阿A 彌Di 陀Đà 經Kinh 已Dĩ 決Quyết

明Minh 大Đại 慧Tuệ 釋Thích

千thiên 江giang 月nguyệt 現hiện 停đình 水thủy 澄trừng 清thanh 四tứ 海hải 風phong 生sanh 動động 波ba 混hỗn 濁trược 葢# 波ba 動động 固cố 風phong 而nhi 水thủy 停đình 致trí 月nguyệt 耳nhĩ 豈khởi 停đình 波ba 海hải 濁trược 而nhi 動động 水thủy 江giang 清thanh 者giả 乎hồ 土thổ/độ 之chi 淨tịnh 穢uế 猶do 然nhiên 佛Phật 道Đạo 悟ngộ 則tắc 淨tịnh 土độ 莊trang 嚴nghiêm 凡phàm 心tâm 迷mê 則tắc 穢uế 土thổ/độ 缺khuyết 陷hãm 非phi 道đạo 迷mê 土thổ/độ 淨tịnh 而nhi 心tâm 悟ngộ 土thổ/độ 穢uế 也dã 明minh 矣hĩ 若nhược 欲dục 生sanh 淨tịnh 貴quý 先tiên 求cầu 悟ngộ 夫phu 悟ngộ 容dung 受thọ 於ư 生sanh 死tử 。 穢uế 耶da 故cố 阿A 彌Di 陀Đà 譯dịch 為vi 無vô 量lượng 壽thọ 無vô 量lượng 光quang 量lượng 以dĩ 容dung 受thọ 為vi 義nghĩa 念niệm 佛Phật 到đáo 心tâm 不bất 亂loạn 時thời 聖thánh 凡phàm 情tình 見kiến 俱câu 不bất 容dung 受thọ 直trực 得đắc 行hàng 樹thụ 羅la 網võng 等đẳng 莫mạc 不bất 念niệm 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 所sở 謂vị 無vô 情tình 說thuyết 法Pháp 不bất 思tư 議nghị 者giả 。 是thị 已dĩ 悟ngộ 此thử 不bất 容dung 受thọ 以dĩ 相tương 應ứng 曰viết 壽thọ 用dụng 此thử 不bất 容dung 受thọ 以dĩ 轉chuyển 化hóa 曰viết 光quang 名danh 含hàm 二nhị 義nghĩa 因nhân 存tồn 其kỳ 梵Phạn 語ngữ 以dĩ 流lưu 通thông 焉yên 淨tịnh 土độ 彌di 陀đà 非phi 惟duy 心tâm 本bổn 性tánh 而nhi 何hà 北bắc 禪thiền 老lão 尊tôn 宿túc 與dữ 余dư 前tiền 三tam 峰phong 先tiên 師sư 最tối 為vi 機cơ 契khế 盡tận 其kỳ 堂đường 奧áo 積tích 稔# 溫ôn 研nghiên 先tiên 師sư 去khứ 後hậu 酧# 唱xướng 者giả 稀# 養dưỡng 道đạo 歇hiết 心tâm 安an 身thân 於ư 無Vô 量Lượng 壽Thọ 。 中trung 如như 潛tiềm 龍long 而nhi 勿vật 用dụng 也dã 爭tranh 奈nại 春xuân 雷lôi 時thời 動động 不bất 免miễn 出xuất 而nhi 興hưng 雲vân 於ư 是thị 縱túng/tung 自tự 性tánh 天thiên 注chú 淨tịnh 土độ 已dĩ 訣quyết 一nhất 帙# 蓮liên 宗tông 心tâm 髓tủy 敲# 出xuất 殆đãi 盡tận 從tùng 古cổ 迨đãi 今kim 若nhược 疏sớ/sơ 與dữ 鈔sao 不bất 下hạ 數sổ 十thập 家gia 要yếu 且thả 難nạn/nan 駕giá 其kỳ 上thượng 者giả 非phi 但đãn 祇kỳ 園viên 激kích 揚dương 共cộng 轍triệt 即tức 少thiểu 林lâm 單đơn 傳truyền 亦diệc 同đồng 風phong 而nhi 無vô 異dị 永vĩnh 明minh 曰viết 有hữu 禪thiền 有hữu 淨tịnh 土độ 猶do 如như 戴đái 角giác 虎hổ 斯tư 之chi 謂vị 歟# 茲tư 既ký 訣quyết 以dĩ 得đắc 已dĩ 擬nghĩ 推thôi 己kỷ 以dĩ 訣quyết 於ư 人nhân 將tương 壽thọ 諸chư 剞# 劂# 氏thị 用dụng 廣quảng 傳truyền 持trì 屬thuộc 弁# 數số 言ngôn 以dĩ 為vi 序tự 愧quý 無vô 文văn 字tự 何hà 以dĩ 揄du 揚dương 然nhiên 贊tán 化hóa 願nguyện 中trung 又hựu 辭từ 而nhi 不bất 敢cảm 因nhân 轉chuyển 別biệt 峰phong 直trực 與dữ 提đề 述thuật 如như 向hướng 上thượng 若nhược 曰viết 無vô 訣quyết 可khả 得đắc 是thị 名danh 得đắc 訣quyết 且thả 道đạo 是thị 已dĩ 訣quyết 耶da 非phi 已dĩ 訣quyết 耶da 吾ngô 不bất 能năng 加gia 諸chư 述thuật 焉yên 。

崇sùng 禎# 壬nhâm 午ngọ 小tiểu 春xuân 晦hối 前tiền 日nhật 三tam 峰phong 弘hoằng 證chứng 槃bàn 談đàm 題đề

