Phật nói Kinh Nhân quả của Thiện ác
(Phật thuyết Thiện ác Nhân quả Kinh)
Hán dịch: Không có tên người dịch
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 12/2014

 

Phật nói Kinh Nhân quả của Thiện ác

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ.

Khi đó Thế Tôn cùng với vô lượng Bồ Tát. Trời Người Đại chúng vây quanh, nói Pháp nhất tâm yên lặng lắng nghe.

Lúc đó A Nan vì chúng sinh cho nên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn nay thấy cùng một loại chúng sinh của các Thế gian ở tại Nhân gian. Có đẹp có xấu, có mạnh có yếu. Có nghèo có giàu, có khổ có sướng. Có phú quý có hèn kém. Âm thanh khác nhau, lời nói địa phương khác nhau. Có trăm tuổi không chết. Có ba mươi chết sớm. Có năm mươi chết yểu. Đọa lạc trong bào thai. Có đoan chính mà nghèo hèn. Có xấu bẩn mà phú quý. Có rất mạnh hèn kém. Có mềm yếu lên địa vị cao. Có khổ mà trường thọ. Có sướng mà mệnh chết non. Có làm thiện mà mang tội cũ. Có làm ác mà lợi Phúc. Có mắt trắng dã mắt lác. Có xanh đen mà quyến rũ. Tuy có thấp bé mà khí ý đủ.

Tuy có to dài bị người khác sai khiến. Có trai gái đầy đủ. Có cô đơn chỉ một mình. Có đi ở bên ngoài, đói khát khốn khổ. Có nhập vào cung điện, ở trong triều đình ăn mặc tự phóng túng. Có thời trẻ nghèo hèn, già mới phú quý. Có lý thực không có tội, bất chợt gặp việc ngục tù. Có Cha hiền Con hiếu, nói Kinh giảng nghĩa. Có anh em trái ngược, đều đến cùng đấu tranh. Có ở ồn định, thiết lập nhà ở đủ loại đầy đủ. Có không có nhà ở của mình, dựa nhờ khắp nơi. Có quạ đậu hươu nghỉ lại, chim thú cùng loại. Có áo lông vấy máu, không biết văn chương. Có ngồi ngay ngắn nhận báo đáp. Có mượn tạm làm không có đất. Có thông minh trong sáng. Có ngu tối không Trí tuệ.

Có kinh doanh mới được. Có không cầu, lợi tự tới. Có nhiều tiền của mà tham tiếc. Có bần cùng mà hay cho. Có sinh ra lời nói vui vẻ. Có phát ra lời như gai đâm. Có được người khác yêu kính. Có mọi người xa lánh. Có tâm Từ nuôi mệnh. Có sát hại không sánh. Có rộng mà được nhiều. Có bị người khác vứt bỏ. Có vợ, cô cùng ghét. Có chị em dâu vui đùa. Có vui thích nghe lời Pháp. Có nghe Kinh ngủ say. Có bạo lực vô lễ. Có hay học nghĩa văn. Có làm hình Súc sinh, đủ các loại khác nhau. Chỉ nguyện Thế Tôn rộng nói Nhân quả. Đại chúng nghe chết, nhất tâm theo thiện.

Phật bảo A Nan. Như được Ngài hỏi, nhận lấy báo ứng khác nhau. Đều do đời trước sử dụng tâm không bằng nhau. Vì thế được nhận lấy nghìn vạn khác biệt.

Người nay thân đoan chính, tới từ trong Nhẫn nhịn. Là người bẩn xấu, tới từ trong thù giận. Là người bần cùng, tới từ trong tham tiếc. Là người cao quý, tới từ trong lễ bái. Là người hèn kém, tới từ trong kiêu mạn. Là người to dài, tới từ trong cung kính. Là người lùn ngắn, tới từ trong Pháp kiêu mạn. Là người tội ngang trái, tới từ trong loài dê. Là người bệnh đen, tới từ trong chướng ngại Quang sáng của Phật. Là người môi xoăn nhăn, tới từ trong nếm thức ăn chay. Là người mắt đỏ, tới từ trong Quang sáng của lửa tham tiếc. Là người mắt chim sẻ, tới từ trong khe nhắm mắt chim ưng.

