MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Hoa Trái Cho Bạn

Nếu bạn là một người làm vườn và biết chăm sóc vườn giỏi, bạn phải biết bón phân và bắt sâu cho cây vườn mỗi ngày, thì vườn cây của bạn mới cho bạn màu xanh và hoa trái thơm ngọt, tươi lành.

Cũng vậy, nếu bạn là người biết tu tập, bạn phải biết bón phân và chăm sóc vườn tâm của bạn mỗi ngày.

Tham, sân, si, kiêu ngạo, nghi ngờ, ganh tỵ là những loại cỏ rác và sâu bọ, làm cho vườn tâm của bạn sinh ra những hoa trái bị nhiễm độc và úa tàn.

Nên, bạn cần phải biết sử dụng chất thuốc từ bi, chất thuốc hỷ xả, chất thuốc trầm tĩnh và biết lắng nghe để hiểu, nhằm chuyển hóa những chất độc hại ấy nơi vườn tâm của bạn, khiến cho vườn tâm của bạn sinh ra những hoa trái thơm lành và ngọt, giúp cho bạn thừa hưởng đời sống an bình.

Đời sống khổ đau hay an lạc của bạn là tùy thuộc vào tâm độc hại hay tâm trong lành ở nơi chính bạn. Bạn nghĩ và hành động với tâm nào, thì chính tâm ấy sinh ra hoa trái cho đời sống của chính bạn.