MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Tình Cảm Hòa Điệu

Trong vũ trụ bất cứ thái dương hệ nào cũng chỉ có một mặt trời, một mặt trăng và có nhiều vì sao. Và vì vậy, chúng tạo nên một sự chuyển động có trật tự của vũ trụ. Và các bậc thánh nhân nói, nếu thời loạn, thì trong một hệ thống của vũ trụ có đến hai mặt trời, ba mặt trời, bốn mặt trời,… cùng xuất hiện, và chúng sẽ đem nhiều tai nạn và thảm họa cho muôn loài đang sinh hoạt trong hệ thống thái dương hệ ấy. Tại sao? Vì chúng không hoạt động theo quy luật, chúng hoạt động tùy tiện và vô trật tự.

Thời kỳ mà có nhiều mặt trời hay nhiều mặt trăng cùng xuất hiện trong một hệ thống thái dương hệ, đó là thời kỳ mà những chúng sanh ở trong hệ thống thái dương hệ ấy, tâm ý có quá nhiều xấu ác, hành động thì quá nhiều tàn bạo phi nhân. Do cộng đồng nghiệp lực của chúng sanh xấu ác như vậy, nên chiêu cảm một thái dương hệ, nhiều mặt trời, mặt trăng cùng lúc xuất hiện như vậy để tạo ra tai ương cho chúng sanh nơi thái dương hệ ấy.

Những điều này, ta cũng có thể hiểu ngay nơi mỗi gia đình của chúng ta. Cha ta ví như mặt trời, mẹ ta ví như mặt trăng các chị em ta ví như các vì sao ở trong gia đình. Cha mẹ và con cái, anh chị em sống đúng quy luật, biết hòa thuận với nhau, thì gia đình ta tự có hạnh phúc.

Và nếu cùng một lúc và cùng trong một không gian của gia đình, cha ta cũng muốn làm mặt trời của gia đình, mẹ ta cũng muốn làm mặt trời của gia đình, các anh chị của ta, người nào cũng muốn làm mặt trời của gia đình, thì gia đình ta tức khắc bị cháy rụi và trở thành đống tro tàn.

Vì vậy, ta muốn gia đình ta có hạnh phúc và an bình, ta phải biết hành xử đúng vị trí và chức năng của từng người trong gia đình. Nếu ta sử dụng sai vị trí và chức năng của ta ở trong gia đình, thì trước sau gì gia đình của ta cũng sẽ bị bất an và đốt cháy.

Trong vũ trụ chỉ đem lại mưa thuận gió hòa, khi nào mọi thành phần của vũ trụ vận hành đúng với những gì chức năng và vị trí vốn có một cách như nhiên của chính nó.

Và gia đình của mỗi chúng ta chỉ có bình an và hạnh phúc, khi nào mọi thành viên trong gia đình, mỗi người đều biết khởi hành trong đúng chức năng và sự hòa điệu trong tình cảm của huyết thống.