Là người câm ngọng, tới từ trong chê Pháp. Là người tai điếc, tới từ trong nghe Pháp không vui mừng. Là người răng thưa thiếu, tới từ trong vui thích cốt nhục cắn nhau. Là người mũi tắc, tới từ trong đốt hương không tốt cúng dưỡng Phật. Là người sứt môi, tới từ trong xuyên qua mang cá. Là người tóc vàng, tới từ trong giết lợn. Là người tai có lỗ, tới từ trong xuyên lỗ tai. Là người hình thể rắn, tới từ trong mặc áo mỏng chạm phạm tới tượng Phật. Là người sắc đen, tới từ trong yên ổn tượng Phật đặt trong phòng chái hạ xuống nơi hun khói.

Là người liệt chân, tới từ trong thấy Sư trưởng không đứng lên. Là người lưng còng, tới từ trong tượng Phật áo mỏng ra vào phía lưng. Là người trán dô, tới từ trong thấy Phật không lễ bái lấy tay đấm trán. Là người cổ ngắn, tới từ trong thấy Tôn trưởng rụt đầu bỏ đi. Là người bệnh đau tim, tới từ trong chặt chích thân thể chúng sinh. Là người bệnh hủi, tới từ trong uốn mình lấy vật của người khác. Là người ho khan, tới từ trong tháng mùa đông cho người thức ăn lạnh. Là người không có con trai gái, tới từ trong giết hại con của các chim khác. Là người nhiều con cháu, tới từ trong vui mừng nuôi dưỡng mệnh sinh vật.

Là người mệnh dài, tới từ trong tâm Từ. Là người mệnh ngắn, tới từ trong giết hại sinh linh. Là người giàu có lớn, tới từ trong Bố thí. Là người có xe ngựa, tới từ trong biếu Phật Pháp Tăng xe ngựa. Là người thông minh, tới từ trong học hỏi đọc Kinh. Là người ngu tối, tới từ trong Súc sinh. Là người hầu gái, tới từ trong nợ phải trả. Là người nóng cuồng dại, tới từ trong loài khỉ nhỏ. Là người bệnh hói đầu, tới từ trong phá hỏng Phật Pháp Tăng. Là người tay chân không thuận, tới từ trong bắt trói buộc chân tay chúng sinh. Là người tính ác, tới từ trong rắn bò cạp. Là người đầy đủ sáu Căn, tới từ trong giữ Giới hạnh.

Là người không đủ các Căn, tới từ trong phá Giới hạnh. Là người không trong sạch, tới từ trong loài lợn. Là người vui thích ca múa, tới từ trong người ca kĩ. Là người nhiều tham muốn, tới từ trong loài chó. Là người cổ có cục thịt, tới từ trong ăn một mình. Là người hơi miệng hôi, tới từ trong mắng ác.

Là người không đầy đủ Căn nam, tới từ trong thiến chó lợn. Là người lưỡi ngắn, tới từ trong nơi bình phong mắng trộm Tôn trưởng. Là người vui thích dâm với phụ nữ khác, chết đọa trong loại vịt ngan.

Là người vui thích dâm, thân gần chín họ, chết rơi xuống trong loài chim sẻ. Là người keo tiếc tạng Kinh thư, giấu kín Trí tuệ không vì người nói, chết làm trùng trong gỗ đất.

Ham thích đeo cung tên ngồi xe ngựa, chết rơi xuống trong sáu người man di. Thích giết hại sinh linh sợ hãi, chết rơi xuống trong loài chó săn. Ham thích nương nhờ hoa mới, chết làm trùng chịu vận chuyển. Vui thích mặc áo dài, chết làm trùng đuôi dài. Vui thích nằm ăn, chết rơi xuống trong loài lợn. Ham thích mặc áo lụa năm màu, chết làm chim nhiều màu sặc sỡ. Vui thích học chọc tức lời nói của người, chết làm con chim vẹt. Vui thích gièm pha người, chết rơi xuống trong loại rắn độc lớn. Ngang nhiên não loạn người khác, chết làm trùng buồn bực. Là người vui thích tuyên truyền ác làm cho người tin, chết làm chim kiêu chí.