淨tịnh 土độ 已dĩ 訣quyết

姚Diêu 秦Tần 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯dịch

明minh 吳ngô 門môn 北bắc 禪thiền 寺tự 沙Sa 門Môn 大đại 惠huệ 釋thích

佛Phật 說Thuyết 阿A 彌Di 陀Đà 經Kinh

梵Phạn 語ngữ 阿A 彌Di 陀Đà 此thử 云vân 無vô 量lượng 壽thọ 亦diệc 云vân 無Vô 量Lượng 光Quang 佛Phật 。 說thuyết 者giả 即tức 此thử 土thổ/độ 我ngã 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 讚tán 彼bỉ 佛Phật 名danh 號hiệu 。 本bổn 願nguyện 殊thù 勝thắng 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 接tiếp 引dẫn 羣quần 生sanh 故cố 無vô 量lượng 者giả 約ước 數số 言ngôn 之chi 即tức 壽thọ 無vô 量lượng 約ước 理lý 言ngôn 之chi 即tức 心tâm 無vô 量lượng 何hà 以dĩ 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 住trụ 無vô 量lượng 體thể 中trung 纔tài 起khởi 一nhất 念niệm 一nhất 念niệm 中trung 具cụ 生sanh 住trụ 異dị 滅diệt 。 即tức 成thành 四tứ 念niệm 展triển 轉chuyển 有hữu 無vô 量lượng 念niệm 即tức 在tại 一nhất 念niệm 中trung 流lưu 轉chuyển 如như 是thị 一nhất 念niệm 具cụ 足túc 不bất 可khả 思tư 不bất 可khả 說thuyết 神thần 用dụng 光quang 明minh 炤chiếu 十thập 方phương 國quốc 名danh 曰viết 無vô 量lượng 。 光quang 若nhược 眾chúng 生sanh 依y 無vô 量lượng 體thể 中trung 起khởi 一nhất 念niệm 時thời 在tại 此thử 一nhất 念niệm 中trung 徧biến 計kế 即tức 成thành 多đa 念niệm 便tiện 有hữu 無vô 量lượng 生sanh 死tử 。 此thử 是thị 流lưu 轉chuyển 門môn 若nhược 在tại 還hoàn 滅diệt 門môn 中trung 而nhi 心tâm 意ý 識thức 不bất 可khả 到đáo 故cố 曰viết 無vô 量lượng 亦diệc 為vi 數số 之chi 極cực 如như 是thị 無vô 量lượng 。 數số 逆nghịch 而nhi 歸quy 萬vạn 萬vạn 歸quy 千thiên 千thiên 歸quy 百bách 百bách 歸quy 一nhất 一nhất 不bất 知tri 歸quy 於ư 何hà 處xứ 故cố 稱xưng 無vô 量lượng 方phương 始thỉ 聖thánh 凡phàm 心tâm 盡tận 十thập 方phương 皆giai 為vi 淨tịnh 土độ 。 也dã 無vô 量lượng 壽thọ 即tức 體thể 也dã 無vô 量lượng 光quang 即tức 用dụng 也dã 此thử 無vô 量lượng 光quang 一nhất 句cú 東đông 西tây 兩lưỡng 土thổ/độ 盡tận 空không 法Pháp 界Giới 總tổng 為vi 一nhất 句cú 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 更cánh 無vô 剩thặng 法pháp 何hà 以dĩ 故cố 心tâm 即tức 無vô 量lượng 世thế 界giới 。 亦diệc 無vô 量lượng 所sở 謂vị 法Pháp 界Giới 藏tạng 身thân 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 佛Phật 者giả 譯dịch 名danh 覺giác 也dã 葢# 愚ngu 智trí 皆giai 具cụ 奈nại 何hà 凡phàm 聖thánh 情tình 隔cách 不bất 能năng 入nhập 清thanh 淨tịnh 覺giác 。 耳nhĩ 若nhược 聖thánh 凡phàm 俱câu 泯mẫn 又hựu 為vi 斷đoạn 滅diệt 若nhược 混hỗn 而nhi 不bất 分phân 亦diệc 名danh 矯kiểu 亂loạn 離ly 此thử 多đa 言ngôn 十thập 法Pháp 界Giới 皆giai 成thành 圓viên 滿mãn 覺giác 性tánh 。 方phương 可khả 說thuyết 法Pháp 應ưng 一nhất 切thiết 機cơ 亦diệc 名danh 一nhất 切thiết 。 種chủng 智trí 經kinh 者giả 如như 潤nhuận 大đại 地địa 之chi 水thủy 未vị 失thất 本bổn 源nguyên 流lưu 注chú 故cố 所sở 以dĩ 佛Phật 佛Phật 始thỉ 終chung 教giáo 義nghĩa 但đãn 用dụng 一nhất 个# 經kinh 之chi 源nguyên 貫quán 通thông 血huyết 脉mạch 耳nhĩ 彼bỉ 佛Phật 經Kinh 無vô 量lượng 劫kiếp 單đơn 說thuyết 一nhất 个# 經Kinh 字tự 即tức 此thử 一nhất 字tự 一nhất 切thiết 法pháp 具cụ 耶da 不bất 具cụ 耶da 曰viết 經kinh 行hành 十thập 萬vạn 億ức 即tức 在tại 飯phạn 食thực 時thời 若nhược 諦đế 觀quán 實thật 際tế 淨tịnh 土độ 因nhân 緣duyên 者giả 豈khởi 文văn 字tự 可khả 詮thuyên 乎hồ 離ly 文văn 字tự 焉yên 有hữu 是thị 乎hồ 惠huệ 雖tuy 脫thoát 舊cựu 言ngôn 新tân 亦diệc 是thị 過quá 中trung 語ngữ 句cú 其kỳ 餘dư 名danh 相tướng 舊cựu 釋thích 已dĩ 詳tường 置trí 而nhi 不bất 述thuật 者giả 今kim 已dĩ 訣quyết 但đãn 解giải 一nhất 句cú 古cổ 彌di 陀đà 例lệ 於ư 情tình 與dữ 無vô 情tình 皆giai 無vô 欠khiếm 少thiểu 此thử 經Kinh 題đề 六lục 字tự 如như 是thị 我ngã 聞văn 。 等đẳng 句cú 是thị 經Kinh 家gia 貫quán 通thông 文văn 勢thế 耳nhĩ 。

