Tng Thư Pht Hc

    

VÀI NÉT VỀ CƯ SĨ TỊNH LIÊN
NGHIÊM XUÂN HỒNG (1920-2000)
 
Cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng sinh năm 1920 tại Hà Đông, Bắc Việt 

Năm 1953, hành nghề Luật Sư.

Năm 1954, đất nước chia đôi, di cư vào Nam

Nguyên luật sư ṭa thượng thẩm Saigon, cựu bộ trưởng phủ thủ tướng năm 1965 thởi Nguyễn Khánh
Sáng lập viên nhóm Quan Điểm Sàg̣n
Năm 1975, miền Nam Việt Nam mất, di cư sang Hoa Kỳ
Trước năm 1975 viết sách về chính trị, triết học và văn chương
Sau năm 1975 chuyên đọc kinh Đại thừa, tịnh tu, viết sách Phật và giảng dạy Phật Pháp tại Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana và Chùa Liên Hoa, Garden Grove, bang California.

Những tác phẩm của ông viết về Phật học sau năm 1975 tại Hoa Kỳ, đă phản ảnh đầy đủ một ngả rẽ đổi thay quan trọng trong tư tưởng của ông.

Đời người là vô thường, ông đă b́nh thản ra đi ngày 07 tháng 5 năm 2000, nhằm ngày 4 tháng 4 năm Canh Th́n tại Orange County, California USA.

Tinh thành trong lịch sử chuyển ḿnh của quốc gia, cư sĩ Tinh Liên Nghiêm Xuân Hồng, ngoài "Một nhà văn luôn luôn thiết tha với đất nước. Một nhà tư tưởng luôn luôn thiết tha với đại thể. Một hồn thơ luôn luôn thiết tha với cái “mỹ” và cái “hảo”, ông c̣n là "một Thiền gia luôn luôn thiết tha với thế nhân."  Cư sĩ qủa là bậc tiền bối hữu công sáng chói, ông đă "khước từ, những quyền uy, những hạnh phúc, những danh vọng, những phú quư, những sang giầu" để tựu thành đạo nghiệp cao quư cho hàng hậu tấn ngưỡng vọng. (*)

Tác phẩm đă xuất bản ở Việt Nam:

Đi T́m Một Căn Bản Tư Tưởng, 1957
Lịch tŕnh diễn tiến của phong trào quốc gia Việt Nam, 1959
Xây dựng nhân sinh Quan 1960
Luyến Ái Quan Qua Triết Thuyết Và T́nh Sử, 1961
Cách mạng và hành động, 1962
Người Viễn Khách Thứ Mười, kịch,1963
Từ Binh Pháp Tôn Ngô Đến Chiến Lược Nguyên Tử, 1965
Việt Nam, nơi chiến trường trắc nghiệm, 1966
Biện chứng giải thoát trong tư tưởng Ấn độ, 1966
Biện Chứng Giải Thoát Trong Giáo Lư Trung Hoa, 1967
Nguyên Tử Hiện Sinh Và Hư Vô, 1969

Tác phẩm đă xuất bản ở Hoa Kỳ:

Lăng Kính Đại Thừa, 1982
Tánh Không và Kinh Kim Cang, 1983
Lăng Nghiêm Ảnh Hiện, 1983
Nguồn Thiền Như Huyễn, 1984
Mật Tông và Kinh Đại Thừa, 1986
Trang Tôn kinh huyền hoặc 1, 1988
Trang Tôn kinh huyền hoặc 2, 1989
Trang Tôn kinh huyền hoặc 3, 1991
Trang Tôn kinh huyền hoặc 4, 1992

 

     
 

Trở lại

 
   
   

 

 

Trở lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com