MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Đẹp Trong Quy Luật Vô Thường

Ở trong thế giới vô thường, không có cái đẹp nào mang tính vĩnh cửu. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết. Trẻ rồi phải già, đẹp rồi phải xấu.

Vì vậy, trong thế giới vô thường, không có cái đẹp hay cái xấu nào mang tính vĩnh cửu mà chỉ có vô thường là tính chất vĩnh cửu của thế gian.

Ta phải thường thấy như vậy, khiến ta không quá hăm hở và ngưỡng mộ để rồi bị thất vọng đối với những cái đẹp thế gian; và ta cũng phải thường thấy như vậy, để ta không bị buồn chán và thất vọng đối với những cái xấu của thế gian.

Ta phải thường quán chiếu để biết rõ quy luật vô thường của thế gian như vậy, khiến cho ta vượt ra khỏi những tâm lý hăm hở hay buồn chán đối với những gì đang diễn ra ở trong sinh hoạt của thế gian này.

Sống không bị những tâm ý buồn chán hay hăm hở chi phối, ta sẽ có đủ khả năng chế tác ra đời sống tự do và cao thượng cho chính ta và mọi người ngay trong thế gian này.