100 BÀI KỆ NIỆM PHẬT
Triệt Ngộ Đại Sư
Cố Hòa-thượng Thích Thiền-Tâm dịch và lược giải
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Print Friendly, PDF & Email