如như 是thị 我ngã 聞văn 。 (# 至chí )# 無vô 量lượng 諸chư 天thiên 大đại 眾chúng 俱câu 。

如như 是thị 我ngã 聞văn 。 者giả 阿A 難Nan 親thân 聞văn 斷đoạn 疑nghi 生sanh 信tín 故cố 一nhất 時thời 者giả 世Thế 尊Tôn 說thuyết 此thử 經Kinh 。 時thời 三tam 時thời 為vi 一nhất 時thời 可khả 為vi 說thuyết 法Pháp 之chi 要yếu 覺giác 三tam 心tâm 無vô 覔# 曰viết 佛Phật 也dã 祇Kỳ 樹Thụ 給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên 。 者giả 是thị 說thuyết 法Pháp 處xứ 所sở 非phi 是thị 虗hư 空không 無vô 體thể 之chi 談đàm 在tại 事sự 相tướng 中trung 有hữu 體thể 法pháp 耳nhĩ 表biểu 無vô 虗hư 妄vọng 也dã 因nhân 人nhân 心tâm 流lưu 注chú 必tất 須tu 在tại 一nhất 微vi 塵trần 聖thánh 凡phàm 心tâm 盡tận 處xứ 方phương 得đắc 如như 如như 一nhất 時thời 大đại 用dụng 也dã 比Bỉ 丘Khâu 及cập 大đại 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 者giả 嘗thường 隨tùy 眾chúng 也dã 表biểu 無vô 性tánh 之chi 理lý 所sở 說thuyết 法Pháp 不bất 從tùng 佛Phật 生sanh 不bất 從tùng 比Bỉ 丘Khâu 生sanh 不bất 從tùng 佛Phật 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 。 菩Bồ 薩Tát 諸chư 天thiên 。 共cộng 生sanh 因nhân 此thử 土thổ/độ 昏hôn 迷mê 眾chúng 生sanh 而nhi 生sanh 所sở 以dĩ 不bất 是thị 無vô 因nhân 而nhi 生sanh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 因nhân 無vô 明minh 緣duyên 行hành 。 乃nãi 至chí 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 。 皆giai 從tùng 緣duyên 生sanh 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 說thuyết 無vô 生sanh 一nhất 切thiết 聖thánh 凡phàm 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 及cập 法Pháp 界Giới 從tùng 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 空không 。 而nhi 生sanh 如như 是thị 五ngũ 大đại 各các 從tùng 緣duyên 生sanh 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 是thị 故cố 說thuyết 無vô 生sanh 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 無vô 情tình 同đồng 住trụ 本bổn 際tế 三tam 世thế 本bổn 是thị 虗hư 妄vọng 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 曰viết 無vô 生sanh 無vô 生sanh 淨tịnh 土độ 旨chỉ 要yếu 愚ngu 者giả 十thập 萬vạn 億ức 智trí 者giả 在tại 目mục 前tiền 佛Phật 雖tuy 指chỉ 西tây 方phương 象tượng 表biểu 此thử 土thổ/độ 事sự 物vật 上thượng 全toàn 張trương 何hà 也dã 此thử 土thổ/độ 一nhất 事sự 一nhất 物vật 具cụ 一nhất 大đại 藏tạng 始thỉ 末Mạt 法Pháp 法pháp 皆giai 是thị 因nhân 緣duyên 所sở 生sanh 故cố 。 若nhược 以dĩ 寸thốn 土thổ/độ 許hứa 物vật 分phân 析tích 生sanh 空không 轉chuyển 於ư 空không 生sanh 至chí 於ư 雙song 炤chiếu 雙song 泯mẫn 圓viên 明minh 便tiện 入nhập 無vô 生sanh 已dĩ 更cánh 有hữu 一nhất 種chủng 有hữu 血huyết 氣khí 者giả 在tại 寸thốn 土thổ/độ 物vật 中trung 不bất 經kinh 前tiền 途đồ 用dụng 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 無vô 來lai 無vô 去khứ 。 秘bí 密mật 觀quán 炤chiếu 一nhất 剎sát 那na 頃khoảnh 。 頓đốn 入nhập 圓viên 音âm 妙diệu 旨chỉ 者giả 即tức 世Thế 尊Tôn 四tứ 十thập 九cửu 年niên 法pháp 一nhất 時thời 說thuyết 盡tận 耳nhĩ 可khả 見kiến 人nhân 人nhân 無vô 量lượng 壽thọ 物vật 物vật 無vô 量lượng 光quang 口khẩu 口khẩu 吐thổ 蓮liên 華hoa 步bộ 步bộ 黃hoàng 金kim 界giới 四tứ 苦khổ 咸hàm 極cực 樂lạc 八bát 難nạn 皆giai 淨tịnh 土độ 淨tịnh 手thủ 盆bồn 中trung 是thị 八bát 功công 德đức 水thủy 。 鳥điểu 鳴minh 風phong 吹xuy 樹thụ 演diễn 暢sướng 無vô 生sanh 義nghĩa 未vị 然nhiên 者giả 用dụng 一nhất 句cú 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 念niệm 念niệm 截tiệt 斷đoạn 眾chúng 流lưu 終chung 有hữu 到đáo 遮già 時thời 節tiết 此thử 經Kinh 無vô 問vấn 而nhi 自tự 說thuyết 。 者giả 何hà 也dã 一nhất 者giả 此thử 方phương 弟đệ 子tử 無vô 有hữu 緣duyên 起khởi 。 直trực 指chỉ 西tây 方phương 之chi 樂lạc 令linh 人nhân 好hiếu 樂nhạo 二nhị 者giả 無vô 當đương 機cơ 故cố 所sở 以dĩ 詔chiếu 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 何hà 以dĩ 故cố 欲dục 令linh 現hiện 前tiền 大đại 眾chúng 。 頓đốn 契khế 無vô 量lượng 光quang 之chi 句cú 也dã 如như 此thử 說thuyết 者giả 為vi 末mạt 世thế 眾chúng 生sanh 。 出xuất 生sanh 死tử 捷tiệp 要yếu 不bất 然nhiên 只chỉ 是thị 方phương 便tiện 有hữu 餘dư 土thổ/độ 耳nhĩ 敘tự 分phần/phân 已dĩ 竟cánh 下hạ 云vân 正chánh 宗tông 分phần/phân 。

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 。 (# 至chí )# 今kim 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 。

有hữu 世thế 界giới 名danh 。 極cực 樂lạc 者giả 彼bỉ 國quốc 依y 報báo 莊trang 嚴nghiêm 阿A 彌Di 陀Đà 今kim 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 。 是thị 正chánh 報báo 相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm 。 極cực 樂lạc 者giả 是thị 依y 正chánh 之chi 兼kiêm 備bị 標tiêu 一nhất 經kinh 之chi 大đại 義nghĩa 耳nhĩ 此thử 土thổ/độ 到đáo 彼bỉ 土độ 十thập 萬vạn 億ức 數số 不bất 歷lịch 須tu 臾du 即tức 登đăng 彼bỉ 國quốc 是thị 事sự 佛Phật 土độ 中trung 之chi 理lý 佛Phật 土độ 也dã 如như 斯tư 行hành 布bố 圓viên 融dung 即tức 事sự 理lý 無vô 礙ngại 事sự 事sự 無vô 礙ngại 也dã 若nhược 細tế 推thôi 之chi 明minh 一nhất 箇cá 阿a 字tự 種chủng 方phương 可khả 出xuất 情tình 無vô 虗hư 妄vọng 也dã 阿A 彌Di 陀Đà 今kim 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 者giả 。 彼bỉ 佛Phật 成thành 道Đạo 。 以dĩ 來lai 至chí 今kim 十thập 劫kiếp 非phi 但đãn 十thập 劫kiếp 於ư 無vô 始thỉ 時thời 盡tận 彼bỉ 佛Phật 壽thọ 亦diệc 可khả 作tác 現hiện 在tại 一nhất 時thời 此thử 意ý 云vân 何hà 是thị 本bổn 際tế 無vô 前tiền 後hậu 際tế 。 故cố 唯duy 有hữu 現hiện 在tại 一nhất 時thời 耳nhĩ 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 一nhất 日nhật 至chí 於ư 七thất 日nhật 亦diệc 為vi 方phương 便tiện 但đãn 生sanh 彼bỉ 國quốc 始thỉ 知tri 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 與dữ 我ngã 同đồng 生sanh 乃nãi 至chí 過quá 去khứ 。 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 諸chư 佛Phật 亦diệc 與dữ 我ngã 同đồng 生sanh 同đồng 說thuyết 法Pháp 皆giai 不bất 離ly 本bổn 住trụ 法pháp 故cố 言ngôn 同đồng 時thời 說thuyết 法Pháp 也dã 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất (# 至chí )# 。 故cố 名danh 極Cực 樂Lạc 。

彼bỉ 土độ 極cực 樂lạc 者giả 對đối 此thử 土thổ/độ 極cực 苦khổ 而nhi 言ngôn 此thử 土độ 眾chúng 生sanh 。 雖tuy 苦khổ 而nhi 不bất 發phát 心tâm 故cố 指chỉ 西tây 方phương 之chi 極cực 樂lạc 令linh 人nhân 好hiếu 樂nhạo 發phát 念niệm 佛Phật 之chi 志chí 乃nãi 至chí 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 為vi 因nhân 證chứng 不bất 思tư 議nghị 身thân 。 為vi 果quả 也dã 極cực 樂lạc 者giả 離ly 此thử 土thổ/độ 苦khổ 樂lạc 假giả 名danh 為vi 樂nhạo/nhạc/lạc 是thị 名danh 真chân 樂nhạo/nhạc/lạc 下hạ 文văn 顯hiển 無vô 量lượng 極cực 樂lạc 體thể 也dã 。

