết 得đắc 不bất 斷đoạn 彼bỉ 得đắc 不bất 斷đoạn 法pháp 。 諸chư 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 彼bỉ 善thiện 心tâm 俱câu 耶da 。 設thiết 善thiện 心tâm 俱câu 彼bỉ 法pháp 善thiện 。 無vô 色sắc 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 思tư 惟duy 斷đoạn 不bất 斷đoạn 。 法pháp 無vô 色sắc 生sanh 彼bỉ 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 耶da 。 設thiết 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 彼bỉ 法pháp 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 耶da 。 一nhất 切thiết 初sơ 禪thiền 五ngũ 種chủng 耶da 。 一nhất 切thiết 第đệ 二nhị 禪thiền 四tứ 種chủng 。 一nhất 切thiết 第đệ 三tam 禪thiền 五ngũ 種chủng 。 一nhất 切thiết 第đệ 四tứ 禪thiền 四tứ 種chủng 耶da 。 味vị 相tương 應ứng 初sơ 禪thiền 。 入nhập 當đương 言ngôn 味vị 起khởi 當đương 言ngôn 味vị 耶da 。 味vị 相tương 應ứng 乃nãi 至chí 。 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 。 入nhập 當đương 言ngôn 味vị 起khởi 當đương 言ngôn 味vị 耶da 。 諸chư 味vị 相tương 應ứng 初sơ 禪thiền 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 隱ẩn 沒một 無vô 記ký 耶da 。 設thiết 隱ẩn 沒một 無vô 記ký 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 味vị 相tương 應ứng 初sơ 禪thiền 耶da 。 諸chư 味vị 相tương 應ứng 乃nãi 至chí 。 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 隱ẩn 沒một 無vô 記ký 耶da 。 設thiết 隱ẩn 沒một 無vô 記ký 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 味vị 相tương 應ứng 乃nãi 至chí 。 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 。 頗phả 不bất 入nhập 初sơ 禪thiền 入nhập 第đệ 二nhị 禪thiền 耶da 。 頗phả 乃nãi 至chí 不bất 入nhập 不bất 用dụng 定định 。 入nhập 有Hữu 想Tưởng 無Vô 想Tưởng 耶da 。 頗phả 不bất 入nhập 初sơ 禪thiền 生sanh 初sơ 禪thiền 耶da 。 頗phả 乃nãi 至chí 不phủ 。 入nhập 有Hữu 想Tưởng 無Vô 想Tưởng 。 生sanh 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 耶da 。 若nhược 得đắc 初sơ 禪thiền 非phi 第đệ 二nhị 。 彼bỉ 命mạng 終chung 生sanh 何hà 所sở 。 若nhược 乃nãi 至chí 得đắc 不bất 用dụng 定định 。 非phi 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 。 彼bỉ 命mạng 終chung 生sanh 何hà 所sở 。 云vân 何hà 意ý 所sở 念niệm 入nhập 慈từ 。 云vân 何hà 意ý 所sở 念niệm 入nhập 悲bi 喜hỷ 護hộ 。 慈từ 何hà 繫hệ 結kết 滅diệt 。 悲bi 喜hỷ 護hộ 何hà 繫hệ 結kết 滅diệt 淨tịnh 。 初sơ 禪thiền 何hà 繫hệ 結kết 滅diệt 淨tịnh 。 乃nãi 至chí 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 。 何hà 繫hệ 結kết 滅diệt 。 初sơ 解giải 脫thoát 乃nãi 至chí 第đệ 八bát 解giải 脫thoát 。 初sơ 除trừ 入nhập 乃nãi 至chí 第đệ 八bát 除trừ 入nhập 。 初sơ 一nhất 切thiết 入nhập 乃nãi 至chí 第đệ 十thập 一nhất 切thiết 入nhập 。 法pháp 智trí 乃nãi 至chí 道đạo 智trí 。 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 何hà 繫hệ 結kết 滅diệt 。 慈từ 報báo 何hà 所sở 受thọ 報báo 。 悲bi 喜hỷ 護hộ 報báo 何hà 所sở 受thọ 報báo 淨tịnh 。 初sơ 禪thiền 報báo 何hà 所sở 受thọ 報báo 淨tịnh 。 乃nãi 至chí 有hữu 想tưởng 無vô 想tưởng 。 報báo 何hà 所sở 受thọ 報báo 。 初sơ 解giải 脫thoát 乃nãi 至chí 第đệ 八bát 解giải 脫thoát 。 初sơ 除trừ 入nhập 乃nãi 至chí 第đệ 八bát 除trừ 入nhập 。 初sơ 一nhất 切thiết 入nhập 乃nãi 至chí 第đệ 十thập 一nhất 切thiết 入nhập 。 知tri 他tha 人nhân 心tâm 智trí 。 等đẳng 智trí 報báo 何hà 所sở 受thọ 報báo 。 此thử 章chương 義nghĩa 願nguyện 具cụ 演diễn 說thuyết 。

若nhược 得đắc 過quá 去khứ 法pháp 彼bỉ 得đắc 過quá 去khứ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 設thiết 得đắc 過quá 去khứ 彼bỉ 得đắc 過quá 去khứ 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 或hoặc 無vô 為vi (# 過quá 去khứ 竟cánh )# 。 若nhược 得đắc 未vị 來lai 法pháp 彼bỉ 得đắc 未vị 來lai 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 設thiết 得đắc 未vị 來lai 彼bỉ 得đắc 未vị 來lai 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 或hoặc 無vô 為vì 未vị 來lai 竟cánh )# 。 若nhược 得đắc 現hiện 在tại 法pháp 彼bỉ 得đắc 現hiện 在tại 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 設thiết 得đắc 現hiện 在tại 彼bỉ 得đắc 現hiện 在tại 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 或hoặc 無vô 為vi (# 現hiện 在tại 竟cánh )# 。 若nhược 得đắc 善thiện 法Pháp 彼bỉ 得đắc 善thiện 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 設thiết 得đắc 善thiện 彼bỉ 得đắc 善thiện 法Pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 若nhược 得đắc 不bất 善thiện 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 不bất 善thiện 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 設thiết 得đắc 不bất 善thiện 彼bỉ 得đắc 不bất 善thiện 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 若nhược 得đắc 無vô 記ký 法pháp 彼bỉ 得đắc 無vô 記ký 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 設thiết 得đắc 無vô 記ký 彼bỉ 得đắc 無vô 記ký 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 若nhược 得đắc 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 欲dục 界giới 繫hệ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 設thiết 得đắc 欲dục 界giới 繫hệ 彼bỉ 得đắc 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 若nhược 得đắc 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 彼bỉ 得đắc 色sắc 界giới 繫hệ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 設thiết 得đắc 色sắc 界giới 繫hệ 彼bỉ 得đắc 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 不bất 繫hệ 。 若nhược 得đắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 設thiết 得đắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 彼bỉ 得đắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 若nhược 得đắc 學học 法pháp 彼bỉ 得đắc 學học 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 設thiết 得đắc 學học 彼bỉ 得đắc 學học 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 學học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 若nhược 得đắc 無Vô 學Học 法pháp 彼bỉ 得đắc 無Vô 學Học 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 設thiết 得đắc 無Vô 學Học 彼bỉ 得đắc 無Vô 學Học 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 若nhược 得đắc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 。 