A Địa Cồ Đa

A Địa Cồ Đa
Tác Giả

A ĐỊA CỒ ĐA

 

Bài Viết Liên Quan

Tác Giả

Kỳ Thanh

Ánh hoàng hôn…
Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải

20. Trịnh Tuyền

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Trịnh Tuyền CHÁNH VĂN: (17) Trịnh Tuyền hỏi: Thế nào là đạo? Đáp: Không tên là đạo. Lại hỏi: Đạo đã không tên. Vì sao gọi là đạo? Đáp: Đạo...
Hoa Vô Ưu (ttt)

05. Lục Tặc Và Lục Thông

HOA VÔ ƯU Tập 1 Hòa Thượng Thích Thanh Từ   LỤC TẶC VÀ LỤC THÔNG Đề tài chúng tôi sẽ trình bày cho quý Tăng Ni và Phật tử hôm nay là lục tặc và lục thông. Thường người thế gian có điều gì...
Nhặt Lá Bồ Đề

2.2 Luận Diễn Giảng

NHẶT LÁ BỒ ĐỀ Hòa Thượng Thích Thanh Từ   TẬP II Phần II: Luận Diễn Giảng 1. Những lẽ thực Chúng ta thường nghe nói những điều Phật nói ra đều là lẽ thật (chân lý). Lẽ thật này trước sau như một không...
Thích Thanh Từ (cm)

Phụng Hoàng Cảnh Sách Tập

Phụng Hoàng Cảnh Sách Tập Hòa Thượng Thích Thanh Từ   MỤC LỤC 1.1 Thỉnh Nguyện Tăng1.2 Buổi Nói Chuyện Đặc Biệt1.3 Thỉnh Nguyện Ni1.4 Câu Chuyện Buổi Chiều2.1 Thỉnh Nguyện Tăng2.2 Thỉnh Nguyện Ni 2.3 Câu Chuyện Buổi Chiều3.1 Thỉnh Nguyện Tăng3.2 Thỉnh Nguyện Ni3.3...
Tác Giả

Thích Hạnh Tuệ

THÍCH HẠNH TUỆ   Kinh A Xà Thế Vấn Ngũ Nghịch