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 (# 至chí )# 是thị 故cố 名danh 為vi 。 極cực 樂lạc (# 彼bỉ 土độ 莊trang 嚴nghiêm 。 本bổn 無vô 所sở 表biểu 愚ngu 智trí 循tuần 業nghiệp 現hiện 諸chư 淨tịnh 穢uế 物vật 則tắc 非phi 心tâm 表biểu 即tức 非phi 物vật 心tâm 物vật 俱câu 非phi 唯duy 心tâm 可khả 表biểu )# 。

七thất 重trùng 欄lan 楯thuẫn 。 等đẳng 者giả 有hữu 難nạn/nan 問vấn 云vân 此thử 七thất 重trùng 在tại 一nhất 人nhân 耶da 一nhất 世thế 界giới 耶da 。 唯duy 佛Phật 有hữu 耶da 若nhược 一nhất 人nhân 者giả 不bất 得đắc 成thành 隨tùy 。 乃nãi 至chí 惟duy 佛Phật 有hữu 者giả 與dữ 彼bỉ 國quốc 人nhân 民dân 。 何hà 干can 四tứ 寶bảo 周chu 帀táp 等đẳng 皆giai 如như 是thị 答đáp 曰viết 非phi 也dã 佛Phật 與dữ 眾chúng 生sanh 共cộng 。 有hữu 七thất 種chủng 識thức 與dữ 如Như 來Lai 藏tạng 同đồng 一nhất 清thanh 淨tịnh 及cập 眾chúng 生sanh 八bát 種chủng 識thức 皆giai 攝nhiếp 一nhất 剎sát 那na 際tế 中trung 無vô 為vi 之chi 妙diệu 用dụng 故cố 秪# 因nhân 前tiền 七thất 種chủng 識thức 見kiến 聞văn 覺giác 知tri 。 次thứ 第đệ 而nhi 生sanh 。 所sở 以dĩ 不bất 清thanh 淨tịnh 耳nhĩ 然nhiên 而nhi 七thất 八bát 合hợp 而nhi 為vi 一nhất 。 體thể 無vô 先tiên 後hậu 徧biến 計kế 執chấp 著trước 即tức 為vi 嘗thường 寂tịch 光quang 也dã 假giả 如như 此thử 土thổ/độ 一nhất 株chu 樹thụ 將tương 前tiền 七thất 種chủng 識thức 在tại 現hiện 量lượng 一nhất 剎sát 那na 中trung 。 見kiến 耶da 非phi 見kiến 耶da 分phân 別biệt 耶da 非phi 分phân 別biệt 耶da 即tức 此thử 一nhất 際tế 中trung 分phần/phân 得đắc 合hợp 得đắc 六lục 根căn 互hỗ 用dụng 自tự 然nhiên 神thần 妙diệu 不bất 犯phạm 功công 勳huân 。 名danh 為vi 極Cực 樂Lạc 。

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 (# 至chí )# 成thành 就tựu 如như 是thị 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。

七thất 寶bảo 池trì 八bát 功công 德đức 水thủy 。 者giả 表biểu 極cực 樂lạc 之chi 法pháp 式thức 也dã 八bát 種chủng 識thức 攝nhiếp 為vi 一nhất 體thể 分phần/phân 而nhi 為vi 眾chúng 法pháp 故cố 稱xưng 寶bảo 也dã 八bát 功công 德đức 水thủy 。 者giả 即tức 藏tạng 識thức 中trung 流lưu 出xuất 皆giai 是thị 無vô 量lượng 珍trân 寶bảo 。 使sử 眾chúng 生sanh 不bất 枯khô 不bất 住trụ 即tức 是thị 無vô 量lượng 。 妙diệu 用dụng 所sở 住trụ 地địa 亦diệc 皆giai 金kim 沙sa 是thị 塵trần 沙sa 妙diệu 用dụng 四tứ 邊biên 階giai 道đạo 。 表biểu 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 。 上thượng 有hữu 樓lâu 閣các 。 只chỉ 三tam 乘thừa 法Pháp 也dã 總tổng 是thị 如Như 來Lai 藏tạng 。 中trung 無vô 量lượng 種chủng 智trí 所sở 謂vị 金kim 銀ngân 。 乃nãi 至chí 瑪mã 瑙não 。 表biểu 本bổn 際tế 中trung 妙diệu 用dụng 池trì 中trung 蓮liên 華hoa 。 言ngôn 法Pháp 之chi 微vi 妙diệu 。 大đại 如như 車xa 輪luân 。 言ngôn 法pháp 之chi 無vô 住trụ 青thanh 色sắc 青thanh 光quang 。 乃nãi 至chí 白bạch 色sắc 白bạch 光quang 。 法pháp 有hữu 本bổn 位vị 不bất 錯thác 亂loạn 故cố 微vi 妙diệu 香hương 潔khiết 。 使sử 眾chúng 生sanh 愛ái 樂nhạo 不bất 然nhiên 者giả 如như 上thượng 境cảnh 緣duyên 王vương 侯hầu 富phú 貴quý 之chi 家gia 亦diệc 可khả 為vi 之chi 豈khởi 淨tịnh 邦bang 也dã 哉tai 。

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 (# 至chí )# 成thành 就tựu 如như 是thị 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。

嘗thường 作tác 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 表biểu 陀đà 羅la 尼ni 句cú 。 如như 樂nhạc 音âm 自tự 然nhiên 之chi 妙diệu 然nhiên 此thử 土thổ/độ 樂nhạc 音âm 必tất 借tá 樂nhạo/nhạc/lạc 而nhi 發phát 音âm 非phi 人nhân 語ngữ 非phi 不bất 人nhân 語ngữ 唯duy 樂nhạo/nhạc/lạc 人nhân 可khả 知tri 餘dư 不bất 得đắc 而nhi 知tri 也dã 佛Phật 語ngữ 秘bí 密mật 如như 樂nhạc 音âm 悟ngộ 者giả 方phương 知tri 迷mê 者giả 無vô 知tri 何hà 以dĩ 故cố 直trực 指chỉ 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 無vô 量lượng 光quang 明minh 。 句cú 與dữ 樂nhạc 音âm 句cú 無vô 二nhị 無vô 二nhị 故cố 令linh 眾chúng 生sanh 不bất 思tư 議nghị 。 熏huân 自tự 然nhiên 信tín 樂nhạo 彼bỉ 國quốc 亦diệc 有hữu 天thiên 與dữ 地địa 及cập 六lục 時thời 者giả 即tức 淨tịnh 穢uế 兩lưỡng 土thổ/độ 當đương 體thể 不bất 二nhị 故cố 一nhất 飰phạn 食thực 時thời 供cúng 養dường 十thập 萬vạn 億ức 佛Phật 。 土thổ/độ 佛Phật 佛Phật 前tiền 皆giai 以dĩ 獻hiến 華hoa 作tác 禮lễ 請thỉnh 說thuyết 法Pháp 要yếu 不bất 出xuất 受thọ 食thực 這giá 一nhất 時thời 若nhược 此thử 土thổ/độ 一nhất 劫kiếp 彼bỉ 土độ 作tác 一nhất 日nhật 本bổn 非phi 神thần 通thông 亦diệc 非phi 延diên 促xúc 法pháp 爾nhĩ 然nhiên 也dã 咸hàm 是thị 唯duy 心tâm 所sở 現hiện 。 經kinh 劫kiếp 之chi 嘗thường 即tức 是thị 一nhất 日nhật 一nhất 日nhật 即tức 一nhất 時thời 一nhất 時thời 即tức 一nhất 剎sát 那na 住trụ 斯tư 剎sát 那na 無vô 去khứ 來lai 故cố 。 彼bỉ 土độ 如như 斯tư 殊thù 勝thắng 豈khởi 不bất 樂nhạo 乎hồ 上thượng 云vân 報báo 化hóa 佛Phật 說thuyết 法Pháp 。 下hạ 云vân 法pháp 佛Phật 說thuyết 法pháp 。