彼bỉ 得đắc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 學học 或hoặc 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 設thiết 得đắc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 彼bỉ 得đắc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 若nhược 得đắc 見kiến 諦Đế 斷đoạn 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 見kiến 諦Đế 斷đoạn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 設thiết 得đắc 見kiến 諦Đế 斷đoạn 彼bỉ 得đắc 見kiến 諦Đế 斷đoạn 法pháp 耶da 答đáp 曰viết 。 如như 是thị 。 若nhược 得đắc 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 思tư 惟duy 斷đoạn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 設thiết 得đắc 思tư 惟duy 斷đoạn 。 彼bỉ 得đắc 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 思tư 惟duy 斷đoạn 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 若nhược 得đắc 不bất 斷đoạn 法pháp 彼bỉ 得đắc 不bất 斷đoạn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 彼bỉ 思tư 惟duy 斷đoạn 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 設thiết 得đắc 不bất 斷đoạn 彼bỉ 得đắc 不bất 斷đoạn 法pháp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị (# 得đắc 竟cánh )# 。 諸chư 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 彼bỉ 善thiện 心tâm 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 。 善thiện 心tâm 俱câu 。 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 善thiện 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 俱câu 有hữu 善thiện 。 是thị 謂vị 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 善thiện 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 善thiện 法Pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 。 彼bỉ 無vô 記ký 心tâm 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 無vô 記ký 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 善thiện 法Pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 設thiết 諸chư 法pháp 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 善thiện 無vô 色sắc 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 善thiện 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 俱câu 有hữu 善thiện 。 是thị 謂vị 法pháp 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 善thiện 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 無vô 記ký 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 善thiện 心tâm 勝thắng 進tiến 無vô 記ký 法pháp 得đắc 生sanh 。 如như 住trụ 善thiện 心tâm 無vô 記ký 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 彼bỉ 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 無vô 記ký 無vô 色sắc (# 善thiện 竟cánh )# 。 諸chư 法pháp 不bất 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 。 彼bỉ 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 不bất 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 。 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 不bất 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 俱câu 有hữu 不bất 善thiện 。 是thị 謂vị 法pháp 不bất 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 不bất 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 無vô 記ký 心tâm 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 不bất 善thiện 法Pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 不bất 善thiện 無vô 色sắc 生sanh 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 設thiết 諸chư 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 不bất 善thiện 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 。 不bất 善thiện 無vô 色sắc 善thiện 無vô 色sắc 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 不bất 善thiện 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 俱câu 有hữu 不bất 善thiện 。 是thị 謂vị 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 不bất 善thiện 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 善thiện 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 善thiện 法Pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 善thiện 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 無vô 記ký 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 記ký 法pháp 得đắc 生sanh 。 如như 住trụ 不bất 善thiện 心tâm 無vô 記ký 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 彼bỉ 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 生sanh 無vô 記ký 無vô 色sắc (# 不bất 善thiện 竟cánh )# 。 諸chư 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 生sanh 。 彼bỉ 無vô 記ký 心tâm 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 生sanh 。 無vô 記ký 心tâm 俱câu 善thiện 心tâm 俱câu 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 生sanh 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 俱câu 有hữu 無vô 記ký 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 生sanh 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 生sanh 善thiện 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 善thiện 心tâm 勝thắng 進tiến 無vô 記ký 法pháp 得đắc 生sanh 。 如như 住trụ 善thiện 心tâm 無vô 記ký 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 彼bỉ 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 生sanh 善thiện 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 生sanh 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 記ký 法pháp 得đắc 生sanh 。 如như 住trụ 不bất 善thiện 心tâm 無vô 記ký 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 彼bỉ 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 生sanh 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 設thiết 諸chư 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 生sanh 彼bỉ 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 生sanh 。 