Là người vui thích làm tai ương, chết làm cáo hoang dã. Vui thích dọa nạt người, chết làm trùng nơi lưỡi hươu. Thân trước kia mang guốc gỗ vào trong chùa, thân hiện nay sinh ở trong vành móng chân ngựa. Tháng trước vui thích vứt bỏ hơi thở, nay làm trùng lớn đói. Thân trước kia sử dụng cối tán bằng đá của các Tăng, nay làm trùng cúi đầu. Thân trước kia giảm bớt thức ăn của người, nay làm trùng cắn mổ gỗ. Ăn cướp nước của Tăng sử dụng, nay làm ba ba trong nước. Ô uế đất của các Tăng, làm trùng sợ khép nép. Ăn cướp hạt quả của Tăng, làm trùng ăn đất bùn. Lấy trộm vật dùng của Tăng, nay làm trâu lừa kéo cối xay đá.

Mạnh ép Tăng xin vay mượn, nay làm chim bồ câu trắng. Mắng nhục các Tăng, nay làm trùng trong cổ trâu. Ăn rau của các Tăng, làm trùng trong rau đắng. Ngồi trên giường của Tăng, làm con giun.  Sử dụng vật hỗn tạp của Tăng, làm trùng bay thiêu thân đâm đầu vào lửa. Đập xương vỗ hai tay vào trong Chùa, nay làm chim mỏ dài. Mang khói thuốc, thịt hầm, môi son xoa phấn vào trong Chùa, nay làm chim mỏ dài đỏ. Mặc áo lụa nhiều màu vào trong Chùa, nay làm chim lệ lâu màu vàng. Vợ chồng dừng qua đêm ở trong Chùa, nay làm trùng đầu đài xanh. Lui ngồi nơi Tháp Phật, nay làm thân lạc đà. Đi giày ủng vào trong Tháp Phật Nhà ở của Tăng, nay làm con cóc con ếch. Nghe Pháp nói nhảm nhí, nay làm chim trăm lưỡi. Ô uế nữ Tăng hạnh Thanh tịnh, chết rơi xuống trong Địa ngục hầm thép. Trăm nghìn vòng đao cùng thời tới hạ xuống, chém cắt thân họ.

Khi đó A Nan báo cáo Phật nói rằng : Như được Phật nói phạm vào thức ăn đồ vật của các Tăng là lớn nặng. Nếu như thế bốn chúng Đệ tử. Làm sao được tới trong Chùa cung kính lễ bái.

Phật nói rằng : Đi tới Tăng Già Lam có hai loại tâm. Một là tâm thiện, hai là tâm ác.

Thế nào tên là tâm thiện ? Nếu tới ở trong Tăng thấy Phật lễ bái, thấy Tăng cung kính. Xin Kinh hỏi nghĩa, nhận Giới hạnh sám hối. Vứt bỏ tiền vật sửa sang Phật Pháp Tăng. Không tiếc thân mệnh giúp giữ Pháp lớn. Người như thế cử động chân một bước, tự tới Thiên đường. Tương lai nhận lấy quả như cây Đề Già. Chắc tên là Người thiện cao nhất vậy.

Thế nào tên là người ác ? Nếu có chúng sinh khi vào trong Chùa. Chỉ từ chúng Tăng xin ăn đòi hỏi vay mượn. Hoặc tìm việc hay dở của Tăng, chuyên muốn phá hoại. Hoặc ăn thức ăn của Tăng, tâm đều không xấu hổ. Bánh hoa quả rau, quấn lấy bọc cắp trở về nhà. Người như thế chết rơi xuống Địa ngục Viên sắt. Vạc dầu lò tro, núi đao cây kiếm, đều phải trải qua. Liền tên là Người ác thấp nhất.

Phật bảo A Nan. Dạy bảo đời sau là Đệ tử của Ta, ở nơi Phật Pháp Tăng cẩn thận chớ vi phạm. Nỗ lực thành kính, tâm chớ sinh thoái lui. Sử dụng lời nói của Phật, Phật Di Lặc xuất hiện ở Thế gian được độ thoát không sai.

Phật nói rằng : Thân hiện nay cướp lột lấy áo của người, chết rơi xuống Địa ngục băng giá, lại sinh làm con tằm, bị đun nóng lột lấy tơ của nó.

Thân hiện nay không vui thích đốt đèn, chiếu sáng Kinh tượng. Chết rơi xuống trong Địa ngục Đen tối giữa núi Thiết Vi.

Thân hiện nay giết hại chặt chém chúng sinh, chết rơi xuống trong Địa ngục núi đao rừng kiếm.

Thân hiện nay vui thích săn bắn chim bay chó chạy, chết rơi xuống trong Địa ngục cưa thép.

