42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

10. Bảo Cung Thủ

10. Nhược vi vinh quan ích chức giả, đương ư Bảo Cung Thủ

10. Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu.

Chân ngôn rằng: Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.