復phục 次thứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 (# 至chí )# 成thành 就tựu 如như 是thị 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。

雜tạp 色sắc 之chi 鳥điểu 。 樹thụ 網võng 等đẳng 是thị 法pháp 佛Phật 說thuyết 法pháp 眾chúng 鳥điểu 演diễn 暢sướng 五Ngũ 根Căn 五Ngũ 力Lực 。 等đẳng 者giả 即tức 此thử 土thổ/độ 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 助trợ 道Đạo 法Pháp 也dã 彼bỉ 土độ 單đơn 言ngôn 五Ngũ 根Căn 五Ngũ 力Lực 。 等đẳng 者giả 甚thậm 言ngôn 其kỳ 道Đạo 力lực 也dã 何hà 以dĩ 故cố 彼bỉ 土độ 人nhân 民dân 。 依y 正chánh 無vô 我ngã 不bất 言ngôn 其kỳ 苦khổ 樂lạc 所sở 以dĩ 無vô 四tứ 念niệm 處xứ 故cố 彼bỉ 國quốc 眾chúng 生sanh 。 越việt 善thiện 惡ác 嘗thường 清thanh 淨tịnh 故cố 不bất 言ngôn 伏phục 惡ác 養dưỡng 善thiện 所sở 以dĩ 無vô 四Tứ 正Chánh 勤Cần 法Pháp 。 故cố 彼bỉ 土độ 自tự 有hữu 種chủng 種chủng 功công 德đức 。 智trí 慧tuệ 莊trang 嚴nghiêm 。 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 。 不bất 言ngôn 其kỳ 欲dục 等đẳng 所sở 以dĩ 無vô 四tứ 如như 意ý 法pháp 故cố 何hà 以dĩ 故cố 直trực 提đề 上thượng 上thượng 法pháp 然nhiên 而nhi 明minh 此thử 上thượng 上thượng 法pháp 者giả 即tức 在tại 一nhất 事sự 中trung 藏tạng 身thân 事sự 事sự 皆giai 演diễn 上thượng 上thượng 之chi 法pháp 耳nhĩ 彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 無vô 三tam 惡ác 道đạo 。 是thị 眾chúng 鳥điểu 等đẳng 是thị 佛Phật 所sở 化hóa 現hiện 即tức 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 願nguyện 力lực 弘hoằng 深thâm 故cố 若nhược 論luận 實thật 理lý 者giả 法pháp 法pháp 頭đầu 頭đầu 無vô 不bất 是thị 演diễn 這giá 一nhất 句cú 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 會hội 鶯# 啼đề 鵲thước 噪táo 水thủy 流lưu 風phong 動động 皆giai 悉tất 念niệm 佛Phật 。 念niệm 法pháp 念niệm 僧Tăng 。 無vô 不bất 是thị 嘗thường 寂tịch 光quang 現hiện 前tiền 矣hĩ 倘thảng 不bất 會hội 者giả 必tất 須tu 發phát 願nguyện 往vãng 生sanh 。 生sanh 彼bỉ 國quốc 已dĩ 。 然nhiên 諸chư 苦khổ 滅diệt 而nhi 諸chư 樂nhạo/nhạc/lạc 現hiện 然nhiên 不bất 思tư 議nghị 淨tịnh 土độ 者giả 在tại 一nhất 相tương/tướng 中trung 是thị 不bất 得đắc 非phi 不bất 得đắc 。 亦diệc 不bất 壞hoại 此thử 相tương/tướng 即tức 成thành 無vô 相tướng 實thật 相tướng 此thử 正chánh 顯hiển 無vô 情tình 說thuyết 法Pháp 也dã 寶bảo 樹thụ 羅la 網võng 同đồng 時thời 俱câu 作tác 。 者giả 無vô 次thứ 第đệ 生sanh 故cố 東đông 西tây 兩lưỡng 土thổ/độ 盡tận 空không 法Pháp 界Giới 俱câu 在tại 一nhất 毫hào 頭đầu 上thượng 施thi 設thiết 種chủng 種chủng 。 法pháp 種chủng 種chủng 事sự 咸hàm 是thị 念niệm 佛Phật 念niệm 法pháp 念niệm 僧Tăng 。 何hà 以dĩ 故cố 種chủng 種chủng 法pháp 與dữ 相tương/tướng 皆giai 住trụ 本bổn 際tế 中trung 無vô 有hữu 前tiền 後hậu 名danh 曰viết 。 同đồng 時thời 俱câu 作tác 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà 。 (# 至chí )# 故cố 名danh 阿A 彌Di 陀Đà 。

阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 從tùng 無vô 量lượng 劫kiếp 修tu 無vô 量lượng 壽thọ 之chi 光quang 明minh 以dĩ 成thành 聖thánh 果Quả 無vô 有hữu 障chướng 礙ngại 。 前tiền 皆giai 依y 正chánh 莊trang 嚴nghiêm 此thử 獨độc 顯hiển 正chánh 報báo 也dã 即tức 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 在tại 一nhất 微vi 塵trần 中trung 。 炤chiếu 十thập 方phương 國quốc 通thông 達đạt 無vô 礙ngại 。 四tứ 聖thánh 六lục 凡phàm 亦diệc 不bất 出xuất 一nhất 微vi 塵trần 何hà 以dĩ 故cố 微vi 塵trần 最tối 微vi 細tế 事sự 上thượng 上thượng 之chi 機cơ 不bất 壞hoại 一nhất 微vi 塵trần 相tương/tướng 故cố 稱xưng 廣quảng 大đại 不bất 即tức 不bất 離ly 。 是thị 名danh 微vi 妙diệu 然nhiên 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 最tối 高cao 大đại 身thân 亦diệc 住trụ 此thử 微vi 塵trần 中trung 說thuyết 法Pháp 度độ 生sanh 能năng 舒thư 能năng 捲quyển 故cố 名danh 無Vô 量Lượng 義Nghĩa 。 不bất 歷lịch 須tu 臾du 佛Phật 壽thọ 無vô 量lượng 。 眾chúng 生sanh 壽thọ 亦diệc 無vô 量lượng 。 不bất 出xuất 一nhất 微vi 塵trần 耳nhĩ 固cố 然nhiên 透thấu 得đắc 微vi 塵trần 義nghĩa 總tổng 持trì 一nhất 句cú 自tự 然nhiên 明minh 矣hĩ 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất (# 至chí )# 成thành 就tựu 如như 是thị 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。

彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ 。 唯duy 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 聲Thanh 聞Văn 十thập 劫kiếp 已dĩ 來lai 無vô 有hữu 惡ác 習tập 眾chúng 生sanh 故cố 名danh 成thành 就tựu 如như 是thị 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 (# 至chí )# 但đãn 可khả 以dĩ 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 阿a 僧Tăng 祗chi 說thuyết 。

