42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

40. Bồ Đào Thủ

40. Nhược vi quả lỏa chư cốc giá giả。đương ư Bồ Đào Thủ。

40. Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm bồ đào.

Chân ngôn rằng: Án – A ma lã kiếm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.