無vô 記ký 無vô 色sắc 善thiện 無vô 色sắc 不bất 善thiện 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 生sanh 無vô 記ký 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 俱câu 有hữu 無vô 記ký 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 生sanh 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 生sanh 善thiện 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 無vô 記ký 心tâm 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 善thiện 法Pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 生sanh 善thiện 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 生sanh 不bất 善thiện 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 無vô 記ký 心tâm 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 不bất 善thiện 法Pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 生sanh 不bất 善thiện 無vô 色sắc (# 無vô 記ký 竟cánh )# 。 諸chư 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 彼bỉ 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 俱câu 有hữu 欲dục 界giới 繫hệ 。 是thị 謂vị 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 生sanh 若nhược 勝thắng 進tiến 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 如như 住trụ 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 欲dục 界giới 繫hệ 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 此thử 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 住trụ 欲dục 界giới 繫hệ 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 此thử 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 不bất 繫hệ 心tâm 勝thắng 進tiến 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 如như 不bất 繫hệ 心tâm 住trụ 欲dục 界giới 繫hệ 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 此thử 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 設thiết 諸chư 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 彼bỉ 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 俱câu 有hữu 欲dục 界giới 繫hệ 。 是thị 謂vị 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 退thoái 不bất 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 不bất 繫hệ 無vô 色sắc (# 欲dục 界giới 竟cánh )# 。 諸chư 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 彼bỉ 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 俱câu 有hữu 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 謂vị 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 住trụ 色sắc 界giới 繫hệ 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 此thử 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 不bất 繫hệ 心tâm 勝thắng 進tiến 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 如như 不bất 繫hệ 心tâm 住trụ 色sắc 界giới 繫hệ 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 此thử 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 設thiết 諸chư 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 無vô 色sắc 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 俱câu 有hữu 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 謂vị 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 勝thắng 進tiến 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 如như 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 住trụ 欲dục 界giới 繫hệ 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 此thử 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 不bất 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 不bất 繫hệ 無vô 色sắc (# 色sắc 界giới 竟cánh )# 。 諸chư 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 彼bỉ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 俱câu 有hữu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 無vô 色sắc 生sanh 欲dục 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 無vô 色sắc 生sanh 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 無vô 色sắc 生sanh 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 不bất 繫hệ 心tâm 勝thắng 進tiến 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 無vô 色sắc 生sanh 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 設thiết 諸chư 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 俱câu 有hữu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 住trụ 欲dục 界giới 繫hệ 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 此thử 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 住trụ 色sắc 界giới 繫hệ 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 此thử 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 。 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 。 若nhược 退thoái 勝thắng 進tiến 不bất 繫hệ 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 心tâm 俱câu 生sanh 不bất 繫hệ 無vô 色sắc (# 無vô 色sắc 竟cánh )# 。 諸chư 法pháp 學học 無vô 色sắc 生sanh 。 彼bỉ 學học 心tâm 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 學học 無vô 色sắc 生sanh 。 學học 心tâm 俱câu 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 學học 無vô 色sắc 生sanh 學học 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 俱câu 有hữu 學học 。 是thị 謂vị 法pháp 學học 無vô 色sắc 生sanh 學học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 學học 無vô 色sắc 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 學học 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 學học 無vô 色sắc 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 設thiết 諸chư 法pháp 學học 心tâm 俱câu 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 學học 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 學học 心tâm 俱câu 生sanh 。 學học 無vô 色sắc 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 學học 心tâm 俱câu 生sanh 學học 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 俱câu 有hữu 學học 。 