言ngôn 彼bỉ 國quốc 之chi 妙diệu 生sanh 者giả 便tiện 登đăng 不bất 退thoái 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 。 此thử 土thổ/độ 因nhân 人nhân 即tức 念niệm 一nhất 句cú 佛Phật 名danh 無vô 思tư 無vô 為vi 盡tận 一nhất 生sanh 念niệm 去khứ 自tự 然nhiên 生sanh 彼bỉ 不bất 退thoái 或hoặc 一nhất 念niệm 或hoặc 十thập 念niệm 或hoặc 一nhất 日nhật 至chí 於ư 七thất 日nhật 將tương 一nhất 句cú 佛Phật 名danh 截tiệt 斷đoạn 心tâm 意ý 識thức 如như 斯tư 念niệm 者giả 即tức 生sanh 上thượng 上thượng 品phẩm 自tự 力lực 不bất 退thoái 前tiền 云vân 一nhất 生sanh 念niệm 佛Phật 生sanh 而nhi 不bất 退thoái 非phi 是thị 眾chúng 生sanh 。 不bất 退thoái 彼bỉ 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誓thệ 願nguyện 攝nhiếp 受thọ 皆giai 是thị 聖thánh 賢hiền 所sở 居cư 之chi 地Địa 。 無vô 惡ác 伴bạn 侶lữ 是thị 故cố 不bất 退thoái 耳nhĩ 此thử 土thổ/độ 凡phàm 聖thánh 同đồng 居cư 有hữu 惡ác 眾chúng 生sanh 故cố 逢phùng 善thiện 即tức 善thiện 遇ngộ 惡ác 即tức 惡ác 所sở 以dĩ 有hữu 進tiến 退thoái 之chi 難nạn/nan 也dã 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất (# 至chí )# 應ưng 當đương 發phát 願nguyện 。 生sanh 彼bỉ 國quốc 土độ 。

此thử 念niệm 佛Phật 人nhân 必tất 須tu 發phát 願nguyện 往vãng 生sanh 。 一nhất 日nhật 乃nãi 至chí 七thất 日nhật 。 唯duy 遮già 一nhất 句cú 佛Phật 現hiện 前tiền 不bất 見kiến 能năng 念niệm 所sở 念niệm 亦diệc 無vô 念niệm 。 者giả 連liên 遮già 一nhất 句cú 也dã 不bất 知tri 便tiện 可khả 通thông 身thân 是thị 佛Phật 如như 斯tư 念niệm 者giả 方phương 可khả 與dữ 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 相tương 應ứng 可khả 以dĩ 一nhất 生sanh 閑nhàn 樂nhạo 樂lạc 地địa 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 與dữ 諸chư 聖thánh 眾chúng 。 親thân 垂thùy 接tiếp 引dẫn 有hữu 此thử 大đại 利lợi 故cố 說thuyết 此thử 言ngôn 。 此thử 土độ 眾chúng 生sanh 。 聞văn 是thị 說thuyết 者giả 。 應ưng 當đương 發phát 願nguyện 。 若nhược 無vô 信tín 願nguyện 者giả 此thử 土thổ/độ 眾chúng 苦khổ 難nạn 堪kham 難nan 忍nhẫn 長trường/trưởng 處xứ 三tam 途đồ 煩phiền 惱não 為vi 伴bạn 無vô 明minh 為vi 侶lữ 何hà 時thời 解giải 脫thoát 佛Phật 言ngôn 不bất 可khả 以dĩ 少thiểu 善thiện 根căn 。 福phước 德đức 因nhân 緣duyên 。 得đắc 生sanh 彼bỉ 國quốc 。 若nhược 有hữu 信tín 力lực 念niệm 力lực 是thị 人nhân 福phước 德đức 具cụ 足túc 諸chư 障chướng 自tự 除trừ 不bất 期kỳ 然nhiên 而nhi 坐tọa 蓮liên 華hoa 耳nhĩ 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất (# 至chí )# 。 一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 所Sở 護Hộ 念Niệm 經Kinh 。

南nam 方phương 乃nãi 至chí 上thượng 方phương 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 其kỳ 國quốc 土độ 諸chư 佛Phật 。 名danh 號hiệu 未vị 詳tường 故cố 不bất 釋thích 之chi (# 是thị 說thuyết 該cai 釋thích 文văn 後hậu 筆bút 訛ngoa 此thử 也dã )# 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà 。 (# 至chí )# 皆giai 當đương 信tín 受thọ 我ngã 語ngữ 。 及cập 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 。

此thử 是thị 世Thế 尊Tôn 。 大đại 方phương 便tiện 中trung 說thuyết 誠thành 實thật 言ngôn 。 猶do 恐khủng 此thử 土độ 眾chúng 生sanh 。 不bất 信tín 不bất 思tư 議nghị 功công 德đức 。 之chi 利lợi 佛Phật 作tác 證chứng 明minh 所sở 謂vị 廣quảng 長trường 舌thiệt 徧biến 覆phú 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 者giả 廣quảng 長trường 舌thiệt 者giả 一nhất 切thiết 情tình 與dữ 無vô 情tình 水thủy 流lưu 風phong 動động 總tổng 攝nhiếp 不bất 思tư 議nghị 不bất 二nhị 法pháp 中trung 皆giai 悉tất 念niệm 佛Phật 。 念niệm 法pháp 念niệm 僧Tăng 。 何hà 以dĩ 故cố 秪# 一nhất 微vi 塵trần 內nội 施thi 設thiết 不bất 二nhị 法pháp 中trung 言ngôn 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 世thế 諦đế 語ngữ 言ngôn 皆giai 順thuận 正Chánh 法Pháp 。 是thị 故cố 曰viết 說thuyết 誠thành 實thật 言ngôn 。 總tổng 在tại 一nhất 字tự 流lưu 出xuất 無vô 前tiền 後hậu 字tự 餘dư 故cố 此thử 顯hiển 法Pháp 身thân 佛Phật 說thuyết 上thượng 上thượng 法pháp 故cố 言ngôn 不bất 思tư 議nghị 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 之chi 所sở 護hộ 念niệm 。 十thập 方phương 佛Phật 護hộ 念niệm 者giả 即tức 諸chư 佛Phật 同đồng 為vi 一nhất 淨tịnh 土độ 也dã 淨tịnh 土độ 者giả 只chỉ 諸chư 佛Phật 眾chúng 生sanh 本bổn 有hữu 。 非phi 從tùng 外ngoại 得đắc 。 三tam 僧Tăng 祗chi 劫kiếp 去khứ 染nhiễm 歸quy 淨tịnh 即tức 到đáo 自tự 心tâm 淨tịnh 土độ 所sở 以dĩ 不bất 加gia 工công 而nhi 自tự 護hộ 念niệm 耳nhĩ 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất (# 至chí )# 。 作tác 禮lễ 而nhi 退thoái 。

