MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Tâm Thức Khủng Bố

Thỏ và nai là những loài thú nổi tiếng nhác gan và sợ hãi. Chúng nhác gan và sợ hãi, bởi lẽ chúng đã từng là những loài thú gan dạ, hùng tráng trước đó và trước đó, chúng đã từng dùng sức mạnh để cưỡng hiếp những loài yếu kém thua chúng, nên kiếp này chúng phải mang thân nai và thỏ, để nhận lấy những quả báo lo lắng, nhác gan và sợ hãi từ mọi phía.

Cũng vậy, nếu ta làm người có nhiều quyền lực ngay cả quyền lực tôn giáo, và ta sử dụng những quyền lực ấy để uy hiếp kẻ khác, để trấn lột sự an bình của kẻ khác, và khiến cho những kẻ khác phải bị khiếp đảm bởi quyền uy của ta, thì tương lai ta sẽ làm người có nhiều hạt giống sợ hãi và lo lắng, ta luôn luôn sống ở trong trạng thái bất an.

Bất an đến nỗi ta thấy cái gì cũng sanh tâm sợ hãi, ta nghe cái gì cũng sanh tâm khiếp đảm, ta tiếp xúc với bất cứ cái gì cũng sanh tâm sợ hãi.

Những sự sợ hãi như vậy, chúng đã biến dạng từ những hành xử lạm dụng quyền uy của ta một cách thái quá đối với những người liên hệ.

Ta làm gia trưởng, ta lạm dụng quyền uy gia trưởng của ta một cách thái quá đối với những người trong gia đình, bởi vậy mà khi quả báo lạm dụng quyền uy ấy chín muồi, khiến cho ta bị mất hết thảy mọi quyền uy đối với gia đình và ta sinh tâm sợ hãi gia đình.

Ta lãnh đạo quốc gia, ta lạm dụng quyền uy lãnh đạo quốc gia của ta một cách thái quá đối với mọi thành phần trong xã hội, bởi vậy mà khi quả báo lạm dụng quyền uy ấy chín muồi, khiến cho ta bị mất hết thảy mọi quyền uy đối với xã hội và ta sinh tâm sợ hãi xã hội.

Ta lãnh đạo tôn giáo, ta lạm dụng quyền uy lãnh đạo tôn giáo của ta một cách thái quá đối với những người liên hệ và tín đồ, bởi vậy mà khi quả báo lạm dụng quyền uy ấy chín muồi, khiến cho ta mất hết thảy mọi quyền uy đối với tôn giáo và ta sinh tâm sợ hãi tôn giáo.

Trong Kinh đức Phật dạy: “Những người lạm dụng quyền uy làm cho người khác khiếp đảm, người ấy sau khi xả bỏ thân mạng, tâm thức liền tái sinh vào thế giới súc sanh, làm thân nai, thỏ, để chịu đựng quả báo sợ hãi suốt đời”.

Nếu ta có phước báo về quyền uy, nhưng ta không lạm dụng quyền uy ấy để làm cho mọi người khiếp đảm, mà trái lại ta biết sử dụng quyền uy của ta vốn có, để che chở cho mọi người, khiến cho mọi người không sinh tâm sợ hãi, ai cũng được sống với tâm an bình bởi sự che chở của ta, thì quyền uy của ta không bị giảm sút mà càng ngày càng tăng trưởng lớn mạnh, nó đi từ quyền uy gia đình đến quyền uy xã hội và từ quyền uy xã hội đến quyền uy tôn giáo. Không những vậy, quyền uy của ta không những tồn tại ở trong đời này mà còn cả muôn đời về sau.

Quyền uy của ta như vậy, không còn là quyền uy của mánh khóe và bạo lực mà là quyền uy của phước báo và đức hạnh.

Quyền uy của ta sinh khởi từ phước báo và đức hạnh thì không một ai có thể tước đoạt hay chiếm dụng được của ta, mà ta chỉ mất quyền uy ấy khi tâm ta khởi lên và đắm say đối với nó.

Mỗi khi quyền uy do phước báo và đức hạnh của ta đã bị thoái hóa và biến mất, thì tự thân đời sống của ta trở thành đời sống của những chú nai và thỏ dưới hình dạng con người mà thôi và nếu ta không tỉnh giác, thì chắc chắn trong tương lai cả tâm thức và hình dạng của ta đều là nai và thỏ vậy.

Vì vậy, đời sống của những chú nai và thỏ là quả báo của những người đã từng lạm dụng quyền lực một cách thái quá để khủng bố và ức hiếp kẻ khác, nhằm thỏa mãn những thú tính của mình.