Tng Thư Pht Hc

    

Hoa Trôi Trên Sóng Nước
Nguyên Phong dịch
-o0o-

 

Lời nói đầu 

Trong suốt bốn mươi năm tôi đă lang thang khắp Phù Tang t́m thầy học đạo. Tôi đă theo học với nhiều danh sư của các môn phái khác nhau nhưng không t́m được điều tôi muốn. Điều tôi muốn là con đường đưa đến sự chấm dứt mọi đau khổ, một con đường đă được khám phá hơn hai ngàn năm trăm năm nay nhưng măi đến thời gian gần đây tôi mới ư thức được nó. Có lẽ các bạn tự hỏi tại sao một người sinh trưởng trong một quốc gia sùng mộ đạo Phật như Nhật Bản lại không biết đến điều này? Quả thật như thế, mặc dù vẫn đi chùa, tụng kinh, niệm Phật nhưng tôi như người ngủ mê, không ư thức một chút ǵ về con đường thoát khổ này. Giống như kẻ Cùng Tử trong kinh Pháp Hoa, có hạt châu quí trong túi áo mà không biết, cứ cam chịu cuộc sống nghèo hèn, th́ tôi cũng thế, cứ mê mải t́m kiếm hết thầy này đến thầy khác, hết lư thuyết này đến lư thuyết nọ. May thay tôi đă gặp được Thiền sư Yasutani và được ngài hướng dẫn, nhờ đó tôi mới ư thức rằng cái khả năng giải thoát mọi sự đau khổ vốn vẫn sẵn có trong tôi mà tôi nào biết, cứ t́m kiếm măi tận đâu đâu. V́ lẽ đó, tôi viết lại cuộc đời mấy chục năm gian nan t́m đạo này để mong những người vẫn c̣n đang mê mải t́m kiếm, hết thầy này đến thầy nọ, hết tông phái này đến lư thuyết kia, hăy mau chóng tỉnh ngộ, dừng lại, quay trở về với cái khả năng giải thoát sẵn có nơi ḿnh.

Tỳ kheo ni Satomi Myodo

Tokyo, tháng 10 năm 1956

 

     
 

Trở lại

 
   
   
   

Trở Lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com