阿A 吒Tra 薄Bạc [牛*句] 付Phó 囑Chúc 呪


阿a 吒tra 薄bạc # 付phó 囑chúc 咒chú

南Nam 無mô 阿a 吒tra 薄bạc # 摩ma 俱câu 吒tra 耶da 。 摩ma 訶ha 藥dược 叉xoa 那na 耶da 。 摩Ma 醯Hê 首Thủ 羅La 。 耶da 泮phấn 毘tỳ 摩ma 質chất 多đa 羅la 耶da 泮phấn 。 那na 吒tra 鳩cưu 伐phạt 羅la 泮phấn 呵ha 呵ha 呵ha 呵ha 泮phấn 泮phấn 泮phấn 唅hám (# 引dẫn )# 。 曳duệ 吒tra 曳duệ 吒tra 曳duệ 吒tra 曳duệ 吒tra 。 尼ni 藍lam 婆bà 耶da 乾can/kiền/càn 馱đà 婆bà 耶da 毘tỳ 舍xá 闍xà 耶da 莎sa 訶ha 南Nam 無mô 薄bạc 伽già 梵Phạm 跋bạt 折chiết 羅la 軍quân 荼đồ 利lợi 耶da 泮phấn 。 跋bạt 折chiết 唎rị 薄bạc 悉tất 陀đà 耶da 泮phấn 。 薄bạc 伽già 跋bạt 帝đế 阿a 吒tra 婆bà 拘câu 耶da 泮phấn 。 毘tỳ 沙Sa 門Môn 那na 泮phấn 波ba 波ba 吒tra 吒tra 耶da 耶da 泮phấn 泮phấn 。 因nhân 陀đà 羅la 藥dược 叉xoa 賴lại 耶da 泮phấn 毘tỳ 盧lô 釋Thích 迦Ca 耶da 泮phấn 。 毘tỳ 盧lô 博bác 芻sô 藥dược 叉xoa 那na 泮phấn 婆bà 羅la 摩ma 泮phấn 速tốc 速tốc 去khứ 去khứ 馺cấp 婆bà 訶ha 。 摩ma 訶ha 藥dược 叉xoa 馺cấp 婆bà 訶ha 伽già 伽già 伽già 伽già 羅la 羅la 泮phấn 泮phấn 泮phấn 泮phấn 。 摩Ma 尼Ni 跋Bạt 陀Đà 羅La 。 泮phấn 那Na 羅La 延Diên 都đô 泮phấn 。 摩ma 訶ha 迦ca 羅la 。 泮phấn 阿a 耨nậu 陀đà 耶da 泮phấn 甌# 婆bà 難Nan 陀Đà 泮phấn 蘇tô 耆kỳ 羅la 耶da 泮phấn 。 南nam 單đơn 那na 泮phấn 黑hắc 布bố 單đơn 那na 泮phấn 闍xà 摩ma 羅la 闍xà 耶da 泮phấn 。 目mục 真chân 隣lân 耶da 泮phấn 蘇tô 盧lô 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 唅hám (# 引dẫn )# 泮phấn 善thiện 女nữ 功công 德đức 耶da 泮phấn 降giáng/hàng 怨oán 泮phấn 泮phấn 。 泮phấn 泮phấn 藥dược 叉xoa 藥dược 叉xoa 速tốc 速tốc 速tốc 速tốc 馺cấp 婆bà 呵ha 摩ma 訶ha 藥dược 叉xoa 藥dược 叉xoa 速tốc 速tốc 速tốc 速tốc 馺cấp 婆bà 呵ha 阿a 阿a 阿a 阿a 阿a 阿a 鉢bát 鉢bát 遮già 遮già 勅sắc 勅sắc 勅sắc 勅sắc 跋bạt 跋bạt 羅la 羅la 跋bạt 折chiết 羅la 荷hà (# 長trường/trưởng 引dẫn )# 吒tra 吒tra 吒tra 吒tra 曳duệ 泮phấn 吒tra 馺cấp 婆bà 呵ha 吞thôn 攝nhiếp 馺cấp 婆bà 訶ha 阿a 吒tra 阿a 吒tra 阿a 呵ha 阿a 呵ha 呵ha 呵ha 唅hám (# 引dẫn )# 泮phấn 斫chước 迦ca 羅la 護hộ 帝đế 跋bạt 折chiết 羅la 力lực 力lực 力lực 力lực 拔bạt 拔bạt 拔bạt 拔bạt 急cấp 急cấp 急cấp 急cấp 頻tần 陀đà 攝nhiếp 持trì 師sư 子tử 王vương 吼hống 吼hống 吼hống 吼hống 呵ha 呵ha 呵ha 呵ha 泮phấn 吒tra 阿a 吒tra 薄bạc # 曳duệ 莎sa 呵ha 。

此thử 咒chú 急cấp 惡ác 。 若nhược 不bất 清thanh 淨tịnh 請thỉnh 不bất 輒triếp 誦tụng 。 有hữu 欲dục 心tâm 。 我ngã 遣khiển 鬼quỷ 王vương 把bả 金kim 輪luân 破phá 汝nhữ 頭đầu 。 法pháp 誦tụng 舍xá 利lợi 。 諸chư 法pháp 從tùng 緣duyên 起khởi 。 如Như 來Lai 說thuyết 是thị 因nhân 。 彼bỉ 法pháp 因nhân 緣duyên 盡tận 。 是thị 大đại 沙Sa 門Môn 說thuyết 。

Print Friendly, PDF & Email