NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

29. HÃY CỐ GẮNG SAN BẰNG NHỮNG DỊ BIỆT GIỮA CHA MẸ VÀ CÁC BẠN

Các bạn trẻ thân mến,
Nếu các bạn cứ khư khư nghĩ về khuyết điểm và dị biệt của cha mẹ thì lúc nào các bạn cũng chỉ thấy toàn là khuyết điểm và dị biệt. Tuy nhiên, nếu các bạn luôn nghĩ tới những điều tốt lành và sự săn sóc và yêu thương mà cha mẹ đã biểu lộ với các bạn, thì các bạn sẽ luôn nhìn thấy được những phẩm chất tốt của cha mẹ, và điều này sẽ làm cho các bạn ngày càng gần gũi với cha mẹ hơn, đến một lúc tấm lòng của các bạn sẽ mở rộng với yêu thương. Ngay lúc đó, không cần biết các bậc cha mẹ nói và hành sử thế nào, các bạn sẽ không còn ương ngạnh hay thô lỗ nữa, và chính điều này sẽ tạo cho cha mẹ các bạn cơ hội mở rộng và lắng nghe những gì các bạn nói nhiều hơn.

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn nên nhớ rằng cha mẹ các bạn đã phải sống trong những điều kiện khó khăn của chiến tranh, hận thù và phân ly, cũng như trong những hoàn cảnh bị hạn chế bởi những quan niệm sẵn có. Cha mẹ các bạn đã sống trong một hoàn cảnh khác xa hoàn cảnh của các bạn bây giờ, nên dĩ nhiên là họ có quan niệm khác hẳn với quan niệm của các bạn. Vì sinh ra và lớn lên trong môi trường đó nên họ nghĩ rằng những quan niệm của họ là có giá trị, cũng như các bạn luôn nghĩ rằng những quan niệm của thời các bạn là lúc nào cũng đúng. Để giải quyết vấn nạn này, các bạn chỉ còn con đường duy nhất là tìm cách ngồi lại với các bậc cha mẹ để tìm ra một phương cách trung dung khả dĩ vừa lòng cả hai bên.