MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Người Thông Minh

Người thông minh không bao giờ nói xấu người khác để tự tâng bốc mình; không bao giờ chỉ trích pháp môn của người khác để tâng bốc pháp môn của mình, không bao giờ chỉ trích việc làm của người khác để tâng bốc việc làm của mình và lại càng không bao giờ chỉ trích thầy của người khác để tâng bốc thầy của mình.

Người thông minh phải luôn luôn quán sát để thấy cái yếu của mình để cầu tiến, thấy cái tốt của người để cầu học. Phải biết khiêm tốn đối với pháp môn mà mình đang hành trì, để có nhiều cơ hội học hỏi nhiều pháp môn từ những vị thầy khác. Nhờ vậy mà họ luôn luôn mới mẻ và giàu có. Họ biết nhìn việc xấu của người để tránh và biết nhìn việc tốt của người để học hỏi.

Người thông minh họ làm việc gì, họ thấy kết quả ngay nơi nguyên nhân, nên họ hoàn chỉnh những kết quả của họ ngay ở nơi những nguyên nhân.

Vì vậy, đời sống của họ không rơi vào những ước mơ hão huyền, không van xin cầu cạnh và mọi hư nên, suy thịnh, họ không đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh mà họ an nhiên, mỉm cười với nhân quả đang diễn ra nơi tâm thức và nơi những hành động của họ mỗi ngày.

Do đó, người thông minh, họ thấy nhân quả để hành động, họ chấp nhận nhân quả để sống và họ biết vận dụng những nhân duyên tốt đẹp để thăng hoa cuộc sống con người.