Tng Thư Pht Hc

    

Như Bảo Lun Vương La Ni

Nam M Phật Da.
Nam M ạt Ma Da.
Nam M Tăng D Da.

Nam M Qun Tự Tại Bồ Tt ma ha tt, cụ đại bi tm giả. t diệt tha.

n chước yết ra phạt để, chấn đa mạc ni, ma ha bt đẳng mế, r r r r, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha.

n, bt đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. n bt lặc; đ bt đẳng mế hồng.

Sự Linh Ứng Của Ch Như Bảo Lun Vương Đại

Ch ny trch trong kinh "Như tm đ la ni". V Ngi Qun Tự Tại Bồ Tt muốn lm cho chng sanh ty sở cầu ci g cũng được như nguyện, nn Ngi bạch với Phật xin để Ngi thuyết ch ny. Những người tr tụng m r được nghĩa thm mật của ch ny th ci thắng lợi ấy cũng th như cy như m sanh ra những ngọc bảo chu như , ty nguyện muốn cầu việc g cũng được .

Lc Bồ Tt thuyết ch ny rồi, su chưởng chấn động, cung điện Ma vương đều nổi lửa chy, sợ hi khn cng, cc loi độc c chng sanh đều lăn nho t ng, cn những kẻ thọ khổ trong đường địa ngục v ngạ quỷ th đều đặng sanh về ci trời.

Người no nhất tm tr tụng ch ny, th cc thứ tai nạn đều được tiu diệt m đến lc lm chung lại được thấy đức Phật A Di v ngi Qun Thế m tiếp dẫn về ci Tịnh ộ.

Tiu Tai Ct Tường Thần Ch

Nẳng mồ tam mn đa, mẫu đ nẩm. A bt ra để, hạ đa x ta nẳng nẩm. t diệt tha. n, kh kh, kh hế, kh hế, hồng hồng, nhập phạ ra, bt ra nhập phạ ra, bt ra nhập phạ ra, để sắc s, để sắc s, sắc tr rị, sắc tr rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha.

Cng ức Bảo Sơn Thần Ch

Nam M Phật Da

Nam M ạt Ma Da.

Nam M Tăng D Da.

n, tất đế hộ r r, tất đ r, chỉ rị ba, kiết rị b tất đạt rị, bố r rị, ta phạ ha.

Sự Linh Ứng Của Cng Đức Sơn Vương Thần Ch

Tập Vin Nhơn vng sanh" c dẫn trong kinh ại Tập ni rằng: "Nếu người tụng ch ny một biến, th ci cng đức cũng như lễ kinh ại Phật Danh bốn vạn năm ngn bốn trăm biến (45.400), cn như phạm tội nặng đng đọa vo địa ngục A t, m nhất tm tr tụng ch ny, th trong lc mạng chung chắc đặng sanh về bực thượng phẩm thượng sanh bn ci Tịnh độ m đặng thấy Phật A Di .

Cu ni trn đy, đ được ở cc bộ ại Tập trong đại tạng m chưa thấy, hoặc giả c kinh ại Tập no khc nữa m chưa nhập tạng chăng.

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Ch

Khể Thủ quy y T tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ng kim xưng tn Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thy gia hộ.

Nam m tt đa nẩm tam miệu tam bồ đề, cu chi nẩm đt điệt tha. n, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta b ha.

Thnh V Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đ Ra Ni

n, nại ma ba ct ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, t tất nể, thiệt chấp đạp, điệp t ra tể d, đt thp cả đạt d, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt d, đt nể d thp.

n, tt rị ba, tang tu ct rị, bt rị thuật đạp, đạt ra m đế, cả cả nại, tang m ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, m hắt nại d, bt rị ngỏa rị t hắt.

Dược Sư Qun Đảnh Chơn Ngn

Nam M bạt gi phạt đế, bệ st x, lưu l thch lưu ly, bc lặc b hắc ra x d, đt tha yết da gia, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đ da, đt điệt tha. n bệ st thệ, bệ st thệ, bệ st x, tam một yết đết ta ha.

Nam M Dược Sư Lưu ly Quang Vương Phật!

Qun m Linh Cảm Chơn Ngn

n, ma ni bt di hồng, ma hắt ngh nha nạp, tch đ đặt ba đạt, tch đặt ta nạp, vi đạt rị ct, tt nhi cng nhi thp, bốc rị tất thp ct nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma l kiết, thuyết ra da , t ha.

Nam M Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Qun Thế m Bồ Tt.

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngn

Ly b lỳ b đế, cầu ha cầu ha đế, đ ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ l nể đế, ma ha d đế, chơn lăng cng đế, ta b ha.

Nam M Thập Phương Thường Trụ Tam Thế Nhứt Thiết Phật.

Vng Sanh Quyết ịnh Chơn Ngn
 
Nam-m a di đa b dạ,
a tha d đa dạ, đa điệt dạ tha,
A di rị đ b tỳ,
A di rị đa tất đam b tỳ,
A di rị đa tỳ ca lan đế,
A di rị đa tỳ ca lan đa,
D di nị d d na,
Chỉ đa ca lệ ta b ha.

Thin Nữ Thần Ch

 

Nam M Phật Đ

Nam M Đạt Ma

Nam M Tăng D

 

Nam M thất lỵ, ma ha để tỷ da, đt nể d tha, ba lỵ ph lầu na gi lỵ, tam mạn đ, đạt x ni, ma ha tỳ ha ra d đế, tam mạn đ, tỳ ni d đế, ma ha ca rị d, ba nể ba ra, ba nể tt rị phạ lặt tha, tam mạn đ, tu bc l đế, ph lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lu ph tăng kỳ đế, h đế tỷ, tăng kỳ h đế, tam mạn đ, a tha nậu đ la ni.

 
     
 

Trở lại

 
   
   
   

Trở Lại

Xin gởi bi mới v kiến đng gp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com