Thân hiện nay thực hành nhiều sai trái, chết rơi xuống trong Địa ngục cột đồng giường thép.

Thân hiện nay nuôi dưỡng nhiều phụ nữ, chết rơi xuống trong Địa ngục cối tán bằng thép.

Thân hiện nay nuôi dưỡng nhiều chồng, chết rơi xuống trong Địa ngục rắn độc.

Thân hiện nay thiêu đun nóng gà con, chết rơi xuống trong Địa ngục sông tro.

Thân hiện nay giết cạo lợn gà, chết rơi xuống trong Địa ngục vạc dầu.

Thân hiện nay thiến lợn chó, chết rơi xuống trong Địa ngục đá nhọn.

Thân hiện nay uống rượu say loạn, chết rơi xuống trong Địa ngục uống nước đồng.

Thân hiện nay chém cắt chúng sinh, chết rơi xuống trong Địa ngục vòng thép.

Thân hiện nay ăn trộm hạt quả của các Tăng, chết rơi xuống trong Địa ngục viên sắt.

Thân hiện nay ăn thịt ruột lợn chó, chết rơi xuống trong Địa ngục phân nước tiểu.

Thân hiện nay làm ra thức ăn từ cá sống, chết rơi xuống trong Địa ngục rừng đao cây kiếm.

Thân hiện nay làm nịnh hót mẹ sau, xung khắc với con của mẹ trước, chết rơi xuống trong Địa ngục xe lửa.

Thân hiện nay nói hai giọng lưỡi đấu loạn, chết rơi xuống trong Địa ngục lưỡi cày thép.

Thân hiện nay nói hai lời mắng người, chết rơi xuống trong Địa ngục rút lưỡi.

Thân hiện nay nói dối, chết rơi xuống trong Địa ngục kim thép.

Thân hiện nay giết sinh linh tế Thần sai trái, chết rơi xuống trong Địa ngục cối giã bằng thép.

Thân hiện nay làm mẹ thầy Quỷ nói dối lấy vật của người khác, chết rơi xuống trong Địa ngục núi thịt.

Thân hiện nay là mẹ thầy nhắm mắt ngủ trên đất, nói dối người khác cầm giữ Thần hồn cha ở trên Trời, chết rơi xuống trong Địa ngục chém thắt lưng.

Thân hiện nay mẹ thầy dạy người khác giết sinh linh cầu Thần lớn của họ. Hoặc năm đạo tai họa, thổ địa, của chung xã hội, nương tựa chồng nữ Ma. Các loại như thế đều là lừa dối hoặc loạn người ngu si, chết rơi xuống trong Địa ngục chặt chém. Bị các người coi ngục băm chém nhỏ thân họ, chim mỏ dài bằng thép mổ hai con ngươi mắt.

Thân hiện nay làm thầy xem nhà đất lành dữ, năm họ tiện lợi hoặc mai táng người chết, yên ổn long mạch, tạ ơn ép nấu kén tằm, tai họa suy vong lừa dối người ngu si đó, làm lời nói lành dữ, phần nhiều nói dối lấy tiền vật. Đồ đệ như thế chết rơi xuống trong Địa ngục đồng sắt. Vô lượng chim ác tập hợp ở thân họ, ăn gặm hết thịt mổ xương gân họ, nhận khổ vô cùng.

Thân hiện nay làm thầy thuốc không thể giảm bệnh, nói dối lấy đồ vật của người khác. Chết rơi xuống trong Địa ngục kim châm, cử động thân lửa cháy.

Thân hiện nay phá hỏng Chùa Tháp, trái lại Thầy Tăng, bất hiếu với Cha mẹ. Chết rơi xuống trong Địa ngục lớn A Tì. Qua đầy đủ tám Địa ngục lớn, lại vào trong các Địa ngục nhỏ. Một trăm ba mươi sáu nơi, đều cùng vào trong. Hoặc trải qua một Kiếp, hai Kiếp thậm chí năm Kiếp. Sau đó được ra ngoài gặp ngay Tri thức thiện, phát tâm Bồ Đề. Nếu không gặp ngay, trở lại rơi xuống trong Địa ngục.

Phật nói rằng : Là người thân lớn khỏe, hôi bẩn thù hận khó Giải thoát, tới từ trong lạc đà.

