THÁNH ĐỨC VÀ SỰ LINH ỨNG CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
Nhiều tác giả

 

BỒ-TÁT ĐỊA TẠNG ĐỘ NGƯỜI VÃNG SINH

Diệu Hành

Gần nhà tôi có vợ chồng cư sĩ họ Ngô, cả hai đều quay về nương tựa Ba ngôi báu, tính tình nhân hậu, hiền hòa, chân thật. Cư sĩ đương làm chủ một công ty khá quy mô, từ khi quay về nương tựa Ba ngôi báu, ông tinh tấn học tập và thực hành phương pháp giải thoát của Phật-đà, nhiệt tâm hộ trì các đạo tràng khắp nơi. Vào giữa tháng 07 năm nay (năm Dân Quốc thứ 79), thân phụ cư sĩ an tường vãng sinh sau khi bị bệnh hơn một năm. Vợ chồng cư sĩ thường ngày tu tập tinh tấn, chính tín Ba ngôi báu, tổ chức lễ tang thân phụ đúng với tinh thần giáo pháp nhà Phật, thỉnh cầu Bồ-tát Địa Tạng từ bi giúp cha tiêu trừ nghiệp chướng, tự tại vãng sinh.

Khi Ngô thái thái kể lại cho tôi nghe tướng lành lúc cha chồng cô mất, gương mặt vẫn còn lộ vẻ hoan hỉ. Cô kể:

“Cha chồng em khi còn sống rất thích ăn cá thịt, hầu như không bữa cơm nào thiếu, đến khi bóng xế chiều tà thân thể gầy yếu, bệnh khổ đoanh vây, thân tâm mệt mỏi, lúc này thường thấy quyến thuộc đã chết cùng cô hồn ngạ quỉ đứng xung quanh giường, một hai đòi bắt ông đi; suốt ngày ông nằm liệt trên giường, chăm sóc rất kĩ, vẫn bị lở loét, hôi thối rất khó chịu. Vợ chồng em khuyên cha nên quay về nương tựa Ba ngôi báu, nhất tâm quán tưởng đức từ phụ A-di-đà, cùng xưng niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, nương nhờ từ ân của Ngài, giúp cha bớt đau đớn. May thay ông hoan hỉ nghe theo, đặc biệt vào ngày 15.07 âm lịch năm ngoái, ông chủ động khấn nguyện phát tâm ăn chay trường, suốt ngày nằm trên giường nhất tâm niệm thánh hiệu A-di-đà Phật; từ đó không còn thấy oan hồn, thân thuộc đến quấy nhiễu, cũng không còn nghe mùi hôi thối, những chỗ lở loét trên thân khô dần.

Trước khi vãng sinh mấy ngày, mấy lần cha chồng hoan hỉ nói với vợ chồng em, ông thường thấy hồ nước, vườn hoa trang nghiêm thù thắng, đồng thời cũng còn nghe âm thanh vi diệu rất hay. Cho đến ông nhắm mắt xuôi tay, gương mặt hết sức an tường như người ngủ, không biểu hiện đau đớn. Sau khi cha chồng qua đời, vợ chồng em đêm nào cũng tụng kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện, ngưỡng nguyện Bồ-tát Địa Tạng từ bi giúp ông tiêu trừ nghiệp chướng oan khiên từ vô thỉ kiếp đến nay.

Sáng hôm qua, sau khi cha chồng vãng sinh, mọi người luân phiên nhất tâm trì niệm thánh hiệu đức Phật A- di-đà, trải qua 21 tiếng đồng hồ, mới bắt đầu tắm rửa thay áo quần; lúc đó, thi thể còn mềm mại hơn lúc bình thường. Sau nhập liệm, đến ngày thứ 07 đưa đến lò thiêu hỏa táng, tro cốt thờ trong linh đường của nhà, sau khi cử hành cúng tế, thỉnh tro cốt đến an trí trong Địa Tạng viện”.

