NHẶT LÁ BỒ ĐỀ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

 

TẬP I

Phần VI: Thơ Kệ

Những bài thơ kệ sau đây do Thầy Viện Chủ sáng tác:

1. Mộng

Gá thân mộng
Dạo cảnh mộng
Mộng tan rồi
Cười vỡ mộng
Ghi lời mộng
Nhắn khách mộng
Biết được mộng
Tỉnh cơn mộng. (1980)

2. Phá Ngã

Mạng sống trong hơi thở
Trong nhịp đập quả tim
Thế nào là mạng sống?
Sự vay mượn liên tục. (1982)

3. Gió Nghiệp

Đem vào là nhờ gió
Tống ra cũng gió đưa
Sự hô hấp tuần hoàn
Tất cả đều do gió
Một phen gió nghiệp dừng
Thân này như khúc gỗ. (1983)

4. Cuộc Đời Qua Mắt Tôi

Chiếc thân tứ đại khói
Sinh hoạt thế gian mây
Thành công khối nước đá
Thất bại chùm bọt tan
Nhục vinh bong bóng nước
Thương ghét hạt sương mai
Khổ vui trong giấc mộng
Lành dữ bóng chim bay
Tháng ngày cái chớp mắt
Còn mất nước trăng lay
Chung cuộc cơn gió thoảng
Viên mãn bầu trời trong. (6/1984)

5. Chiếc Thân Phút Chót

Còn động còn ấm còn ta
Động dừng ấm hết thì ma ra đồng
Thở than khóc lóc não lòng
Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng.
(tháng chạp 1984)
Nhân con chó tiểu phệ chết, thị giả khóc, viện chủ dạy bài kệ này.

6. Chơn Không

Chơn không thể bất biến
Huyễn hữu thường đổi thay
Khói mây bọt bóng nước
Tan hợp cuộc vần xoay
Linh lung trăng rọi biển
Xanh biếc núi im lìm
Ngút ngàn mặt bể cả
Thăm thẳm bầu trời xanh
Đường phố xe qua lại
Sông biển tàu tới lui
Dòng đời duyên biến đổi
Bệ đá đạo nhân ngồi.

7. Đường Tiêu Dao

Đây con đường Tiêu Dao
Rộng bằng lại thẳng tắp
Đầu cửa cổng Chơn Không
Đuôi ngọn đồi Tự Tại
Xa đến khách xuất trần
Khách xá, trai đường đón
Mảng cầu, nhãn, mít khoe
Hoa giấy, anh đào cợt
Dưới phố vang nhạc mừng
Gió đông lộng tà áo.

8. Đường Đại Mai

Đường Đại Mai uốn cong
Cấp rải đều rồng cuộn
Đại xòe lá che rậm
Mai đón đông cười mỉm.

9. Đường Thạch Đầu

Đường Thạch Đầu thuở nọ
Đặng Ẩn Phong té nhào
Đường Thạch Đầu hiện tại
Khách đi lòng nao nao.

* Bốn bài thơ sau (6, 7, 8, và 9) do trong giữa mùa Hạ 1985, Viện Chủ đã ngẩu hứng qua cảnh sắc Chơn Không mà ứng ra.