Là người vui thích đi ăn khỏe, không tránh nạn hiểm, tới từ trong loài ngựa.

Là người chịu trong nóng lạnh, tâm không ghi nhớ, tới từ trong loài trâu.

Là người to tiếng không xấu hổ, phần lớn được nhớ yêu thích, không phân biệt phải trái, tới từ trong loài lừa.

Là người thường tham ăn thịt, do làm không sợ, tới từ trong loài sư tử.

Là người thân dài mắt tròn, phần lớn tới nơi hoang vắng, thù ghét vợ con, tới từ trong loài hổ.

Là người tóc dài mắt nhỏ không thích ở một nơi, tới từ trong loài chim bay.

Là người tính không trái lại, vui thích giết hại trùng, tới từ trong loài cáo hoang.

Là người khỏe mạnh ít với tham dâm, không yêu quý vợ con, tới từ trong loài chó săn.

Là người không thích quần áo đẹp, dò tìm gian trá, mắt ác nhiều thù hận hàng giờ, tới từ trong loài chó.

Là người ham thích dâm, nói với mọi người được yêu thích, tới từ trong loài chim vẹt.

Là người thích giữa mọi người nói lời nhiều lo buồn, tới từ trong chim anh lạc.

Là người hình thể nhỏ ham thích dâm, ý không chuyên chú, định kiến nghi hoặc tâm sắc thân, tới từ trong loài chim sẻ.

Là người mắt đỏ răng ngắn, nói liền phun bọt, nằm chắc là thân quấn tròn, tới từ trong loài rắn cạp long.

Là người nói chắc là thù giận, không xét tới nghĩa, miệng sinh ra lửa độc, tới từ trong mọt gỗ.

Là người ở một mình, tham muốn ăn đêm, chắc là ngủ ít, tới từ trong loài cáo.

Là người đào tường trộm cướp, tham tài vật oán mạnh không có thân sơ, tới từ trong loài chuột.

Phật nói rằng : Là người phá hỏng Chùa Tháp, ẩn giấu vật của Phật Pháp Tăng, làm sử dụng của mình. Chết rơi xuống trong Địa ngục lớn A Tì. Từ Địa ngục ra ngoài nhận thân Súc sinh. Gọi là chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim vẹt, chim sẻ xanh, cá ba ba, khỉ nhỏ hươu, con chương. Nếu được thân người, nhận thân hình trẻ em dưới ba tuổi, người nữ hai căn, không có căn, cô gái dâm.

Là người vui thích thù giận, chết rơi xuống thuộc loài rắn độc, sư tử hổ chó săn, gấu con bi, mèo chim ưng gà. Nếu được thân người thích muôi dưỡng gà lợn, thợ săn giết mổ, vây lưới coi ngục.

Là người gặp ngu si không hiểu Đạo lý. Chết rơi xuống thân hình các con voi lợn, trâu dê trâu nước, bọ chét rận muỗi nhặng kiến. Nếu được thân người câm mù ngọng điếc, ù tai tàn tật gù lưng, các Căn không đủ, không thể nghe Pháp.

Là người kiêu mạn, chết rơi xuống làm trùng trong phân, lạc đà lừa chó ngựa. Nếu sinh trong loài người nhận thân người hầu, bần cùng ăn xin bị chúng coi thường.

Là người do hình thế quan quân tham vật của người dân, chết rơi xuống trong Địa ngục núi thịt. Trăm nghìn vạn người cắt thịt mà ăn.

Thân hiện nay thích lập thành người khác, chết rơi xuống trong loài voi. Chân thẳng nằm không được mắt.

Thân hiện nay phá ăn chay ăn tối, chết rơi xuống trong Quỷ đói. Trăm vạn vạn năm không được ăn uống. Nếu khi đi đầu khớp sinh ra lửa.

Thân hiện nay vui thích ngồi lộ ra thân hình, chết làm trùng ở trong cú vọ xứ lạnh.

Thân hiện nay bọc cắp đồ chay, ăn uống hết sạch, chết rơi xuống trong Địa ngục sắt nóng. Lại sinh Nhân gian mắc bệnh tắc cổ họng, mệnh ngắn mà chết.

Thân hiện nay lễ Phật đầu không tới đất, chết rơi xuống trong Địa ngục treo ngược. Lại sinh Nhân gian phần lớn là lừa dối.