Chiều hôm đưa cốt vào đó, đúng dịp Địa Tạng viện cử hành pháp hội tháng 07, cả nhà cư sĩ cùng vào đại điện, cầu nguyện thân trung ấm27 của ông cụ nương vào nguyện lực

của Bồ-tát Địa Tạng, tiêu trừ nghiệp xưa, lìa xa đường khổ, sớm ngày sinh về cõi lành hoặc vãng sinh Cực lạc. Pháp hội kết thúc, Ngô cư sĩ vui mừng chạy đến kể với tôi:

– Khi vừa mới tụng xong quyển hạ kinh Địa Tạng Bồ- Tát Bổn Nguyện, niệm thánh hiệu Ngài xong, em tận mắt thấy tôn tượng Bồ-tát Địa Tạng ở trên lầu hai phóng quang, đưa tay xuống dắt thân trung ấm của thân phụ đi lên hư không, em càng thêm tín tâm trì niệm thánh hiệu Bồ-tát, cho đến khi ánh sáng đó biến mất.

Tôi nghe kể như vậy, khen ngợi tâm hiếu của họ đã cảm ứng từ bi nguyện lực của Bồ-tát, tiếp dẫn thân phụ siêu thăng, không bị đọa vào ba đường xấu ác.

Ngô thái thái kể tiếp:

Sau khi làm tuần thất thứ hai cho thân phụ trở về, bữa nọ em rể của chồng mộng thấy Bồ-tát Địa Tạng dẫn cha chồng em đi thẳng về phía trước, đi qua từng cửa một, đến cửa thứ tư thì dừng lại một lát, bởi cửa đó chưa mở, Bồ-tát Địa Tạng dùng tích trượng dộng vào, cửa liền mở toang, Bồ-tát thúc thân phụ: “Mau đi qua, không được quay lại!” Cha chồng em tiếp tục theo Bồ-tát đi thẳng; sau khi qua cửa thứ sáu, bỗng thấy ánh sáng tràn ngập khắp nơi, ngay đó em rể giật mình tỉnh giấc. Thật vui vì cha chồng được Bồ-tát từ bi tiếp dẫn, chắc chắn đã được sinh về cõi lành.
Đây đều nhờ vào lòng chí thành khẩn thiết của con cái, đặc biệt là hai em, cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ Bồ-tát Địa Tạng mới được cảm ứng thù thắng như thế. Trong vô lượng kiếp về trước, Bồ-tát Địa Tạng đã từng phát hoằng nguyện rộng lớn, từ bi thị hiện thần lực không thể nghĩ bàn, cứu vớt hộ trì hết thảy chúng sinh tội khổ trong 10 phương thế giới, giúp chúng sinh chứng đắc quả vui Niết-bàn. – Tôi nói.

Ngô thái thái nghe xong gật đầu, nói tiếp:

Nhớ lần trước, viện Địa Tạng cử hành pháp hội Địa Tạng, tuy đã được thông báo có bão, song cả gia đình cũng quyết định lái xe đến tham gia pháp hội. Trong khi pháp hội đang cử hành, ngoài trời mưa như trút nước, gió giật ầm ầm, hình như có sức mạnh vô hình nào đó cản gió lại không cho thổi vào chùa, mọi người vẫn an tâm chuyên chú ngồi tụng kinh Địa Tạng, chẳng bị hoàn cảnh bên ngoài làm loạn động, cho mãi đến sau khi pháp hội hoàn mãn, cả nhà bất chấp gió mưa lái xe trở về Ảnh Hóa, nếu không mưa gió chỉ cần một tiếng rưỡi là đến nhà, nhưng lần này đến bốn tiếng mới tới. Nhờ trên suốt đoạn đường mọi người đều nhất tâm trì niệm thánh hiệu Bồ- tát Địa Tạng, mới có thể bình an trở về!

Nghe xong, tôi khen ngợi không hết lời, tìm một đoạn trong kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện đưa cho Ngô thái thái xem, ấn chứng những gì Đức Phật dạy đều chân thật không hư dối: “Cứ theo nghiệp xấu ác người đó đã gây tạo, suy tính đến quả báo, đáng lẽ người đó phải bị đọa vào đường xấu ác, song nhờ người thương tu nhân duyên về bậc thánh cho người đó, các điều tội ác của người đó đều được tiêu trừ. Sau khi người kia đã chết, lại có thể trong thời gian 49 ngày thân nhân tu tạo nhiều phước lành cho người chết, sẽ giúp người chết khỏi hẳn rơi vào đường xấu ác, được sinh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng; đồng thời, người thương hiện tại cũng được vô lượng điều lợi ích”.

Print Friendly, PDF & Email