固cố 然nhiên 念niệm 佛Phật 滅diệt 罪tội 福phước 生sanh 已dĩ 種chủng 菩Bồ 提Đề 種chủng 芽nha 若nhược 不bất 發phát 願nguyện 不bất 及cập 淨tịnh 土độ 坐tọa 蓮liên 華hoa 一nhất 彈đàn 指chỉ 頃khoảnh 。 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 便tiện 登đăng 不bất 退thoái 地địa 耳nhĩ 已dĩ 發phát 願nguyện 今kim 發phát 願nguyện 人nhân 所sở 共cộng 知tri 當đương 發phát 願nguyện 者giả 何hà 故cố 早tảo 記ký 者giả 哉tai 曰viết 為vi 愚ngu 者giả 有hữu 是thị 焉yên 耳nhĩ 有hữu 發phát 願nguyện 不bất 念niệm 佛Phật 者giả 有hữu 者giả 念niệm 佛Phật 不bất 發phát 願nguyện 故cố 當đương 發phát 願nguyện 者giả 只chỉ 為vì 此thử 也dã 若nhược 念niệm 力lực 願nguyện 力lực 信tín 力lực 有hữu 是thị 三tam 種chủng 功công 能năng 臨lâm 終chung 畢tất 竟cánh 往vãng 生sanh 。 當đương 生sanh 皆giai 有hữu 願nguyện 力lực 者giả 。 佛Phật 無vô 誑cuống 語ngữ 故cố 此thử 一nhất 章chương 亦diệc 為vi 末mạt 世thế 眾chúng 生sanh 。 流lưu 通thông 無vô 斷đoạn 續tục 故cố 所sở 以dĩ 諸chư 佛Phật 共cộng 相tương 讚tán 歎thán 此thử 經Kinh 利lợi 益ích 者giả 只chỉ 為vì 眾chúng 生sanh 難nan 信tín 此thử 經Kinh 耳nhĩ 所sở 謂vị 濁trược 世thế 之chi 纏triền 縛phược 然nhiên 此thử 濁trược 世thế 能năng 令linh 眾chúng 生sanh 。 厭yếm 諸chư 苦khổ 惱não 樂nhạo/nhạc/lạc 之chi 清thanh 淨tịnh 直trực 至chí 菩Bồ 提Đề 。 畢tất 竟cánh 成thành 佛Phật 。 殊thù 不bất 知tri 濁trược 世thế 即tức 淨tịnh 土độ 也dã 諸chư 佛Phật 讚tán 希hy 之chi 事sự 者giả 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 本bổn 來lai 無vô 時thời 妄vọng 稱xưng 時thời 劫kiếp 知tri 見kiến 本bổn 閑nhàn 妄vọng 生sanh 分phân 別biệt 。 智trí 體thể 本bổn 淨tịnh 妄vọng 為vi 煩phiền 惱não 本bổn 無vô 五ngũ 蘊uẩn 三tam 科khoa 妄vọng 作tác 三tam 世thế 流lưu 轉chuyển 。 本bổn 無vô 延diên 促xúc 妄vọng 為vi 命mạng 之chi 長trường 短đoản 但đãn 諸chư 佛Phật 俱câu 在tại 五ngũ 濁trược 惡ác 世thế 。 度độ 生sanh 說thuyết 法Pháp 無vô 眾chúng 生sanh 可khả 度độ 亦diệc 無vô 法pháp 可khả 說thuyết 。 何hà 以dĩ 故cố 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 本bổn 是thị 具cụ 足túc 智trí 慧tuệ 。 德đức 相tương/tướng 故cố 讚tán 希hy 有hữu 。 難nan 信tín 之chi 法Pháp 。

佛Phật 說Thuyết 阿A 彌Di 陀Đà 經Kinh (# 終Chung )#

拔bạt 一nhất 切thiết 業nghiệp 障chướng 。 根căn 本bổn 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 陀đà 羅la 尼ni

拔bạt 者giả 頓đốn 也dã 盡tận 也dã 力lực 也dã 念niệm 一nhất 句cú 阿A 彌Di 陀Đà 名danh 號hiệu 及cập 持trì 往vãng 生sanh 真chân 言ngôn 功công 能năng 者giả 若nhược 餘dư 修tu 習tập 倍bội 倍bội 不bất 及cập 可khả 知tri 矣hĩ 一nhất 切thiết 業nghiệp 障chướng 。 根căn 本bổn 頓đốn 然nhiên 消tiêu 落lạc 非phi 如như 餘dư 懺sám 悔hối 漸tiệm 除trừ 也dã 更cánh 加gia 願nguyện 力lực 深thâm 信tín 無vô 疑nghi 。 者giả 何hà 愁sầu 淨tịnh 土độ 不bất 生sanh 耶da 此thử 是thị 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 如như 斯tư 而nhi 矣hĩ 若nhược 本bổn 生sanh 淨tịnh 土độ 者giả 即tức 真Chân 如Như 為vi 根căn 本bổn 但đãn 轉chuyển 其kỳ 名danh 。 不bất 轉chuyển 其kỳ 體thể 轉chuyển 識thức 成thành 智trí 無vô 明minh 實thật 體thể 無vô 增tăng 減giảm 故cố 。 是thị 根căn 本bổn 為vi 體thể 而nhi 得đắc 一nhất 剎sát 那na 生sanh 為vi 用dụng 所sở 謂vị 淨tịnh 土độ 亦diệc 名danh 陀đà 羅la 尼ni 此thử 一nhất 箇cá 生sanh 原nguyên 在tại 一nhất 微vi 塵trần 中trung 。 出xuất 興hưng 所sở 謂vị 一nhất 塵trần 現hiện 眾chúng 塵trần 塵trần 塵trần 現hiện 一nhất 微vi 塵trần 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 住trụ 一nhất 佛Phật 身thân 諸chư 佛Phật 亦diệc 住trụ 一nhất 眾chúng 生sanh 身thân 諸chư 佛Phật 眾chúng 生sanh 住trụ 我ngã 身thân 我ngã 身thân 亦diệc 住trụ 生sanh 佛Phật 身thân 是thị 故cố 曰viết 無vô 礙ngại 也dã 所sở 以dĩ 此thử 經Kinh 象tượng 示thị 不bất 思tư 議nghị 。 事sự 故cố 相tương 應ứng 事sự 事sự 無vô 礙ngại 一nhất 門môn 耳nhĩ 陀đà 羅la 尼ni 者giả 。 只chỉ 總tổng 持trì 也dã 智trí 者giả 現hiện 前tiền 取thủ 決quyết 愚ngu 者giả 生sanh 去khứ 方phương 知tri 但đãn 因nhân 途đồ 路lộ 有hữu 別biệt 到đáo 家gia 是thị 同đồng 不bất 可khả 不bất 知tri 。 不bất 信tín 耳nhĩ (# 惠huệ )# 德đức 薄bạc 福phước 尠tiển 淺thiển 學học 言ngôn 微vi 不bất 堪kham 以dĩ 佛Phật 深thâm 深thâm 旨chỉ 妄vọng 加gia 箋# 釋thích 偶ngẫu 而nhi 詮thuyên 緣duyên 起khởi 無vô 生sanh 少thiểu 合hợp 聖thánh 意ý 用dụng 報báo 佛Phật 恩ân 不bất 負phụ 初sơ 心tâm 志chí 願nguyện 代đại 代đại 流lưu 傳truyền 佛Phật 種chủng 不bất 斷đoạn 。 故cố 我ngã 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 直trực 指chỉ 眾chúng 生sanh 依y 正chánh 東đông 西tây 淨tịnh 穢uế 咸hàm 是thị 唯duy 心tâm 所sở 現hiện 。 即tức 斯tư 欄lan 楯thuẫn 樹thụ 網võng 七thất 寶bảo 八bát 功công 德đức 等đẳng 皆giai 出xuất 法Pháp 音âm 。 樂nhạc 音âm 三Tam 寶Bảo 音âm 更cánh 非phi 奇kỳ 特đặc 何hà 以dĩ 故cố 即tức 此thử 土thổ/độ 事sự 物vật 一nhất 一nhất 無vô 可khả 表biểu 無vô 可khả 究cứu 無vô 可khả 釋thích 直trực 示thị 眼nhãn 前tiền 露lộ 逈huýnh 逈huýnh 地địa 為vi 未vị 然nhiên 者giả 即tức 宜nghi 非phi 思tư 非phi 議nghị 非phi 根căn 非phi 塵trần 非phi 識thức 非phi 凡phàm 非phi 聖thánh 方phương 如như 此thử 表biểu 如như 斯tư 究cứu 如như 斯tư 釋thích 如như 斯tư 學học 世Thế 尊Tôn 釋thích 此thử 經Kinh 者giả 但đãn 願nguyện 眾chúng 生sanh 如như 斯tư 信tín 如như 斯tư 念niệm 如như 斯tư 發phát 願nguyện 諸chư 佛Phật 共cộng 相tương 讚tán 歎thán 而nhi 矣hĩ 。