Thân hiện nay lễ Phật không chắp hai tay, chết rơi xuống nơi biên giới, sử dụng nhiều sức lực, không đâu thu hoạch.

Thân hiện nay nghe tiếng chuông không đứng lên. Chết rơi xuống trong loài rắn lớn, thân nó thường to dài, được đớp lấy trùng nhỏ để ăn.

Thân hiện nay tay vòng cung lễ Phật, chết rơi xuống trong Địa ngục trói ngược. Lại sinh trong loài người gặp việc ác ngang trái.

Thân hiện nay chắp tay năm phần thân phục đất chí tâm đỉnh lễ Phật, thường ở bậc tôn quý, thường nhận vui sướng.

Thân hiện nay thù hận bực tức ăn khỏe, tới từ trong điên cuồng.

Thân hiện nay con ngươi mắt lác, tới từ trong sai trái thấy phụ nữ khác.

Thân hiện nay giúp vợ mắng cha mẹ, chết rơi xuống trong Địa ngục cắt lưỡi.

Thân hiện nay bán cho người, tích chứa nửa rượu như nước, chết làm trùng trong nước. Lại sinh làm người tràn đầy nước, cắt đứt khí mà chết.

Phật bảo A Nan. Như hướng được nói đủ các loại các khổ, đều do mười Nghiệp ác. Bậc cao là Nhân duyên Địa ngục, bậc giữa là Nhân duyên Súc sinh, bậc thấp là Nhân duyên Quỷ đói.

Ở trong tội giết hại sinh linh có thể làm cho chúng sinh, rơi xuống nơi Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người được hai loại quả báo. Một là mệnh ngắn. Hai là nhiều bệnh.

Tội trộm cướp cũng làm cho chúng sinh, rơi xuống nơi Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người được hai loại quả báo. Một là bần cùng. Hai là cùng tiền vật không được Tự do.

Tội dâm sai trái cũng làm cho chúng sinh, rơi xuống nơi Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người được hai loại quả báo. Một là phụ nữ không trong sạch. Hai là hai vợ cùng tranh đấu, không theo tâm mình.

Tội nói dối cũng làm cho chúng sinh, rơi xuống nơi Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người được hai loại quả báo. Một là phần nhiều bị chê bai. Hai là thường bị nhiều người lừa dối.

Tội nói hai lời cũng làm cho chúng sinh, rơi xuống nơi Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người được hai loại quả báo. Một là được quyến thuộc phá hỏng. Hai là được quyến thuộc tệ ác.

Tội nói ác cũng làm cho chúng sinh, rơi xuống nơi Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người được hai loại quả báo. Một là thường nghe tiếng ác. Hai là toàn bộ nói giảng thường có tranh cãi.

Tội nói thêu dệt cũng làm cho chúng sinh, rơi xuống nơi Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người được hai loại quả báo. Một là nói về không nói nhận của người ngay thẳng. Hai là toàn bộ nói giảng không thể nói rõ ràng.

Tội tham muốn cũng làm cho chúng sinh, rơi xuống nơi Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người được hai loại quả báo. Một là tham tiền vật đủ không chán. Hai là nhiều mong cầu thường không theo ý.

Tội thù giận cũng làm cho chúng sinh, rơi xuống nơi Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người được hai loại quả báo. Một là thường bị người khác tìm hay dở của họ. Hai là thường bị người khác não hại.

Tội thấy sai trái cũng làm cho chúng sinh, rơi xuống nơi Địa ngục Súc sinh Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người được hai loại quả báo. Một là thường sinh gia đình thấy sai. Hai là tâm thường siểm nịnh.

Các Phật Tử ! Mười Đạo Nghiệp ác như thế đều là Nhân duyên tích tụ các khổ.

Khi đó ở trong Đại chúng có người làm mười Nghiệp ác. Nghe Phật nói báo ứng khổ của Địa ngục này, đều kêu khóc lớn mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Đệ tử làm hạnh thiện ra sao được miễn khổ này.

Phật nói rằng : Cần lại giáo hóa tất cả chúng sinh cùng một loại Nghiệp Phúc. Tu Phúc ra sao ?

Nếu có chúng sinh thân hiện nay làm chủ cảm hóa lớn, tạo lập Chùa Tháp Phật, Nhà ở của Tăng. Tương lai nhất định làm Quốc Vương thống lĩnh vạn dân, không đi tới không hàng phục.