是thị 謂vị 法pháp 學học 心tâm 俱câu 生sanh 學học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 學học 心tâm 俱câu 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 學học 心tâm 勝thắng 進tiến 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 生sanh 。 如như 學học 心tâm 住trụ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 。 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão (# 增tăng 益ích 多đa 竟cánh )# 。 彼bỉ 諸chư 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 學học 心tâm 俱câu 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc (# 學học 竟cánh )# 。 諸chư 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 彼bỉ 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 。 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 。 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 俱câu 有hữu 無Vô 學Học 。 是thị 謂vị 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 。 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 無Vô 學Học 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 設thiết 諸chư 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 。 無Vô 學Học 無vô 色sắc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 。 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 俱câu 有hữu 無Vô 學Học 。 是thị 謂vị 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 無Vô 學Học 心tâm 勝thắng 進tiến 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 生sanh 。 如như 無Vô 學Học 心tâm 住trụ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 此thử 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 無Vô 學Học 竟cánh )# 。 諸chư 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 。 彼bỉ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu (# 有hữu 漏lậu )# 。 學học 心tâm 俱câu 。 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 俱câu 有hữu 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 謂vị 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 學học 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 學học 心tâm 勝thắng 進tiến 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 生sanh 。 如như 學học 心tâm 住trụ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 根căn (# 五ngũ 色sắc 男nam 女nữ 命mạng 苦khổ 憂ưu 也dã )# 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 此thử 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 學học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 無Vô 學Học 心tâm 勝thắng 進tiến 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 生sanh 。 如như 無Vô 學Học 心tâm 住trụ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 彼bỉ 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 生sanh 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 設thiết 諸chư 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 學học 無vô 色sắc 。 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 俱câu 有hữu 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 謂vị 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 也dã 。 云vân 何hà 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 學học 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 學học 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 學học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 無Vô 學Học 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 生sanh 無Vô 學Học 無vô 色sắc (# 非phi 學học 無Vô 學Học 竟cánh )# 。 諸chư 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 無vô 色sắc 生sanh 。 彼bỉ 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 俱câu 生sanh 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 無vô 色sắc 生sanh 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 思tư 惟duy 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 無vô 色sắc 生sanh 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 俱câu 有hữu 見kiến 諦Đế 斷đoạn 。 是thị 謂vị 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 無vô 色sắc 生sanh 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 無vô 色sắc 生sanh 思tư 惟duy 斷đoạn 心tâm 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

如như 思tư 惟duy 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 謂vị 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 無vô 色sắc 生sanh 。 思tư 惟duy 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 設thiết 諸chư 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 俱câu 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 無vô 色sắc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 俱câu 生sanh 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 無vô 色sắc 思tư 惟duy 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 俱câu 生sanh 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 俱câu 有hữu 見kiến 諦Đế 斷đoạn 。 是thị 謂vị 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 俱câu 生sanh 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 俱câu 生sanh 思tư 惟duy 斷đoạn 無vô 色sắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 得đắc 生sanh 如như 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 住trụ 思tư 惟duy 斷đoạn 根căn 。 長trưởng 益ích 四tứ 大đại 增tăng 益ích 軟nhuyễn 美mỹ 飽bão 。 彼bỉ 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 見kiến 諦Đế 斷đoạn 心tâm 俱câu 生sanh 。 思tư 惟duy 斷đoạn 無vô 色sắc 見kiến 諦Đế 竟cánh )# 。

諸chư 法pháp 思tư 惟duy 斷đoạn 無vô 色sắc 生sanh 。 彼bỉ 思tư 惟duy 斷đoạn 心tâm 俱câu 耶da 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 八bát 犍kiền 度độ 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ

Print Friendly, PDF & Email