Phật nói Kinh Như Lai thành Đạo
(Phật thuyết Như Lai thành Đạo Kinh)
Hán dịch: Không có tên người dịch
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 12/2014

 

Phật nói Kinh Như Lai thành Đạo

Chân đạp bánh xe nghìn Phúc, thân khoác áo Già sa và bình sứ. Chữ Vạn trước ngực rõ ràng phân minh. Vầng quang trên lưng chiếu sáng rực rỡ tràn khắp. Tóc mai Vua Sư Tử sinh xoay tròn. Sinh ra lưỡi dài rộng. Che lên khắp cõi tăm tối. Chiếu sáng vô cực. Hơn ánh mặt Trời. Người thấy ánh quang Phật. Vĩnh không chết, sinh thành Như Lai.

Trí tuệ mà không chết. Tối đen mà không sinh. Náo động mà không đục. Lắng mà không trong sạch.

Gánh vác lại không nặng. Bé tí lại không nhẹ. Tối lại không đen. Rõ lại không sáng. Danh tiếng liền không tiếc. Lợi liền không tranh giành. Nhẫn nhịn mà không giận. Vẻ vang mà không vinh quang. Tan ra lại không hỏng. Họp lại không cùng nhau. Cao mà không nguy hiểm. Thấp mà bằng phẳng.

Giữa chúng mà không có bạn.

Rộng mà thành khác. Giết liền không chết. Sống liền không sinh. Tóc trắng mà già sai. Trẻ lại trẻ thơ sai. Nhìn mà không thấy hình thể họ. Nghe mà không nghe tiếng họ. Thân lớn tràn đầy tám cực lớn, sắc xảo đầy kín sân rỗng. Nhỏ chắc là châm huyệt Lý tẩu mã. Phun nước giấu hình trong bụi trần. Biển biến thành bơ sữa. Chỉ tay đất lưu ly thủy tinh. Vẽ núi liền thông suốt biết cân lạng. Biển hợp lại làm hầm rỗng.

Tính toán bụi trần được số lượng của nó. Tâm biết tất cả chúng sinh. Lầu gác cung điện Trời chỉ tay biến ra thành lũy. Nếu cần đều được, không sử dụng công trình. Đi liền thảnh thơi mà không trở ngại. Dừng ở chắc là trong sáng, mà không nghiêng. Mắt thịt nhớ xem việc Ba Đời. Dùng năm mắt thường cùng như nơi tối. Chỉ là nơi ý sai, không có Tình như thế. Vượt qua cảnh ba Bậc Pháp Phật. Vượt ra ngoài chúng sinh sáu Pháp tới Niết Bàn. Chấn động kêu gọi, uy cháy mạnh không khiến cho sợ hãi.

Nắm lấy liền không nương nhờ. Xem liền có hình tướng. Vận chuyển tự yên ổn. Mắt nhắm liền là vạn lý. Mở mắt liền đứng lại. Đây liền cùng có thể quan hệ sai. Tên có thể tên sai. Đốt mà không thành tro. Chìm mà không mềm yếu. Đài cao liền không đứng lên. Ép buộc cũng không khuất phục. Nhặt được vật không vui mừng. Mất vật lại không thương khóc. Không ham thích Đại chúng. Tự đơn lẻ không xao xuyến. Sắp chém chặt không oán hận. Không chữa trị nhờ dược liệu. Hai tâm đều một loại bình đẳng. Tuy nhiên đám đông chia đều. Trăm trăm triệu thân đều tới khắp nơi. Tên đầu là Mê Đạt. Tên thứ hai là Như Lai.

Khi đang ca ngợi đất chấn động, Trời nổi sấm. Tất cả chúng tín đồ, từng người được trở về. Nếu có tin, Trời này ắt che lên. Nếu đang không tin, băng lạnh không áo. Nếu viết một quyển gia đình giàu có phú quý. Nếu viết hai quyển, thông minh mở Trí tuệ. Dạy người đọc ca ngợi, bệnh bất ngờ không tới. Trong trống rỗng ca ngợi nói rằng : Không thể nghĩ bàn.

Phật nói Kinh Như Lai thành Đạo.