Thân hiện nay làm trong ấp lớn chủ Chính Duy Na Luân. Đời Tương lai nhất định làm Vua quần thần, tướng phụ châu quận, làm cho tăng lớn đầy đủ ngựa áo, nhu cầu tự phóng túng.

Thân hiện nay noi theo cảm hóa các người làm các công Đức. Trong đời Tương lai nhất định làm Trưởng Giả giàu có, mọi người kính ngưỡng.

Mở thông ngã tư, hướng về hợp nhau. Thân hiện nay vui thích đốt đèn sáng liên tục, sinh ở trong Trời Nhật Nguyệt, Quang sáng tự chiếu sáng.

Thân hiện nay vui thích Bố thí, tâm Từ nuôi dưỡng mệnh, nơi sinh giàu lớn thức ăn quần áo tự nhiên.

Thân hiện nay thích cho người ăn uống. Nơi được sinh bếp Trời tự tới, lực Sắc thân đầy đủ thông tuệ tài hùng biện, thọ mệnh lâu dài.

Nếu ban cho Súc sinh, được báo ứng trăm lần. Ban cho một người không vào Niết Bàn được báo ứng nghìn lần. Ban cho Tì Kheo giữ Giới hạnh được báo ứng vạn lần. Nếu ban cho Thầy Pháp lưu thông Pháp Bậc Phật, nói giảng tạng bí mật của Như Lai. Giúp khiến cho Đại chúng mở mắt tâm của họ, được vô lượng báo ứng.

Nếu biếu cho Bồ Tát các Phật, nhận báo ứng vô cùng.

Lại nữa ban cho ba loại người, quả báo không hết. Một là các Phật, hai là Cha mẹ, ba là người bệnh.

Bố thí một bữa ăn còn thu được vô lượng báo ứng. Huống chi hay thường ban cho, sao có thể cùng tận ?

Thân hiện nay tắm rửa các Tăng. Nơi được sinh mặt mũi đoan chính, tự nhiên đủ quần áo, mọi người kính ngưỡng.

Thân hiện nay thích ca ngợi, đọc ca ngợi Kinh Pháp. Nơi được sinh âm thanh vui nhộn, người nghe vui thích.

Thân hiện nay thích giữ Giới hạnh. Được sinh tốt nhất trong số người đoan chính.

Thân hiện nay vui thích tạo ra ân nghĩa, khích lệ đào giếng nước, bình chứa nước, ở trên đường trồng cây bóng mát che mọi người. Nơi được sinh thường làm Vua loài người, ăn uống trăm vị theo nghĩ nhớ liền tới.

Thân hiện nay thích sao chép Kinh Pháp, bố thí cho người đọc. Nơi được sinh miệng nhiều tài hùng biện. Học được Pháp một lần nghe nhận hiểu. Các Phật Bồ Tát thường thêm ủng hộ. Tốt nhất trong loài người thường là đứng hàng đầu.

Thân hiện nay thích tạo ra cầu thuyền, đưa người qua sông. Nơi được sinh đầy đủ bảy vật báu, mọi người kính khen, đều cùng kính nhìn, đi lại ra vào được người đón tiếp.

Phật bảo A Nan. Như Ta khắp nơi trong Kinh nói về Nhân quả. Khuyên các chúng sinh đọc ca ngợi tu hành, được độ thoát nạn khổ. Nếu người nghe Kinh đó sinh chê bai. Người đó đời hiện nay lưỡi chắc là rơi xuống.

Khi đó A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tên Kinh này đang là gì, khuyên phát bằng cái gì ?

Phật bảo A Nan. Tên Kinh này là Nhân quả của Thiện ác, cũng tên là Kinh Phát nguyện tu hành của Bồ Tát. Nhận giữ như thế.

Khi Phật nói Kinh này. Tám vạn người Trời trong Chúng phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Trăm nghìn người nữ hiện nay, chuyển thân nữ được thành người nam. Một nghìn hai trăm người ác, vứt bỏ ý độc ác của họ, tự biết mệnh Kiếp trước. Vô lượng người thiện được Nhẫn Không sinh, thường nhận vui sướng. Vô lượng người ngay thẳng sinh các đất sạch, cùng các Phật Bồ Tát vì là bạn bình đẳng. Tất cả Đại chúng trở về nhà làm Phúc, vui mừng kính thực hành.

Phật nói Kinh Nhân quả của Thiện ác, một quyển.