1521-Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa

1521-Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa
Luận Tạng - TQ, Phật Giáo Tuệ Quang Việt Tạng

SỐ 1521/17
LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA
Tác giả: Bồ tát Long Thọ
Hán dịch: Đời Hậu Tần, Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

MỤC LỤC

Bài Viết Liên Quan

1548-2

Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Quyển 11

LUẬN XÁ LỢI PHẤT A TỲ ĐÀM Hán dịch: Đời Diêu Tần, Đại sư Đàm Ma Da Xá, Đàm Ma Quật Đa Việt dịch: Phật tử Nguyên Huệ   QUYỂN 11 Phẩm thứ 4: PHẦN KHÔNG HỎI VỀ TRÍ, phần 3 Phi xứ: Nếu người...
1636-2

Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Quyển 12

LUẬN ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC (Luận Đại thừa tập hợp các Học xứ của Bồ-tát) Bồ-tát Pháp Xứng tạo luận Sa-môn Pháp Hộ v.v… dịch Nguyên Hồng dịch tiếng Việt   QUYỂN 12 Phẩm 8: HỌC XỨ VỀ THANH TỊNH 3 Cùng với...
1545-2

Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Quyển 157

LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA Tác giả: Năm trăm vị Đại A La Hán Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ   QUYỂN 157 Chương 7: ĐỊNH UẨN Phẩm 1: BÀN VỀ...
1545-2

Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Quyển 98

LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA Tác giả: Năm trăm vị Đại A La Hán Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ   QUYỂN 98 Chương 3: TRÍ UẨN Phẩm 2: BÀN VỀ...
1509-2

01. Chương 14: Hiện Phổ Thân

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ Tác giả: Bồ tát Long Thọ Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiện Siêu   CHƯƠNG 14 GIẢI THÍCH: HIỆN PHỔ THÂN KINH: Bấy giờ Thế Tôn ngồi trên tòa Sư tử, ở trong...
1648-2

Luận Giải Thoát Đạo Quyển 06

LUẬN GIẢI THOÁT ĐẠO  (Con đường giải thoát) A-la-hán Ưu-ba-để-sa tạo luận Tam tạng Tăng-già-bà-la dịch Nguyên Hồng dịch tiếng Việt   QUYỂN 6 Phẩm 8: HÀNH MÔN 3 Hỏi: Thế nào là Hư không nhất thiết nhập ? Hư không nhất thiết nhập thì...