Giảng Giải
Phẩm Phổ Môn

Sâm Hạ Đại Viên
Dịch từ Nhật văn qua Hán văn: Đại sư Tinh Vân
Dịch từ Hán văn qua Việt văn: Thích nữ Hạnh Huệ

 

LỜI SAU KHI DỊCH XONG
Tinh Vân

Quán Thế Âm Bồ-tát Phổ Môn Phẩm Giảng Thoại là do Sâm Hạ Đại Viên, người Nhật trước tác. Ông có chỗ giải thích thích hợp với tính cách của dân chúng và đất nước của ông, nhân vì muốn tiện cho người Trung Quốc xem, do đó có lược đổi chút ít.

Sách này dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Trung Hoa nên trước hết cảm tạ lão cư sĩ Quan Khải Đồ, vì tôi vào năm Phật lịch 2515 tại Hội Giảng Tập của Phật giáo Đài Loan dạy học một năm, lúc ấy lão cư sĩ họ Quan cũng làm giáo sư môn lý hóa và lịch sử, lúc rảnh, ông đã dạy tôi và pháp sư Diễn Bồi học văn pháp tiếng Nhật trong sáu tháng.

Bây giờ cuốn sách phiên dịch này được lưu thông là nhờ công đức của mọi người, ví như: Pháp sư Trí Đạo từng tặng bản nguyên văn, cư sĩ Vương Pháp Liên tặng giấy viết bản cảo, pháp sư Thánh Thụy thay mặt ra tiền in ấn, hai bạn học Thánh Ấn và Thánh Học chép lại giùm cho rõ ràng, lão huynh Tâm Ngộ bằng lòng đối chiếu, các pháp sư Diễn Bồi, Tâm Nhiên, Chữ Vân, Quảng Từ chỉ chỉnh và giúp đỡ, pháp sư Trúc Ma viết đề mặt bìa, đây đều là Bồ-tát Quán Thế Âm từ bi, cảm động họ, tôi đều chân thành cảm tạ.

Về ý nghĩa việc in sách này, pháp sư Tâm Ngộ đã nói hết trong “Lời cảm tưởng sau khi đối chiếu”, mong độc giả lưu ý. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ- tát.

Phật lịch 2516 tại hồ Thanh Thảo.