Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

10 LỜI KHUYÊN TU TÂY PHƯƠNG

 

Một khuyên anh:
Luôn luôn niệm Phật phải chân thật
Y theo lời Phật chớ hồ nghi
Điều phục tâm viên, đừng phóng dật!

Hai khuyên anh:
Chỉ chớ niệm Phật không việc khác
Lắng tâm quyết định nguyện về Tây
Lâm chung tự thấy Như Lai đến.

Ba khuyên anh:
Niệm Phật trước phải trừ tham ái
Lâm chung tâm định thấy Di Đà
Tợ trăng sáng tỏ, soi đầm biếc.

Bốn khuyên anh:
Chớ để lãng quên tâm niệm Phật
Lâm chung Cực Lạc sen báu rước
Quán Âm Thế Chí đều lai nghinh.

Năm khuyên anh:
Chớ ngại niệm Phật nhiều khó khổ
Tư duy muôn kiếp dòng sinh tử
Lại hướng về ai cầu ra khỏi?

Sáu khuyên anh:
Trong khi niệm Phật luôn tiếp nối
Nếu như không niệm thuận tình phàm
Bao giờ ra khỏi ngục sinh tử?

Bảy khuyên anh:
Niệm Phật chớ để ba nghiệp lỗi
Chuyên cần kính lễ nguyện Tây Phương
Thấy Phật Di Đà vầng tuệ Nhật.

Tám khuyên anh:
Dạy tu niệm phật, pháp Mâu-ni
Phải nên vâng theo Bổ sư chỉ
Mạng chung vãng sinh cõi Di Đà.

Chín khuyên anh:
Niệm Phật chân thành là trước nhất
Lâm chung Hoá Phật đến đón đưa
Hoa sen bảy báu tuỳ nguyện nở.

Mười khuyên anh:
Niệm Phật thường phải tâm niệm gấp.
Tư duy biển nghiệp khổ thâm sâu.
Sinh tử rới ren, hối khó kịp !
Ngũ ấm hư vọng, mộng huyễn thân
Nhờ duyên bồi đắp đống bụi trần
Tử thần chợt đến sao chống đỡ
Gấp niệm Di Đà gắng chuyên cần!

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.