阿[少/(兔-、)]夷經 ( 阿a [少/(兔-、)] 夷di 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)佛在阿[少/(兔-、)]夷城為房伽婆梵志說善宿比丘之事,且破關於世界創造之諸見。攝於長阿含經十一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 佛Phật 在tại 阿a [少/(兔-、)] 夷di 城thành 為vi 房phòng 伽già 婆bà 梵Phạm 志Chí 說thuyết 善thiện 宿túc 比Bỉ 丘Khâu 之chi 事sự , 且thả 破phá 關quan 於ư 世thế 界giới 創sáng/sang 造tạo 之chi 諸chư 見kiến 。 攝nhiếp 於ư 長Trường 阿A 含Hàm 經kinh 十thập 一nhất 。