No.429-B# 北bắc 禪thiền 量lượng 公công 二nhị 注chú 跋bạt 尾vĩ

吾ngô 人nhân 學học 問vấn 得đắc 於ư 授thọ 受thọ 者giả 淺thiển 得đắc 於ư 天thiên 機cơ 者giả 深thâm 世thế 學học 且thả 然nhiên 而nhi 況huống 佛Phật 法Pháp 量lượng 公công 體thể 敦đôn 龐# 之chi 質chất 積tích 嚮hướng 往vãng 之chi 誠thành 矻# 矻# 乎hồ 欲dục 以dĩ 悟ngộ 入nhập 處xứ 舉cử 化hóa 世thế 人nhân 葢# 自tự 千thiên 山sơn 萬vạn 水thủy 艸thảo 鞋hài 邊biên 拾thập 得đắc 并tinh 初sơ 中trung 後hậu 夜dạ 。 蒲bồ 團đoàn 上thượng 拈niêm 來lai 非phi 如như 世thế 間gian 阿a 師sư 食thực 人nhân 涕thế 唾thóa 從tùng 烟yên 黃hoàng 本bổn 子tử 尋tầm 活hoạt 計kế 者giả 也dã 去khứ 年niên 有hữu 般Bát 若Nhã 心tâm 經kinh 際tế 決quyết 行hành 世thế 未vị 幾kỷ 彌di 陀đà 已dĩ 決quyết 又hựu 出xuất 夫phu 從tùng 智trí 慧tuệ 門môn 而nhi 收thu 歸quy 淨tịnh 土độ 溯# 流lưu 窮cùng 源nguyên 因nhân 枝chi 得đắc 本bổn 昔tích 文Văn 殊Thù 大đại 智trí 發phát 願nguyện 求cầu 生sanh 。 西tây 方phương 量lượng 公công 述thuật 作tác 本bổn 意ý 與dữ 之chi 暗ám 合hợp 當đương 是thị 諸chư 佛Phật 憫mẫn 念niệm 其kỳ 勤cần 嘿mặc 為vi 贊tán 助trợ 耳nhĩ 。

壬nhâm 午ngọ 小tiểu 除trừ 夕tịch 弟đệ 子tử 徐từ 波ba 題đề

若nhược 人nhân 識thức 得đắc 心tâm 大đại 地địa 無vô 寸thốn 土thổ/độ 般Bát 若Nhã 是thị 心tâm 智trí 淨tịnh 土độ 是thị 心tâm 地địa 二nhị 經kinh 是thị 心tâm 之chi 常thường 理lý 二nhị 註chú 是thị 心tâm 之chi 指chỉ 南nam 是thị 故cố 除trừ 心tâm 則tắc 無vô 般Bát 若Nhã 亦diệc 無vô 淨tịnh 土độ 況huống 有hữu 二nhị 經kinh 與dữ 二nhị 註chú 哉tai 二nhị 註chú 之chi 中trung 說thuyết 道Đạo 微vi 塵trần 際tế 剎sát 那na 際tế 者giả 所sở 謂vị 一nhất 念niệm 未vị 興hưng 心tâm 源nguyên 也dã 操thao 持trì 此thử 心tâm 源nguyên 謂vị 之chi 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 尋tầm 到đáo 此thử 心tâm 源nguyên 謂vị 之chi 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 行hành 也dã 往vãng 也dã 必tất 可khả 依y 指chỉ 南nam 以dĩ 知tri 方phương 所sở 是thị 二nhị 經kinh 之chi 不bất 可khả 無vô 二nhị 註chú 也dã 如như 此thử 矣hĩ 我ngã 禪thiền 定định 老lão 人nhân 月nguyệt 舟chu 胡hồ 禪thiền 師sư 偶ngẫu 得đắc 此thử 書thư 且thả 誦tụng 且thả 喜hỷ 欲dục 與dữ 眾chúng 共cộng 之chi 乃nãi 令linh 印ấn 生sanh 飜phiên 刻khắc 流lưu 通thông 是thị 大đại 慈từ 心tâm 也dã 是thị 般Bát 若Nhã 心tâm 也dã 是thị 淨tịnh 土độ 莊trang 嚴nghiêm 心tâm 也dã 三tam 心tâm 即tức 一nhất 心tâm 從tùng 彼bỉ 微vi 塵trần 剎sát 那na 之chi 二nhị 際tế 流lưu 出xuất 蓋cái 天thiên 蓋cái 地địa 浩hạo 無vô 邊biên 際tế 此thử 心tâm 既ký 無vô 邊biên 際tế 此thử 書thư 流lưu 通thông 亦diệc 豈khởi 有hữu 邊biên 際tế 哉tai 不bất 肖tiếu 幸hạnh 在tại 眾chúng 先tiên 而nhi 看khán 閱duyệt 之chi 不bất 知tri 感cảm 喜hỷ 何hà 如như 也dã 因nhân 落lạc 禿ngốc 筆bút 於ư 卷quyển 尾vĩ 聊liêu 記ký 年niên 月nguyệt 云vân 爾nhĩ 。

貞trinh 享hưởng 五ngũ 戊# 辰thần 歲tuế 三tam 月nguyệt 穀cốc 旦đán

加gia 州châu 椙# 樹thụ 林lâm 大Đại 乘Thừa 護hộ 國quốc 禪thiền 寺tự 。 白bạch 卍vạn 山sơn 和hòa 南nam 跋bạt 。

阿A 彌Di 陀Đà 經kinh 要yếu 解giải 。 (# 清thanh )# 智trí 旭# 解giải 。

(# 收thu 于vu 淨tịnh 土độ 十thập 要yếu 第đệ 一nhất )#

阿A 彌Di 陀Đà 經kinh 舌thiệt 相tướng 。 (# 清thanh )# 淨tịnh 挺đĩnh 著trước 。

(# 收Thu 于Vu 閱Duyệt 經Kinh 十Thập 二Nhị 種Chủng 第Đệ 十Thập )#